Sök

Etik-människosyn-mening (1-15) 15 hp

Om kursen

Att kunna hantera värdefrågor blir en allt viktigare kompetens i dagens samhälle. När man bearbetar etiska problem aktualiseras också frågor som rör människosyn och meningen med livet.
Denna kurs vill belysa sambanden mellan etik, människosyn och meningsfrågor. Stor vikt läggs vid personlig reflektion och olika tillämpningsövningar. Kursen presenterar redskap och arbetsmodeller för bearbetning av etiska problem. Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper som gör dem säkrare när det gäller att göra egna etiska bedömningar.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202312
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-23205
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: All undervisning sker via webbkonferensverktyget Zoom som gör att kursen går att följa antingen på campus i lärosal eller live på distans. Zoom är en e-mötestjänst vid Högskolan i Gävle som stödjer de flesta enheter.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)