Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet (61-90) 30 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika religioner och livshållningar i det moderna samhället. Hur formas och omformas vår identitet i den samtida kulturen? Hur förändras människors religiositet och andlighet? Möjlighet till individuell anpassning av ämnesvalet finns. Vi studerar hur religionen kommer till uttryck inom politik, media, IT och nyandlighet. I kursen ingår förutom ett metodmoment även ett större uppsatsarbete.
Religionsvetenskap kan utgöra huvudämne i en fil. kand.-examen, 180 hp, eller en ämnesfördjupande specialisering inom lärarprogrammet i första hand för dig som planerar att undervisa på de senare årskurserna och på gymnasiet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Religionsvetenskap (1-30) 30 hp och Religionsvetenskap (31-60) 30 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2019
Distans
201936 - 202003
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-13228
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Undervisningen erbjuds på Campus i Gävle, via videokonferens på lokala studiecentra eller via din egen dator. Genom din dator kan du välja att antingen se undervisningen i streamad form eller att vara uppkopplad till videokonferenserna. Vill du följa undervisningen från ett studiecentrum kontaktar du själv ditt lokala studiecentrum, helst redan före anmälan och omgående efter att du fått antagningsbesked. Varje moment rymmer i regel 1-2 examinerande seminarier i distansform. Ditt studiecentrums möjlighet att ta emot kursen är beroende av att du själv kontaktar dem: http://www.larcentra.se.
Våren 2020
Distans
202004 - 202023
Studietid: Dagtid
Antal platser: 8
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-23219
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: All undervisning sker via webbkonferensverktyget Zoom som gör att kursen går att följa antingen på campus i lärosal eller live på distans. Zoom är en e-mötestjänst vid Högskolan i Gävle som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. Zoom kan liknas vid Skype eller Adobe Connect.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)