Sök

Digital transformation inom socialt arbete 7.5 hp

Om kursen

Genom digitalisering och digital transformation av arbetssätt och arbetsverktyg sker förändringar i arbetslivet för personal inom socialt arbete. Relationen mellan människa-teknik-organisation har betydelse för implementeringsprocessen av digitala tjänster/system i arbetslivet och för individen kan detta ta sig uttryck i fysisk och psykisk problematik – teknikstress. Kursen ges på avancerad nivå och riktar sig till personal inom socialt arbete som vill fördjupa sina kunskaper om digitalisering inom verksamhetsområdet. Avklarad kurs leder också till kunskaper om risker och etiska problem som kan drabba arbetstagare så väl som klienter/brukare, som en konsekvens av digitalisering och digital transformation. För att skapa ett hållbart arbetsliv för personal inom området socialt arbete innehåller kursen även preventiva strategier och åtgärder som kan bidra till att minska teknikstress.

Kursen vänder sig till dig som har en examen som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet socialt arbete och som arbetar inom kommunal, statlig eller privat verksamhet.

Kursen ges på distans och samtliga träffar sker digitalt. Eftersom kursen är nätbaserad, behöver deltagarna ha tillgång till dator med webkamera och headset samt internetuppkoppling via bredband och/eller lokalt studiecentra som tillhandahåller datorer med samma utrustning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng inklusive minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202402
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-15173
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)