Sök

Introduktion till kvantitativa metoder och verktyg 5 hp

Om kursen

Denna kurs är tänkt att ge er en introduktion till ämnesområdet statistik. Vårt syfte är att de begrepp och metoder som presenteras under kursen ska, i stor utsträckning, vara kopplade till tillämningar inom geografi och planering. Kursen använder sig av inspelade föreläsningar och laborationer på distans som undervisningsform. Vi kommer att utgå ifrån geografi och samhällsplanering/lantmäteri och knyta de aktuella statistiska begreppen till dessa tillämpningar.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202327 - 202332
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-37200
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)