Sök

Regional utveckling 7.5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om utvecklingen av arbetsmarknadsregioner, lokaliseringsteorier, regional expansion, klusterutveckling, regionalpolitik, landsbygdsutveckling och spänningsfältet mellan växande regioner och glesbefolkade regioner. I kursen används statistiska analysmetoder för att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad regional utveckling och hur dessa kan användas för att utveckla en strategisk plan för en hållbar region. Efter avslutad kurs kommer studenten att ha en förståelse för de sociala, ekonomiska och politiska krafter som skapar och utvecklar en region.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Metoder för samhällsplanering och geografi 7,5 hp eller Experimentell och kvantitativ metodik 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202312
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
1 träffar
Anmälningskod: HIG-28600
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Obligatorisk träff = tentamen
Våren 2023
Normal
202303 - 202312
Studietid: Dagtid
Antal platser: 55
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-28606
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)