Ledarskap och förändringsarbete inom vård och omsorg 15 hp

Om kursen

Delkurs 1 syftar till att ge fördjupade kunskaper om organisatoriskt lärande och förändringsprocesser inom vård och omsorg ur ledningsperspektiv. I momentet ingår att utifrån nuvarande arbete eller tidigare erfarenheter teoretiskt beskriva och analysera förutsättningarna för förändringsprocesser. Delkurs 2 syftar till att planera för kvalitets- och förändringsarbete som beaktar organisationens mål och värdegrund. I delkursen ingår att självständigt söka artiklar och litteratur som berör det kvalitetsarbete som man planerar.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Högskoleexamen inom relevant område.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)