Svenska språket (91-120) 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge väsentligt fördjupad kunskap om den svenska språkvetenskapens teoretiska och metodiska grundvalar. Kursen innehåller ett uppsatsmoment där den studerande ska framlägga egna forskningsresultat på ett kvalificerat och självständigt sätt och två valbara moment som behandlar exempelvis grammatisk teori, sociolingvistik, samtalsanalys, textanalys, svensk språk- och stilhistoria, semantik och pragmatik, och som inte tidigare studerats på nivån 61–90.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Svenska språket 61–90 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)