Sök

Svenska som andraspråk (1-30) 30 hp 30 hp

Om kursen

I kursen behandlas kultur, skola och samhälle i det flerspråkiga Sverige med avseende på bland annat migration, språkpolitik, språkideologi samt språk och identitet. Vidare behandlas svenska språkets struktur på fonologisk, morfologisk och syntaktisk nivå ur ett kontrastivt perspektiv med särskilt fokus på sådana språkliga drag som kan vålla problem vid inlärning. Didaktiska verktyg för undervisning av svenska som andraspråk diskuteras. I kursen behandlas teorier för andraspråksinlärning, modeller för och bedömning av andraspråksutveckling. Kursen ger grundläggande förståelse för litteracitetsbegreppet och betydelsen av elevers litteracitetsbakgrund för skolframgång samt flerspråkig läs- och skrivutveckling.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202422
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12214
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Viss datorvana samt utrustning i form av dator, headset och webbkamera krävs för att kunna följa kursen.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)