Svenska som andraspråk (31-60) 30 hp 30 hp

Om kursen

I kursen analyseras språkutvecklade arbetssätt där tonvikten ligger på att språk och kunskap utvecklas hand i hand oavsett elevernas språkliga och kulturella bakgrund. Stöttning, bedömning och respons av språk- och kunskapsutveckling problematiseras. Därtill diskuteras ämnestexter utifrån språkliga och genremässiga drag ur ett andraspråksperspektiv. Didaktiska perspektiv på skönlitteratur diskuteras utifrån supermångfaldiga och flerspråkiga klassrum. Utifrån ett transspråkande perspektiv diskuteras möjligheter att använda skönlitterära texter som ett didaktiskt verktyg. Textsamtal i en flerspråkig kontext problematiseras. I kursen behandlas också olika teoretiska och metodiska infallsvinklar på språkvetenskapliga frågeställningar, särskilt med inriktning mot ämnesområdet svenska som andraspråk. Under kursen skriver studenten ett självständigt arbete utifrån en frågeställning inom ämnesområdet svenska som andraspråk. Studenten ska också fullgöra en oppositionsuppgift samt försvara den egna uppsatsen

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Svenska som andraspråk 30 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202122
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 20
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12209
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Kursen är en distansutbildning med upp till fyra campusträffar under året. För dem som inte kan närvara på campusträffarna finns möjlighet till träffar via distansverktyg. Viss datorvana samt utrustning i form av dator, headset och webbkamera krävs för att kunna följa kursen.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)