Sök

Svenska som andraspråk (31-60) 30 hp 30 hp

Om kursen

I kursen analyseras språkutvecklande arbetssätt där tonvikten ligger på att språk och kunskap utvecklas hand i hand oavsett elevernas språkliga och kulturella bakgrund. Stöttning, bedömning och respons av språk- och kunskapsutveckling problematiseras. Därtill diskuteras ämnestexter utifrån språkliga och genremässiga drag ur ett andraspråksperspektiv. Didaktiska perspektiv på skönlitteratur diskuteras utifrån mångfaldiga och flerspråkiga klassrum. Utifrån ett transspråkande perspektiv diskuteras möjligheter att använda skönlitterära texter som ett didaktiskt verktyg. Textsamtal i en flerspråkig kontext problematiseras. I kursen behandlas också olika teoretiska och metodiska infallsvinklar på språkvetenskapliga frågeställningar, särskilt med inriktning mot ämnesområdet svenska som andraspråk. Under kursen skriver studenten ett självständigt arbete utifrån en frågeställning inom ämnesområdet svenska som andraspråk. Studenten ska också fullgöra en oppositionsuppgift samt försvara den egna uppsatsen

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Svenska som andraspråk 1-30 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202422
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 20
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12219
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Viss datorvana samt utrustning i form av dator, headset och webbkamera krävs för att kunna följa kursen.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)