Sök

Svenska som andraspråk 61-90 30 hp

Om kursen

Kursen ger insikter i ett brett spektrum av sociolingvistiska, psykolingvistiska och kognitivistiska teorier kring utveckling och inlärning av ett andraspråk och relateras till en undervisningskontext. Kursen ger en fördjupning i olika perspektiv på litteracitet ur ett globalt, lokalt och individuellt perspektiv och utreder frågor om makt och identitet i olika litteracitetshändelser och litteracitetspraktikter. I kursen behandlas också läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever. I kursen betonas möjligheter att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet svenska som andraspråk utifrån läroplanens mål. Kursen ger också fördjupade insikter i det vetenskapliga ämnesområdets olika analysmetoder och studenten övas i att självständigt lösa ett vetenskapligt problem genom att utvärdera teori, metod och analys för olika frågeställningar inom ämnesområdet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Svenska som andraspråk 60 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202422
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12217
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)