Sök

Svenska språket (61-90) 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att vidga och fördjupa kunskapen om den svenska språkvetenskapens teoretiska och metodiska grundvalar. Kursen innehåller ett uppsatsmoment där den studerande får övning i att framlägga egna forskningsresultat och två valbara moment som behandlar exempelvis grammatisk teori, sociolingvistik, samtalsanalys, textanalys, svensk språk- och stilhistoria, semantik och pragmatik.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Svenska språket 31-60 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202402
INSTÄLLD
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 20
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-22202
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Undervisningen sker främst genom nätbaserade seminarier. Efter överenskommelse i kursen kan en träff på campus i Gävle ingå i varje kursmoment.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)