Sociologi 30 hp

Om kursen

Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig
- grunderna i vetenskapliga tanke- och arbetssätt
- grundläggande kunskaper om sociologiska och socialpsykologiska begrepp, teorier och metoder och hur de används för att förstå relationer mellan individ och samhälle
- en orientering om sociologisk tillämpning
Inom kursens ram ges möjlighet till fördjupning i ett sociologiskt tillämpningsområde.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202122
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
3 träffar
Anmälningskod: HIG-15201
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Träffar i Gävle fredag-lördag 3 ggr/termin. Utbildningen bedrivs bl.a. via utbildningsplattformen Blackboard

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)