Sök

Dataanalys och statistik 2 7.5 hp

Om kursen

Kursen är en självständig fortsättning på Dataanalys och statistik I och ger goda kunskaper om metoder för analys av kvantitativa data och användning av statistisk programvara

Efter kursen ska studenten kunna
-samla in data via enkät, experiment och databaser samt kunna färdigställa datamängden för analys med hjälp av statistisk programvara
- formulera och testa statistiska hypoteser i vanligt förekommande situationer
- formulera, genomföra och analysera beräkningar och prognoser med olika regressionsmodeller.

Kursen ger också övning i att presentera och kritiskt granska statistiska undersökningar

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Dataanalys och statistik I 7,5 hp (5p) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202322
Studietid: Ingen undervisning
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
1 träffar
Anmälningskod: HIG-28239
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Anmärkning: Med obligatorisk träff avses skriftlig salstentamen som studenten kan ansöka om att skriva på lärcentra/högskola/universitet på hemorten. Mer information om ansökan om tentamen på annan ort: http://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort.html
Hösten 2023
Distans
202335 - 202402
Studietid: Ingen undervisning
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
1 träffar
Anmälningskod: HIG-18223
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Anmärkning: Webbaserad kurs med en obligatorisk träff, vilket är en avslutande skriftlig tentamen på Högskolan i Gävle. Möjlighet finns att ansöka om att få skriva tentamen på annan ort. Mer information om ansökan om tentamen på annan ort finns på: https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort.html

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)