Sök

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 7.5 hp

Om kursen

Kursens innehåll syftar till att fördjupa framförallt lärares, förskollärares och fritidspedagogers kunskaper om undervisnings- och lärandeprocesser i pedagogiska verksamheter genom en systematisk reflektion över den egna verksamheten med hjälp av metoder och förhållningssätt hämtade från utbildningsvetenskaplig forskning. Vidare innehåller kursen teorier om kollegialt lärande som en väg till utveckling av kvalitet i verksamheterna. Ytterligare innehåll är kvalitetsarbetes olika delar och nivåer samt utformning av skriftlig dokumentation om det egna utvecklingsarbetet.

Kursen genomför med fysiska träffar vid högskolan i Gävle (någon heldag samt sen eftermiddag el. kväll) samt genom webbaserad undervisning. Kursen ingår i masterprogrammet i Utbildningsvetenskap som är inriktad mot verksamhetsutveckling.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180 hp, eller en kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom pedagogik, didaktik eller ämne som kan bedöms som varande likvärdigt.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202312
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
4 träffar
Anmälningskod: HIG-23334
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)