Sök

Utbildningsvetenskap som forskningsfält 15 hp

Om kursen

I kursen behandlas klassiska och nutida utbildningsvetenskapliga teorier, perspektiv och forskningsresultat liksom aktuell utbildningsvetenskaplig forskning. Nationella och internationella perspektiv anläggs. I kursen diskuteras även frågor kring vetenskapens möjligheter, begränsningar och utmaningar, dess roll i samhället och för skola och utbildning samt hur olika aktörer tillämpar och åberopar forskning.

Kursen genomför med fysiska träffar vid högskolan i Gävle (någon heldag samt sen eftermiddag el. kväll) samt genom webbaserad undervisning.

Kursen ingår i masterprogrammet i Utbildningsvetenskap som är inriktad mot verksamhetsutveckling.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180 hp, eller en kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom pedagogik, didaktik eller ämne som kan bedömas som varande likvärdigt.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202313 - 202344
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
4 träffar
Anmälningskod: HIG-23336
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)