Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle söker en doktorand för att bedriva forskning om växthus och hållbar livsmedelsproduktion. I detta forskningsprojekt ska ett robust och hållbart energisystem utvecklas för växthus genom att skapa synergier mellan energibolag, industrier och växthus.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet ingår i det nationella kompetenscentret RESILIENT där syftet är att ta fram ny kunskap utifrån ett systemperspektiv för att kunna implementera framtidens hållbara energilösningar. Resilient har cirka 40 partners från både akademi, industri och offentlig sektor.

Forskarutbildningsämne: Energisystem

Projektbeskrivning

Livsmedelssektorn motsvarar cirka en fjärdedel av den slutliga energianvändningen i EU. Efterfrågan på livsmedel kommer att öka avsevärt över hela världen under de kommande decennierna, vilket bidrar till klimatförändringen om livsmedelsproduktionen inte görs hållbar. Växthus har en nyckelroll i omställningen till en hållbar livsmedelsproduktion. Detta eftersom en effektiv användning av ytan för livsmedelsproduktion möjliggörs, samt kontroll av inomhusklimatet vilket möjliggör ökad matproduktion året runt. Syftet med detta projekt är att utveckla ett robust och hållbart energisystem för växthus genom att skapa synergier mellan energibolag, industrier och växthus. Detta uppnås genom en kombination av energisystemoptimering, simulering av livsmedelsproduktion och data mining. Tillsammans skapar dessa metoder möjligheter för hållbar matproduktion året runt i ett nordeuropeiskt klimat med ökad lönsamhet och mindre klimatpåverkan. Dessutom bidrar det föreslagna projektet till att utveckla hållbara, robusta och lönsamma energiförsörjningsstrategier. Detta projekt har också en stark koppling till den europeiska gröna given genom att arbetet mot hållbara industrier, jordbruk som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, och utvecklingen av sammankopplade energisystem som stöder användningen av förnybara energikällor. Projektets konsortier består av stålföretaget OVAKO, energibolaget Adven, ett fiskodlingföretaget CRESPONIX AB och Hofors kommun.

Doktorandpositionen omfattar:

- att genomföra det vetenskapliga projektet

- att genomföra kurser motsvarande minst 60 hp

- undervisning och genomförande av administrativt arbete

- att regelbundet delta i akademiaktiviteter såsom seminarier och möten

Kvalifikationer

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen inom energisystem (forskarutbildningsämnet) har den som avlagt en examen på avancerad nivå inom energisystem eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildningen.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunder

God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav.

För att lyckas med dina doktorandstudier på Högskolan i Gävle behöver du vara målinriktad i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

• självständigt driva sitt arbete framåt,

• kunna samarbeta med andra,

• ha ett professionellt förhållningssätt,

• analysera och arbeta med komplexa frågor,

• förmågan att kunna diskutera och förklara forskning för personer som inte är verksamma inom det egna ämnet.

Information om antagning och anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget)

Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Om anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Ansökan ska åtföljas av en meritförteckning inklusive en lista över referenspersoner och övriga handlingar du önskar åberopa.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 5 februari 2023

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2022/564

Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska ha följande innehåll:

• CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.

• Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)

• Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.

• Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.


Ansök


Kontakt

Mathias Cehlin
Tf. biträdande avdelningschef
Mobiltelefon: 072-299 53 52
E-post: mcn@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Sveriges Lärare
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)