Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 70 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet. Utbildning bedrivs huvudsakligen kopplat till Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Rättsvetenskapligt kandidatprogram (180 hp) samt två magisterprogram i företagsekonomi. Forskningen koncentreras kring forskningstemat Hållbara affärsrelationer (HAR).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning, kursansvar, handledning och examination, främst inom civilrätt (främst arbetsrätt, fastighetsrätt och socialrätt), men även inom övriga juridiska områden. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå och är förlagd dels på campus, dels på distans. Undervisningen bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Deltagande i avdelningens och ämnets gemensamma arbete liksom samverkan med det omgivande samhället utgör en viktig del av anställningen.

Anställningen erbjuder goda möjligheter att medverka i utvecklingen av verksamheten, både vad gäller kursinnehåll och pedagogik liksom utvecklingen av ämnets forskning.

Med avseende på forskning förväntas en universitetslektor publicera i vetenskapliga tidskrifter. Forskningen förväntas bedrivas i team tillsammans med andra medarbetare vid avdelningen. Den kan också med fördel bedrivas i samarbete med andra forskare vid andra delar av Högskolan eller vid andra lärosäten nationellt och internationellt. I arbetsuppgifterna för en universitetslektor ingår också att söka externa medel för forskning.

En universitetslektor förväntas också ta ansvar för ämnesutvecklingen och bidra till det kollegiala arbetet med kursutveckling och utveckling av utbildningsprogram. En universitetslektor har ett särskilt ansvar för forskningsanknytning av kurser och utbildningsprogram. Detta ansvar gäller såväl kurser på grundnivå som på avancerad nivå och universitetslektorn förväntas undervisa på flera utbildningsnivåer och bidra till att studenterna möter aktiva forskare redan tidigt i utbildningen. I uppdraget ingår också att delta på ämnesgruppsmöten och aktivt bidra till verksamhetsutveckling.

Inom ramen för utbildning och forskning kan också samverkan med externa parter förekomma i arbetsuppgifterna.

Merparten av arbetstiden är campusförlagd vid Högskolan i Gävle. Tjänsteställe är Gävle.

Kvalifikationer

För att vara behörig att anställas som universitetslektor ska den sökande dels ha visat pedagogisk skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen inom rättsvetenskap eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig.

För att kunna bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha:

- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.

- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

I första hand bedöms graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten. I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordning vid Högskolan i Gävle.

Då undervisningen förväntas ske dels på svenska, dels på engelska, är goda kunskaper i det svenska respektive det engelska språket en förutsättning för anställningen.

Vidare är följande meriterande:

- ämnesmässig kompetens inom socialrätt, arbetsrätt och fastighetsrätt

- ämnesmässig bredd inom rättsvetenskap

Dessutom ska den sökande ha god samarbetsförmåga och administrativ skicklighet med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid / deltid Heltid eller enligt överenskommelse

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Det kan bli aktuellt med provanställning.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2022/327

Ansökan ska innehålla:

1. Personligt ansökningsbrev inklusive kontaktuppgifter. Max 1 sida.

2. CV. Förteckning över:

2.1 Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen

2.2 Nuvarande och tidigare anställningar

2.3 Eventuella tjänstledighetsperioder, inklusive föräldraledighet

2.4 Annan erfarenhet av relevans för anställningen. Max 2 sidor.

3. Vetenskaplig verksamhet. Vetenskaplig meritförteckning, inklusive:

3.1 Avhandlingsarbete

3.2 Refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter

3.3 Böcker/bokkapitel

3.4 Konferensbidrag

3.5 Övriga publikationer

3.6 Erhållna externa forskningsanslag

3.7 Handledning av forskarstuderande: ange antagningsår och ev. examensår, och beskriv ditt bidrag som huvud-handledare/biträdande handledare

3.8 Beskrivning av pågående forskningsverksamhet. Nationell och internationell samverkan, självständighet och spridning av forskningsresultat ska framgå.

3.9 Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet

4. Pedagogisk verksamhet. Pedagogisk meritförteckning, inklusive:

4.1 Erfarenhet av undervisning (planering, genomförande, undervisning, examination, utvärdering) och utveckling av utbildning: kursnamn, årtal, nivå, omfattning, och roll under kursen

4.2 Erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå

4.3 Högskolepedagogisk utbildning

4.4 Pedagogisk egenreflektion. Pedagogisk grundsyn och på vilket sätt denna kommer till uttryck i den egna verksamheten ska framgå.

5. Övriga meriter av relevans för anställningen. Beskrivning av:

5.1 Erfarenhet av administrations- och ledningsuppdrag

5.2 Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

5.3 Populärvetenskaplig verksamhet

5.4 Andra meriter av relevans för anställningen

6. Examensbevis, betyg och intyg. Bifoga vidimerade kopior av relevanta examensbevis, kursintyg, skriftliga utlåtanden, kursvärderingar:

7. Särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten. Max 10 st.

8. Referenser inklusive kontaktuppgifter


Ansök


Kontakt

Nina Daskalova
Biträdande avdelningschef
Telefon: 070-763 47 39
E-post: nina.daskalova@hig.se

Eleonor Kristoffersson
Gästprofessor
Telefon: 026-64-50 20
E-post: eleonor.kristoffersson@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Sveriges Lärare
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)