Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 370 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 17 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Högskolan i Gävle är sedan 2023 också ett så kallat Europauniversitet i ett nätverk som kallas EU GREEN. Nio universitet i lika många länder bildar nätverket som ska främja kvalitet och hållbarhet, samt ökat utbyte för både studenter och anställda.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Arbetsuppgifter

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik söker nu en universitetslektor i industriell ekonomi. Anställningen är kopplad till det strategiska forskningsområdet intelligent industri. Vi är ett dynamiskt och internationellt team som fokuserar på ledning, utformning, styrning och förnyelse av industriella verksamheter och försörjningskedjor.

Tjänsten som universitetslektor omfattar

• undervisning på grund- och avancerad nivå,

• handledning av doktorander,

• forskning tillsammans med ämnesgruppen för industriell ekonomi, samt

• administrativa uppgifter såsom kursansvar och programansvar.

En viktig del i tjänsten innebär utveckling inom ämnesforskningen och utbildningsprogrammen inom industriell ekonomi.

Du har din arbetsplats på Högskolan i Gävle där merparten av arbetstiden är campusförlagd.

Kvalifikationer

Den sökande ska vara disputerad inom industriell ekonomi eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt. Det är meriterande om den sökandes kompetens ligger inom ämnesinriktningarna (a) industriell organisation och innovationsledning, (b) logistik och försörjningskedjor, eller (c) kvalitetsstyrning med koppling mot intelligent/smart industri. Därutöver krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Den sökande ska ha erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination) och utveckling av utbildning på grundläggande och/eller avancerad nivå.

I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle.

Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vid anställningen kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper såsom god förmåga att samarbeta och personlig lämplighet. Den sökande bör kunna uppvisa ett konsultativt arbetssätt gentemot kollegor och studenter. Det är också meriterande för den sökande att kunna uppvisa förmåga att initiera, genomföra och leda forskning av god vetenskaplig kvalitet, vilket i huvudsak framgår av publicering i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter inom ämnet.

Det är meriterande om den sökande kan uppvisa förmågan att söka och erhålla forskningsbidrag från externa finansiärer. Här bedöms även sökandens förmåga att samarbeta med och informera företag och myndigheter om forskning.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Det kan bli aktuellt med provanställning.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 7 juni 2023

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2023/175

Ansökan ska innehålla:

1. Personligt ansökningsbrev inklusive kontaktuppgifter Max 1 sida

2. CV Förteckning över

2.1 Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen

2.2 Nuvarande och tidigare anställningar

2.3 Eventuella tjänstledighetsperioder, inklusive föräldraledighet

2.4 Annan erfarenhet av relevans för anställningen Max 2 sidor

3. Vetenskaplig verksamhet Vetenskaplig meritförteckning, inklusive

3.1 Avhandlingsarbete

3.2 Refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter

3.3 Böcker/bokkapitel

3.4 Konferensbidrag

3.5 Övriga publikationer

3.6 Erhållna externa forskningsanslag

3.7 Handledning av forskarstuderande: ange antagningsår och ev. examensår, och beskriv ditt bidrag som huvudhandledare/biträdande handledare

3.8 Beskrivning av pågående forskningsverksamhet. Nationell och internationell samverkan, självständighet och spridning

av forskningsresultat ska framgå.

3.9 Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet

4. Pedagogisk verksamhet Pedagogisk meritförteckning, inklusive

4.1 Erfarenhet av undervisning (planering, genomförande, undervisning, examination, utvärdering) och utveckling av

utbildning: kursnamn, årtal, nivå, omfattning, och roll under kursen

4.2 Erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå

4.3 Högskolepedagogisk utbildning

4.4 Pedagogisk egenreflektion. Pedagogisk grundsyn och på vilket sätt denna kommer till uttryck i den egna

verksamheten ska framgå.

5. Övriga meriter av relevans för anställningen Beskrivning av

5.1 Erfarenhet av administrations- och ledningsuppdrag

5.2 Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

5.3 Populärvetenskaplig verksamhet

5.4 Andra meriter av relevans för anställningen

6. Examensbevis, betyg och intyg Bifoga vidimerade kopior av relevanta examensbevis, kursintyg, skriftliga utlåtanden,

kursvärderingar

7. Särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten Max 10 st

8. Referenser inklusive kontaktuppgifter


Ansök


Kontakt

Jakob Nobuoka
Avdelningschef
E-post: jakob.nobuoka@hig.se

Per Hilletofth
Ämnesföreträdare/Professor
Telefon: 070-497 88 26
E-post: per.hilletofth@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Sveriges Lärare
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Annette Gustafsson
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: annette.gustafsson@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)