Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 370 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 17 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Arbetsuppgifter

Undervisning, kursansvar och examination i grundutbildningens kurser inom ämnesområdet samt handledning och examination av projektarbeten och examensarbeten. På sikt även undervisning på avancerad nivå samt handledning av doktorander.

Forskning inom maskinteknik och utökat samarbete med det strategiska forskningsområdet Intelligent industri. På sikt ansökan om finansiering och genomförande av nya forskningsprojekt.

Deltagande i utveckling av förnyade högskoleingenjörsutbildningar och samverkan mellan olika ämnesgrupper.

Tjänsteställe är Gävle. Den anställde förväntas vara på campus under merparten av arbetstiden.

Kvalifikationer

För att vara behörig att anställas som universitetslektor i maskinteknik ska den sökande ha visat pedagogisk skicklighet, avlagt doktorsexamen inom maskinteknik eller motsvarande ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt, exempelvis inom materialteknik, automation eller produkt- och produktionsutveckling.

Den sökande ska även ha:

- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.

- Nivå av högskolepedagogisk utbildning. Att ha fullgjort kurser som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, eller genomgå utbildningen inom 1 år efter anställning.

I första hand bedöms graden av dokumenterad pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att värderas lika.

Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vid anställningen kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Den sökande bör kunna uppvisa ett konsultativt arbetssätt gentemot kollegor och studenter. Den sökande bör vidare ha kunskap inom maskinteknik generellt och det är meriterande med kompetens som är relevant för det strategiska forskningsområdet intelligent industri.

Det är också meriterande för den sökande att kunna uppvisa förmåga att initiera, genomföra och leda forskning av god vetenskaplig kvalitet, vilket i huvudsak framgår av publicering i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter inom ämnet.

I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen (HIG-STYR 2019/153) vid Högskolan i Gävle.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde så snart som möjligt, efter överenskommelse.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Det kan bli aktuellt med provanställning.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2023

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2023/166

Ansökan ska innehålla:

1. Personligt ansökningsbrev inklusive kontaktuppgifter Max 1 sida

2. CV Förteckning över

2.1 Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen

2.2 Nuvarande och tidigare anställningar

2.3 Eventuella tjänstledighetsperioder, inklusive föräldraledighet

2.4 Annan erfarenhet av relevans för anställningen Max 2 sidor

3. Vetenskaplig verksamhet Vetenskaplig meritförteckning, inklusive

3.1 Avhandlingsarbete

3.2 Refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter

3.3 Böcker/bokkapitel

3.4 Konferensbidrag

3.5 Övriga publikationer

3.6 Erhållna externa forskningsanslag

3.7 Handledning av forskarstuderande: ange antagningsår och ev. examensår, och beskriv ditt bidrag som huvudhandledare/biträdande handledare

3.8 Beskrivning av pågående forskningsverksamhet. Nationell och internationell samverkan, självständighet och spridning

av forskningsresultat ska framgå.

3.9 Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet

4. Pedagogisk verksamhet Pedagogisk meritförteckning, inklusive

4.1 Erfarenhet av undervisning (planering, genomförande, undervisning, examination, utvärdering) och utveckling av

utbildning: kursnamn, årtal, nivå, omfattning, och roll under kursen

4.2 Erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå

4.3 Högskolepedagogisk utbildning

4.4 Pedagogisk egenreflektion. Pedagogisk grundsyn och på vilket sätt denna kommer till uttryck i den egna

verksamheten ska framgå.

5. Övriga meriter av relevans för anställningen Beskrivning av

5.1 Erfarenhet av administrations- och ledningsuppdrag

5.2 Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

5.3 Populärvetenskaplig verksamhet

5.4 Andra meriter av relevans för anställningen

6. Examensbevis, betyg och intyg Bifoga vidimerade kopior av relevanta examensbevis, kursintyg, skriftliga utlåtanden,

kursvärderingar

7. Särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten Max 10 st

8. Referenser inklusive kontaktuppgifter


Ansök


Kontakt

Jakob Nobuoka
Avdelningschef
E-post: jakob.nobuoka@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Sveriges Lärare
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Annette Gustafsson
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: annette.gustafsson@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)