Marja-Leena Kristofferzon

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, Docent i vårdvetenskap

E-post: mko@hig.se

Telefon: 026-64 82 42

Aktuell forskning

• Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll

• Att leva med långvarig ohälsa — copingförmåga/resurser och upplevd livskvalitet

• Dimensions of sexual life and married life in men and women and partners suffering a first myocardial infarction

• Kylbehandling efter hjärtstopp — patienters livskvalitet och funktion kopplat till hjärnskademarkörer samt närståendes upplevelser

• Motiverande samtal: Om distriktssköterskors tillämpning, upplevelser ur distriktssköterske- och patientperspektiv

• Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

• Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för välbefinnande och återgång i arbete

• Heart and Mind after Cardiac Arrest (HaMCA)


Senaste publikationerna

Eriksson, E., Wejåker, M., Danhard, A., Nilsson, A. & Kristofferzon, M. (2019). Living with a spouse with chronic illness – the challenge of balancing demands and resources. BMC Public Health. [Accepted] [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Kristofferzon, M., Larsson, E., Raininko, R. & Rubertsson, S. (2018). Acute brain lesions on magnetic resonance imaging in relation to neurological outcome after cardiac arrest. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 62 (5), 625-647. 10.1111/aas.13074 [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Nordmark-Grass, J., Rosenqvist, I., Kristofferzon, M. & Rubertsson, S. (2018). Characteristics of jugular bulb oxygen saturationin patients after cardiac arrest: A prospective study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 62 (9), 1237-1245. 10.1111/aas.13162 [Mer information]
Kristofferzon, M., Engström, M. & Nilsson, A. (2018). Coping mediates the relationship between sense of coherence and mental quality of life in patients with chronic illness: a cross-sectional study. Quality of Life Research, 27 (7), 1855-1863. 10.1007/s11136-018-1845-0 [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2018). Factors related to work ability and well-being among women on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back : a cross-sectional study. BMC Public Health, 18 (1). 10.1186/s12889-018-5580-9 [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)