Ta del av introduktionen i efterhand

Som ny student hos oss erbjuds du en rad aktiviteter under de första veckorna av terminen. Introduktionsdag, informationspass och föreläsningar i studieteknik är några av aktiviteterna. Vissa delar finns att ta del av i efterhand i form av inspelade föreläsningar.

Välkomsthälsning i Valhall

Se Högskolans rektor, Ylva Fältholm, när hon hälsar vårterminens nya studenter välkomna.
Spelades in den 15 januari 2018.

Inspelade informationspass

Infopass: Värdefulla verktyg under studietiden
Detta informationspass handlar om högskolans IT-tjänster och system. Under passet informerar vi bland annat om Studentportalen, Blackboard, schema, trådlöst nätverk och gratis programvaror.
Passet spelades in den 29 augusti 2017 (varierande bild- och ljudkvalitet).

  1. Inspelning - Värdefulla verktyg under studietiden (50 minuter)
  2. Powerpoint-bilder

Infopass: Tentamen och andra examinationsformer
Detta informationspass handlar om examinationsformer och framförallt om examinationsformen salstentamen. Under passet får du vet vilka olika former av examination som kan förekomma i en kurs, varför kursplanen är så viktig, reglerna kring en salstentamen och hur disciplinärenden hanteras.
Passet spelades in den 31 augusti 2017.

  1. Inspelning - Tentamen och andra examinationsformer (29 minuter)
  2. Powerpoint-bilder

Infopass: Stöd under studietiden
Under detta pass får du möta studievägledarna, studenthälsan, samordnaren för pedagogiskt stöd och samordnaren för lika villkor som pratar om vilket stöd som finns att få för dig som student på högskolan.
Passet spelades in den 5 september 2017.

Infopass: Hur ska jag hinna med allt?
Detta informationspass handlar om stress ur ett studentperspektiv. Bli uppmärksam på vad som stressar dig och hur du genom medvetna val kan undvika onödig stress.
Passet spelades in den 14 september 2016.

  1. Inspelning - Hur ska jag hinna med allt? (48 minuter)
  2. Powerpoint-bilder

Föreläsningar i studieteknik

Föreläsningar i studieteknik från 2016
Föreläsningen är uppdelad i två delar. Den första delen tar upp högskolan som organisation och system, från elev till student, motivation, olika former av kunskap och olika sätt att lära, yt- respektive djupinriktat lärande och hur man kan planera sina studier.

Den andra föreläsningen tar bland annat upp olika former av kunskap och olika sätt att lära, att läsa kurslitteratur, att läsa och anteckna, olika examinationsformer, studenters rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Föreläsningar i studieteknik från 2013
Som ett komplement eller alternativ till ovanstående inspelningar kan du även se föreläsningarna i studieteknik från 2013.

Inspelning - Föreläsning i studieteknik del 1 och 2


Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2018-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)