Gå till eugreenalliance
Sök

Röster från studenter

Studenter som intervjuats, som tagit sin examen mellan 2017–2021, visar att MKR-studenter återfinns på en mångfald arbetsplatser och i lika många befattningar och arbets­uppgifter. Idag arbetar de som handläggare, teamledare, arbetskonsult, projektledare, sektionschef, samordnare, handledare, förändringsledare, föreläsare, administratör, stödpedagog, coach, konsult, processledare, föreståndare, pedagog eller lärare.

Ordmoln med lilafärgade ord i olika storlekar med ord som; lärorikt, integration, upplysande, acceptans, globalisering och förståelse.

Ordmoln skapat utifrån intervjuer med studenter. Orden är centrala begrepp i utbildningen.

"Att ta på sig kundens glasögon som vi pratade mycket om"

Vi möter folk (över telefon) dagligen från alla olika kulturer och bakgrunder och olika sociala situationer. Jag tycker att Människa-kultur-religionsprogrammet har gett mig många bra verktyg i dessa möten. Att ta på sig kundens ”glasögon” som vi pratade mycket om. Det känns som ett viktigt samhällsuppdrag att informera om pension på ett begripligt sätt utifrån kundens utgångspunkt.

Malin 39 år

"...att hitta rätt och landa i hur jag skulle förhålla mig till min bakgrund..."

MKR-programmet betydde oerhört mycket för mig när det gäller kunskapsinnehållet, men också på ett personligt plan som handlade om att hitta rätt och landa i hur jag skulle förhålla mig till min bakgrund, men också att förstå och bli en del av det svenska samhället på ett konstruktivt sätt. Efter MKR-programmet har jag haft stor nytta av mitt dubbla kulturella perspektiv och kunskapsinnehållet i MKR-programmet i mitt arbete som arbetsförmedlare med inriktning integration av nyanlända.

Mohammed 35 år

"Programmet var en språngbräda mot vidare utbildning"

Framför allt gav programmet mig en möjlighet att studera vidare på avancerad nivå. Distansundervisningen underlättade oerhört för min egen del och gjorde att jag fullföljde utbildningen. Programmet var en språngbräda mot vidare utbildning och framtida arbeten.

Lina 38 år

"I dessa möten har kunskapen från utbildningen hjälpt mycket..."

Jag har fördjupat mig inom det sociala området och arbetat med de ärenden som kräver extra insatser. Till exempel mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, människohandel och vissa barnärenden. I dessa möten har kunskapen från utbildningen hjälpt mycket, då jag som utredare och den jag möter ofta kommer från vitt skilda delar av världen och där en grundkunskap inom kulturmöten varit av stor vikt för en god förståelse och vidare arbete.

Monika 36 år

"Utbildningen har direkt bidragit till att jag blev erbjuden arbetet"

Jag har blivit erbjuden arbete som arbetskonsulent via privat företag. Detta företag har sedan uppköpt avtal från bland annat arbetsförmedlingen där jag i tjänsten fungerar som en slags projektledare som styr myndighetens arbete i Västerås med integration av människor som står långt bort eller helt utanför samhället och arbetslivet. Den religion- och kulturvetenskapliga bakgrund jag har fått med mig från MKR har direkt bidragit till att jag blev erbjuden arbetet.

Marcus 32 år

Hör Kalle berätta om utbildningen

Kalle berättar om utbildningen och om hur det är att vara student i Gävle. Idag läser Kalle vidare på Masterprogram i religionsvetenskap och arbetar på Polismyndigheten som stöd åt utredare där han arbetar med frihetsberövade och är en länk mellan polis, kriminalvård och sociala myndigheter.

Vill du veta mer

Tycker du att det här låter spännande och intressant och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till utbildningsledare Åke Tilander.
Telefon: 026-64 86 44

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)