Sök

Utbildningar för skolans personal

Här samlar vi utbildningar och uppdragsutbildningar för dig som arbetar i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Man som undervisar

Utbildningar via Skolverket

Kommunförlagda förskolekurser

Genom uppdrag från Skolverket har Högskolan möjlighet att ge kommunförlagda kurser riktat mot personal i förskolan. Öka din kompetens inom flera områden tillsammans med dina kollegor.

Mer information om kommunförlagda förskolekurser

Kurser

  • Undervisning i förskolan
  • Leda kvalitetsarbetet
  • Utmana och stödja
  • Naturvetenskap och teknik
  • Flerspråkighet
  • Dokumentera kvaliteten

Intresseanmälan

Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans genom att Huvudmannen kontaktar lärosätet och kommer överens om ett upplägg. För att delta ska du vara anställd i förskolan som rektor, förskollärare, barnskötare eller som annan pedagogisk personal. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Mer information hittar du på Skolverkets hemsida

Lokala lärarutbildare inom verksamhetsförlagd utbildning

Perspektiv på handledning av lärarstudenter inom
verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Kursen erbjuder en fördjupning av professionsspecifika frågor som rör handledningsuppdraget av lärarstudenter.

Mer information om kursen Perspektiv på handledning av lärarstudenter inom verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

I kursen erbjuds en fördjupning av professionsspecifika frågor som rör handledningsuppdraget av lärarstudenter. I kursen fördjupas kunskaper gällande teorier om handledning samt relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund i handledningsprocessen. Studenten får möjlighet att studera handledningens utmaningar och problematisera sin egen utveckling i rollen som handledare.

Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp

Kursen behandlar professionsspecifika frågor som rör uppdraget som lokal lärarutbildare och handledning av lärarstudenter.

Mer information om kursen Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp

Kursen behandlar professionsspecifika frågor som rör uppdraget som lokal lärarutbildare och handledning av lärarstudenter. Kursdeltagaren får kännedom om lärarutbildningens organisation och dess innehåll. Vidare bereds kursdeltagaren möjlighet till att fördjupa sin förståelse av handledning och handledningssamtal. Kursdeltagaren får fördjupad kunskap om bedömning av lärarstuderandes yrkespraktik. Delar av kursen kan genomföras som webbaserade seminarier/föreläsningar.

Seminarier och pedagogiska caféer

Från vision till verksamhet i utbildningsmiljöer

Seminarieserien ges grundläggande nivå, dock krävs kunskaper om förskolan och skolan som organisation och pedagogisk praktik.

Mer information om seminarieserien

Fokus ligger på verksamhetsperspektiv på utbildningsmiljöer, särskilt hur fysisk miljö, organisering och arbetssätt kan utvecklas att samspela för bättre lärande och undervisning i förskolor och skolor. Hur kan man gå från pedagogisk vision till konkret verksamhet i ny­ och/eller ombyggnationsprocesser? Seminarieserien ska ge stöd att lyfta verksamhetens konkreta utmaningar till nya höjder genom forskningsförankrade kunskaper och exempel samt genom erfarenhets utbyte.

Pedagogiska caféer

Mer information kommer när ett café har planerats.

Intresseanmälan

Har du frågor om uppdragsutbildning eller vill ha hjälp och stöd i att beställa en kurs kan du skicka in en intresseanmälan i vårt formulär så kontaktar vi dig.

Kontakt

Verksamhetsledare RucX

Signhild Olsson
E-post: signhild.olsson@hig.se

Vid frågor om kursadministration: studentsupport@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-05-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)