Doktorand i miljöteknik

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 400 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 17 000 studenter och mer än 700 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

Miljöteknik vid Avdelningen för Bygg-, energi- och miljöteknik på Akademin för Teknik och miljö vid Högskolan i Gävle är ett ämne med stark tillväxt. Vi arbetar främst med miljöfrågor knutna till teknisk utveckling. Miljöteknik erbjuder flera kurser inom olika ingenjörsprogram, och vi har två egna utbildningsprogram: Miljöstrateg och Miljöingenjör. Samverkan inom forskning och utbildning sker med regionala företag och organisationer, lärosäten i Sverige och utomlands, och med andra ämnen vid Högskolan i Gävle. Forskningen om metoder för miljöbedömning har ett tydligt livscykelperspektiv och ofta återkommande tillämpningar är byggnader, avfallshantering, energisystem och transporter. Forskningsområdet transporter och drivmedel anknyter till och kompletterar pågående forskning inom profilen Byggd miljö, bland annat kring industriella energisystem, utnyttjande av restprodukter och användning av överskottsvärme. Samtidigt finns ett starkt regionalt intresse för utveckling av fordonsanvändning och drivmedelsproduktion, både från privata och offentliga aktörer.

Arbetsuppgifter:

Vi söker nu en doktorand med inriktning på regional tillförsel och användning av förnybara drivmedel för vägtransporter. Forskningen innebär att utveckla och tillämpa olika systemanalytiska metoder för att utvärdera olika värdekedjor med avseende på miljöpåverkan och ekonomi. Arbetet kommer att utföras i dialog med regionalt näringsliv och offentlig sektor. Doktoranden kommer främst att arbeta med elfordon och el (inkl. vätgas) för vägtransporter i hela värdekedjan från råvara till användning och avfallshantering/återvinning. I forskningen ingår också att bidra i arbetet med att analysera samspelet mellan olika värdekedjor som tillsammans kan bidra till fossilfria transporter.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning, i anställningen ingår även en begränsad omfattning av undervisning och administration. Det första förordnandet avser ett år. Förordnanden som doktorand får meddelas för sammanlagt högst fem år, dock inte längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. I övrigt angående anställning och doktorandstudier se Högskoleförordningen kapitel 5 och 9. Anställningen avser heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle.

Kvalifikationer:

Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjör eller masterexamen inom energi- och miljöteknik, maskinteknik eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av systemanalys (t.ex. LCA), förnybar energi och/eller transportstudier är meriterande. För att bli antagen som doktorand krävs studier på minst 240 hp varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. Studenten ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska.

Anställningen är vid Avdelningen för Bygg-, energi- och miljöteknik, Akademin för Teknik och Miljö och avser heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse.


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2019 märkt med ref nr HIG-STÖD 2018/857. Ansökan ska åtföljas av en meritförteckning inklusive en lista över referenspersoner och övriga handlingar du önskar åberopa.

Handlingarna skickas till registrator@hig.se eller med post till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-01-31

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2018/857

Upplysningar lämnas av:

Ulf Larsson
Avdelningschef
Telefon: 026-64 87 91
E-post: ulf@hig.se

Karl Hillman
Projektledare för forskningsprojektet
Telefon: 070-191 45 59
E-post: karl.hillman@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)