Universitetslektor i pedagogik

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. För oss på Högskolan i Gävle är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 500 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 17 000. På Högskolan arbetar 700 personer - 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

Akademin för utbildningsvetenskap och ekonomi rymmer tre avdelningar. Vid avdelningen för utbildningsvetenskap finns ämnena bild- samt dramapedagogik, pedagogik och didaktik. Avdelningen för utbildningsvetenskap ansvarar för Högskolans lärarutbildningar vilka är förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem, F- åk 3 och åk 4-6), ämneslärarprogrammet samt den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Flera av kurserna och programmen erbjuds både som campus- och distansutbildning. Vid avdelningen bedrivs även forskning inom väletablerade forskningsgrupper. Avdelningen för utbildningsvetenskap har drygt 60 medarbetare.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning inom ämnets kurser i de olika lärarprogrammen och på fristående kurser, bland annat inom området specialpedagogik och/eller kvantitativ forskningsmetodik. Undervisningen kommer att utföras både inom ramen för campusbaserade och distansbaserade kurser och program. Utöver detta förväntas den sökande kunna självständigt leda, administrera och utveckla kurser och undervisningsformer enskilt och tillsammans med andra lärare. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan, forskning, samt att ansöka om externa medel för forskning och utvecklingsarbete. Merparten av arbetstiden är campusförlagd vid Högskolan i Gävle.

Under de två första åren ingår särskild forskningstid för att ge den anställde möjlighet att utveckla sin forskning i relation till befintliga utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer vid Högskolan.

Kvalifikationer:

För anställningen krävs avlagd doktorsexamen inom ämnet pedagogik eller motsvarande, dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet samt högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens. Se högskoleförordningen kapitel 4, § 4 samt gällande anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska.

Särskilt meriterande är dokumenterade vetenskapliga meriter inom det specialpedagogiska/hälsopedagogiska området och/eller kvantitativ forskningsmetodik. Meriterande är att den sökande har dokumenterad erfarenhet av undervisning inom de olika lärarprogrammen, specialpedagogik, hälsopedagogik, kvantitativ forskningsmetodik samt uppdragsutbildning. Meriterande är också att den sökande varit involverad i och drivit externa utvecklingsprojekt.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2018, märkt med ref nr HIG-STÖD 2017/662.

Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar i tre identiska paket:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand.

Meriterna skall dokumenteras med vägledning av högskolans bilaga 1 till Anställningsordning för Högskolan Gävle, se: http://www.hig.se/Om-Hogskolan/Arbeta-hos-oss.html

Provanställning kan komma att tillämpas.

Maila din ansökan till registrator@hig.se eller skicka till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 80176 Gävle.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-02-20

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/662

Upplysningar lämnas av:

Katarina Löf
Avdelningschef Avdelningen utbildningsvetenskap
Telefon: 026-64 85 51

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)