Lediga jobb

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktn. ekonomistyrning

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 400 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 700 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största
högskolor.

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 70 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet. Utbildning bedrivs huvudsakligen kopplat till Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Rättsvetenskapligt kandidatprogram (180 hp) samt två magisterprogram i företagsekonomi. Masterexamensrätt liksom forskarexamensrätt i företagsekonomi planeras. Forskningen koncentreras kring forskningstemat Hållbara Affärsrelationer (HAR).

För mer information: https://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning, kursansvar, handledning och examination inom ekonomistyrning. Undervisningen sker på grundläggande och avancerad nivå och är förlagd dels på campus, dels på distans. Undervisningen bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare.

Deltagande i avdelningens och ämnets gemensamma arbete liksom samverkan med det omgivande samhället utgör en viktig del av anställningen.

Anställningen ingår även att medverka i utvecklingen av verksamheten, både vad gäller kursinnehåll och pedagogik liksom utvecklingen av ämnets forskningsprofil.

Hög grad av närvaro på arbetsplatsen förväntas.

Kvalifikationer:

Behörig att anställas som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning ekonomistyrning vid Högskolan i Gävle är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning ekonomistyrning eller motsvarande, visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (se högskoleförordningen kapitel 4, § 4) samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper enligt gällande anställningsordning vid Högskolan i Gävle.

I första hand bedöms graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten. Vidare beaktas i nämnd ordning:
- Vetenskapligt djup inom ekonomistyrning.
- Praktiska kunskaper och erfarenheter av ekonomistyrning inom privat eller offentlig sektor, gärna i en internationell miljö.
- Kunskapsbredd inom ämnet företagsekonomi och dess tillämpliga undervisnings- och forskningsmetoder.

Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Undervisningsskicklighet, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter är därutöver särskilt meriterande. Meriterande är även erfarenhet av kursutveckling liksom erfarenhet av att leda samverkansprojekt både nationellt och internationellt.

Stor vikt kommer, utifrån punkterna ovan, att läggas vid bedömd personlig lämplighet samt möjlighet att snabbt kunna fungera i den tänkta lärarrollen.

Övrigt:

Välkommen med din ansökan till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Vid ansökan per e-post bifogas de nedanstående handlingar som den sökande vill åberopa. Vid ansökan i pappersform skall ansökan innefatta nedanstående handlingar i tre exemplar i tre identiska paket.
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Det kan blir aktuellt med provanställning.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-05-31

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2019/181

Upplysningar lämnas av:

Jaana Kurvinen
Avdelningschef
Telefon: 070-180 70 43
E-post: jaana.kurvinen@hig.se

Fredrik Hartwig
Universitetslektor
Mobiltelefon: 073-535 84 72
E-post: fredrik.hartwig@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Gustav Jappevik Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)