Lediga jobb

Universitetslektorer i företagsekonomi, inriktn. organisation och ledarsk.

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 400 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 750 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största
högskolor.

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 70 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet. Utbildning bedrivs huvudsakligen kopplat till Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Rättsvetenskapligt kandidatprogram (180 hp) samt två magisterprogram i företagsekonomi. Masterexamensrätt liksom forskarexamensrätt i företagsekonomi planeras. Forskningen koncentreras kring forskningstemat Hållbara Affärsrelationer (HAR).

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning, kursansvar, handledning och examination inom organisation och ledarskap. Undervisningen sker på grundläggande och avancerad nivå och är förlagd dels på campus, dels på distans. Undervisningen bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Deltagande i avdelningens och ämnets gemensamma arbete liksom samverkan med det omgivande samhället utgör en viktig del av anställningen.

Anställningen erbjuder goda möjligheter att medverka i utvecklingen av verksamheten, både vad gäller kursinnehåll och pedagogik samt utvecklingen av ämnets forskningsprofil. Inom Hållbara affärsrelationer (HAR) riktas studier mot forskningsteman hållbart ledarskap, strategiska nätverk, internationell marknadsorientering, hållbar resurshantering samt sälj- och förhandlingsprocesser och dess organisatoriska sammanhang från ett hållbarhetsperspektiv.

Merparten av arbetstiden förväntas vara campusförlagd vid Högskolan. Tjänsteställe är Gävle.

Kvalifikationer:

För att vara behörig att anställas som universitetslektor ska den sökande dels ha visat pedagogisk skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen inom företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig. För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha:
- En vetenskaplig produktion som omfattar mer än den som låg till grund för doktorsexamen.
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle.

Då undervisningen förväntas ske dels på svenska, dels på engelska, är goda kunskaper i det svenska respektive det engelska språket en förutsättning för anställningen.

I första hand bedöms pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom fältet organisation och ledarskap.

Vidare bedöms ett dokumenterat intresse av hållbarhetsfrågor gällande utbildning och forskning, eftersom ett aktivt deltagande i utvecklingen av avdelningens forskningstema är önskvärt.

Samarbetsförmåga och administrativ skicklighet med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter är särskilt meriterande. Meriterande är även erfarenhet av kursutveckling och av att leda forskning, liksom erfarenhet av att leda samverkansprojekt.

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast 190614. Vid ansökan i pappersform vänligen kontakta Registrator vid Högskolan i Gävle.

Följande handlingar ska bifogas:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand.

Vid ansökan i pappersform skall ansökan innefatta samtliga handlingar i tre exemplar i tre identiska paket.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Det kan bli aktuellt med provanställning.
Antal platser: 2

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-06-14

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2019/262

Upplysningar lämnas av:

Jaana Kurvinen
Avdelningschef
Telefon: 070-180 70 43
E-post: jaana.kurvinen@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Gustav Jappevik Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)