Gå till eugreenalliance
Sök

RUTSAM

Regional Utveckling för Tillämpning av Spets­forskning kring Avancerade Metall­produkter

En stor kunskapsbas och ett omfattande nätverk kring nya möjligheter att förbättra metallers egenskaper har byggts upp vid Högskolan i Gävle. En nationell testbädd är under uppbyggnad och här samverkar flera företag i regionen. Kunskapsuppbyggnaden baserar sig på de resultat som kontinuerligt presenteras från den växande forskargruppen energisystem kring tekniken Impinging Jet för kylning av metalliska material. Decennier av forskning och en lång rad olika projekt har lett utvecklingen framgångsrikt kontinuerligt framåt och idag har man uppnått världsunika och världsledande resultat. Resultaten nyttiggörs nu i lokal materialteknisk industri av t.ex. SSAB, Sandvik m.fl. Här är flera SME företag involverade i projekteringen av testutrustningar och utprovningar av processtekniska lösningar.

Nu utvecklas testbädden genom att ytterligare förstärka möjligheterna för företag att nyttiggöra tekniken kring t.ex. materialteknik, digitalt processförbättringsstöd samt AI funktioner för s.k. Databearbetning och analys. Detta skapar nya unika och förbättrade förutsättningar för att stödja företag och attrahera företag kring produkt och applikationsutveckling. Föreliggande projekt kommer därför att vidareutveckla tekniken, utveckla organisatoriska resurser, bygga relationer och nätverk och skapa tydliga pedagogiskt utformade vägar in till dessa utvecklingsmöjligheter och därigenom öka attraktionskraften i regionen för materialutveckling även på en internationell marknad.

Projektets fem arbetspaket (WP)

WP 1 - Projektledning, administration, samordning, rapporter och redovisning

WP 2 - Industriell näringslivsutveckling

WP 3 - Avancerad metalldesign och bedömning

WP 4 - Avancerad kylteknik för utveckling av avancerade metallprodukter

WP 5 - Ontologier, databaser och maskininlärning för förbättrat beslutsfattande vid utvecklingen av avancerade metaller

Projektets löptid

Projektet pågår från den 1 november 2020 t.o.m. den 30 april 2023. Finansieras av Region Gävleborg, Tillväxtverket (ERUF) och Högskolan i Gävle.

Finansiärer

Kontakt

Ulf Larsson – Projektledare – ulf.larsson@hig.se
Bahram Moshfegh – Vetenskapligt ansvarig – bahram.moshfegh@hig.se
Patrick Olsson – ansvarig för Industriell näringslivsutveckling - patrick@cpcgroup.net

Publicerad av: Eva Karlberg Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-01-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)