Bild/illustration - steg 1

1. Aktivera ditt datorkonto

Ditt datorkonto består av ett användarnamn och ett lösenord och fungerar som inloggning i Studentportalen, Blackboard och på Högskolans datorer. Det finns tre sätt att verifiera sin identitet när man aktiverar sitt datorkonto: Antagning.se, Edu-id eller E-post. Här finns information om de olika metoderna och instruktioner för hur du aktiverar datorkontot.

  • Du kan hämta ut ditt datorkonto tidigast två veckor innan terminsstart.
  • För att kunna hämta ut ditt datorkonto behöver du verifiera din identitiet. Du kan välja mellan verifieringsmetoderna Antagning.se, Edu-id eller E-post.
Välj verifieringsmetod