Gå till eugreenalliance
Sök

Student- och alumnintervjuer

Här kan du läsa intervjuer med våra studenter och alumner på Samhällsplanerarprogrammet. De berättar vad de tycker om utbildningen och om hur det är att plugga i Gävle.

En vanlig vecka som student

Under en vanlig vecka som student går du på föreläsningar på programkurser och övningar samt laborationer för att öva dina färdigheter.

Campus erbjuder många olika studieplatser om du vill arbeta tyst i egen lokal eller tillsammans med andra. Dessutom har du tillgång till kursernas programvaror hemifrån, t.ex. GIS, CAD, Infinity och Twinmotion.

  • Målet att arbeta med samhällsutmaningar omfattar också diskussionsseminarier och grupparbete om aktuella fallstudier, där skriftlig och muntlig redovisning samt förmedling av arbeten är viktigt.
  • Här kan du se exempel på studentprojekt

Johan Holmström, student

Program: Samhällsplanerarprogrammet
Ålder: 21 år
Hemort: Härnösand

Jag har alltid varit intresserad av förändring och inte minst av att göra skillnad.

 

Läs hela intervjun med Johan

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?

Efter en del undersökningar på olika lärosäten kom jag fram till att det Högskolan i Gävle erbjöd skulle vara det bästa för mig. Med många praktiska kurser ges möjligheten att på ett kul och effektivt sätt lära sig de programvaror man senare kommer använda i arbetslivet. Det var något jag såg saknades på de flesta andra utbildningar och därför var Gävle det självklara valet.

Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av förändring och inte minst av att göra skillnad. Med den här utbildningen erbjuds man just detta – att faktiskt förändra stadsrummet och därmed göra något som syns för allmänheten.

Vad är det bästa med utbildningen?

Helt klart de olika grupprojekt vi gör som är kopplade till verkligheten. Med grupprojekten lär vi oss att arbeta i grupp samt de praktiska bitarna inom arbetet, vilket är oerhört bra inför arbetslivet.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?

Vi erbjuds en praktikkurs som på frivillig basis kan bytas ut mot en annan kurs. Det är något som är väldigt uppskattat då vi i ett tidigt skede kommer i kontakt med en potentiell arbetsgivare. Jag själv har fått möjligheten att göra praktik på WSP Stockholm, vilket för mig har varit otroligt givande.

Vad är det bästa med Gävle?

Det bästa med Gävle är helt klart närheten till havet och naturen samt att det är en cykelvänlig stad.

Vad vill du jobba med i framtiden?

Min dröm är att jobba med utvecklingen av infrastrukturen i Sverige. Det handlar om att säkra grundläggande funktioner i samhället för att bidra till ett hållbart samhälle. Alternativt att jag söker mig utomlands, till ett land som inte kommit lika långt i samhällsutvecklingen för att förstå problemen och på riktigt göra skillnad.

Har du något/några tips till den som ska söka till högskolan?

Är du ny student är mitt bästa tips att medverka på introduktionsveckorna. Här har du möjligheten att lära känna nya människor samt få värdefull information, inte bara om skolan utan om Gävle i helhet.

PS Sök upp någon i klassen över dig för att komma över kurslitteratur, då spar du tid, pengar och miljö!

Agneta Svensson, alumn

Namn: Agneta Svensson
Ålder: 49
Utbildning och examensår:
Samhällsplanerarprogrammet med
examen i geografi 2017.
Nuvarande arbetsplats och yrke:
Samhällsplanerare på Söderhamns
kommun

Det är svårt att hitta ett roligare arbete!

 

Läs hela intervjun med Agneta

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag hade arbetat i över 20 år som sekreterare och insåg att jag inte utvecklades längre. Detta gjorde att jag tog möjligheten vid en omorganisation att börja studera. När jag läst upp mina betyg på Komvux sökte jag till Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Anledning till att jag sökte just den här utbildningen var för att jag är intresserad av att planera, data, geografi, natur och miljö. Inför 3:e året valde jag inriktning Geografi eftersom jag tyckte den inriktningen var mest intressant och för att jag då skulle få en unik utbildning.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Att jag får arbeta med många olika projekt och att ingen dag är den andra lik. Jag får möjlighet att träffa många intressanta människor och dessutom får jag vara med att planera framtidens samhälle.

Hur har dina studier på HiG påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit?

Allt! Om jag inte hade läst till samhällsplanerare skulle jag aldrig ha fått arbeta med det jag gör idag.

Känner du att du har nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Ja absolut för annars hade jag inte fått möjlighet att få arbeta som samhällsplanerare, som är det roligaste arbete som jag har haft.

Vad minns du särskilt från din studietid?

Geovetenskapen, då vi lärde oss om jordarter, bergarter och mineraler. Efter den kursen ser jag på marken med andra ögon.

Vilka är dina framtidsplaner?

Att fortsätta som samhällsplanerare eftersom det är svårt att hitta ett roligare arbete.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)