Gå till eugreenalliance
Sök

Jerzy Sarnecki

"Vi satsar på att utbilda duktiga utredare och analytiker"

Med fokus på utredningskriminologi är Högskolan i Gävle unik med sin utbildning i kriminologi.

– Den här utbildningen har en mer praktisk inriktning än andra; studenterna kommer att utbildas till konkreta arbetsuppgifter, säger kriminologprofessor Jerzy Sarnecki, som är en av föreläsarna inom programmet.

Redan i dag anställs många civila utredare inom Polisen och andra myndigheter, förvaltningar och företag som arbetar med att bekämpa och förebygga brott. Jerzy Sarnecki gör den bedömningen att arbetsmarknaden kommer att öka i takt med en ökad insikt om att det behövs kompetenta personer som arbetar med analys, planering och utvärdering inom kriminologi.

Intresset för kriminologi har ökat

Intresset för brottslighet och därmed kriminologi har ökat stort, inte beroende på att mängden brott har ökat under senare decennier, utan snarare är det en allmän trend i samhället idag. Det är många faktorer som bidrar, till exempel att brottligheten i dag uppfattas som ett större hot, att forskningen inom området har ökat, liksom att böcker, filmer och tv-program om brott har blivit fler. Det har också skett en ökning av antalet poliser, säkerhetsbolag, vakter och så vidare i samhället. 

Det behövs utredare och analytiker som kan tänka kritiskt

Högskolan i Gävle satsar på en inriktning med tyngd på metoder och verktyg.

– Vi satsar på att utbilda duktiga utredare och analytiker som behärskar statistik, intervjumetodik, textanalyser samt som har förmågan att arbeta med andra former av datamaterial och som skapar bra underlag för polisens och andra myndigheters arbete, säger Jerzy Sarnecki. Studenterna kommer att få goda kunskaper i teorier om brottslighetens orsaker och samhällets reaktion på brott. Träning i kritisk tänkande kommer också att bli en viktig del av utbildningen.

Bekämpa brott genom att förebygga

En del av profilen i detta program rör direkt förebyggande verksamhet. Brottsprevention och brottsbekämpning är nära sammankopplat.

Att förebygga skador som orsakas av brott är en mycket viktig samhällsuppgift. Det går att göra genom att förebygga brott eller genom att utreda brotten och genomföra åtgärder (till exempel straff eller behandling av förövaren) för att förhindra återfall. Om samhället misslyckas med att förhindra brott återstår att lindra offrets lidande. Analys, planering och utvärdering behövs i alla delar av denna verksamhet.

Utbildningen ger möjlighet att arbeta utomlands

Arbetsmarknaden finns också på ett internationellt plan, inom internationella organ och frivilliga organisationer som arbetar med frågor som rör internationellt organiserad brottslighet, som exempelvis människohandel, radioaktivt avfall och droghandel.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)