http://www.hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Kalendarium.html sv SiteVision 4.5.3.3 Industridagen 30 september 2019 Högskolan i Gävle är även medarrangör vid Industridagen 2019, där bland annat rektor Ylva Fältholm kommer att medverka. Thu, 07 Mar 2019 09:19:40 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-07-Industridagen-30-september-2019.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-07-Industridagen-30-september-2019.html Högskolans rektor besöker Älvkarleby under sin rundresa Under 2015 och 2016 besöker rektor, Maj-Britt Johansson, länets kommuner. Onsdag den 13 januari, är det dags för det nionde besöket, nu i Älvkarleby. Tue, 12 Jan 2016 12:42:49 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-01-12-Hogskolans-rektor-besoker-Alvkarleby-under-sin-rundresa.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-01-12-Hogskolans-rektor-besoker-Alvkarleby-under-sin-rundresa.html Studentrelaxen Söndag den 31 januari erbjuds studenter vid Högskolan i Gävle att bada och relaxa kostnadsfritt på Fjärran Höjderbadet i Gävle. Wed, 20 Jan 2016 10:10:24 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-01-20-Studentrelaxen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-01-20-Studentrelaxen.html Licentiatseminarium i pedagogiskt arbete Jan Grenholm presenterar sin licentiatavhandling i pedagogiskt arbete "Teknik eller inte? Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar". Tue, 02 Feb 2016 20:02:03 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-02-Licentiatseminarium-i-pedagogiskt-arbete.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-02-Licentiatseminarium-i-pedagogiskt-arbete.html Sommarjobbsdag på Högskolan Den 16 februari arrangeras Sommarjobbsdagen på Högskolan i Gävle. Som arbetsgivare är du välkommen till Högskolan för att träffa och diskutera främst sommarjobb, men även vikariat, timanställning och övrig rekrytering med våra studenter. Dagen riktar sig till alla studenter oavsett programinriktning. Thu, 21 Jan 2016 13:01:33 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-01-21-Sommarjobbsdag-pa-Hogskolan.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-01-21-Sommarjobbsdag-pa-Hogskolan.html Öppet Hus på Högskolan Den 17 februari bjuder Högskolan in gymnasieelever till Öppet Hus för att berätta om vår högskola och hur det är att plugga här. Tue, 12 Jan 2016 12:55:45 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-01-12-Oppet-Hus-pa-Hogskolan.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-01-12-Oppet-Hus-pa-Hogskolan.html Nu kör vi Den 25 februari 2016 medverkar CLIP som ett av tre logistikseminarier i arrangemanget ”Nu kör vi” på Gasklockorna i Gävle. Vårt tema heter ”Vi styr mot hållbar logistik”. Tue, 16 Feb 2016 12:52:16 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-16-Nu-kor-vi.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-16-Nu-kor-vi.html Kvinnodagen i Agnes von Krusenstjernas fotspår Internationella kvinnodagen firas den 8 mars och i år gästas vi bland andra av skådespelerskan och regissören Marika Lagercrantz. Thu, 03 Mar 2016 21:00:29 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-03-Kvinnodagen-i-Agnes-von-Krusenstjernas-fotspar.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-03-Kvinnodagen-i-Agnes-von-Krusenstjernas-fotspar.html Trender och utmaningar i säkerhetsarbetet- seminarium på Högskolan Högskolan bjuder in till en eftermiddag fylld med inspiration och utblickar i världen vad gäller säkerhetsarbete. Mon, 08 Feb 2016 16:03:55 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-08-Trender-och-utmaningar-i-sakerhetsarbetet--seminarium-pa-Hogskolan.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-08-Trender-och-utmaningar-i-sakerhetsarbetet--seminarium-pa-Hogskolan.html Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle Den 9 mars bjuder Högskolan in till Ingenjörskväll, då har du möjlighet att träffa våra lärare och utbildningsledare, studenter och fd studenter (alumner) från våra tekniska program. Wed, 24 Feb 2016 14:28:55 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-24-Ingenjorskvall-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-24-Ingenjorskvall-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Avslutande workshops för EXO-LEGS projektet Idag den 17 mars arrangeras två workshops i Valhall där resultaten i EXO-LEGS projektet presenteras. Mon, 01 Feb 2016 10:45:08 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-01-Avslutande-workshops-for-EXO-LEGS-projektet.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-01-Avslutande-workshops-for-EXO-LEGS-projektet.html Earth Hour - världens största miljömanifestation Lördagen den 19 mars kl 20.30 är det för tionde gången dags för världen, Sverige och Gävle att släcka belysningen under Earth Hour för att stödja arbetet för en bättre miljö. Fri, 11 Mar 2016 08:46:58 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-11-Earth-Hour---varldens-storsta-miljomanifestation.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-11-Earth-Hour---varldens-storsta-miljomanifestation.html Presentation av sjuksköterskestudenteras examensarbeten Den 1 april arrangeras en studiedag på Högskolan i Gävle med sjuksköterskornas examensarbeten i fokus. Wed, 09 Mar 2016 12:09:30 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-09-Presentation-av-sjukskoterskestudenteras-examensarbeten.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-09-Presentation-av-sjukskoterskestudenteras-examensarbeten.html Konferens för modersmålslärare 7 april 2016 Integration Gävleborg anordnar en konferensdag för modersmålslärare i Gävleborgs län i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum, RucX, på Högskolan i Gävle. Thu, 31 Mar 2016 08:24:54 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-31-Konferens-for-modersmalslarare-7-april-2016.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-31-Konferens-for-modersmalslarare-7-april-2016.html Temadag om Folkhälsa och Hållbar Utveckling Högskolan i Gävle bjuder in till en förmiddag om hälsa och hållbarhet samt om den nya utbildningen och dess samverkan med verksamheter i samhället. Tue, 15 Mar 2016 09:44:40 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-15-Temadag-om-Folkhalsa-och-Hallbar-Utveckling.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-15-Temadag-om-Folkhalsa-och-Hallbar-Utveckling.html Högskolan, Europa och världen - Öppet seminarium 13 april Europa och världen finns idag på HiG genom våra internationella och svenska studenter, lärare, doktorander och forskare. En rad frågor relaterade till den europeiska identiteten är idag brännande aktuella. Fri, 08 Apr 2016 08:09:53 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-08-Hogskolan-Europa-och-varlden---Oppet-seminarium-13-april.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-08-Hogskolan-Europa-och-varlden---Oppet-seminarium-13-april.html Per Gunnar Evander möter Stig Dagerman Bengt Söderhäll och Björn Widegren läser texter av Per Gunnar Evander. Lördag den 16 april i Krusenstjernasalen. Tue, 12 Apr 2016 23:34:53 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-12-Per-Gunnar-Evander-moter-Stig-Dagerman.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-12-Per-Gunnar-Evander-moter-Stig-Dagerman.html Akademisk Högtid 2016 - Installationsföreläsningar på Högskolan i Gävle Installationsföreläsningarna arrangeras i samband med Högskolans Akademiska Högtid 2016. Programmet innehåller kortare föredrag från några av våra nya professorer samt våra tre nya hedersdoktorer, Barbro Holmberg, Roland Kadefors och Stephen Stansfeld. En av våra tidigare hedersdoktorer, Nawal El Saadawi, kommer även hålla ett anförande då hon tillfälligt besöker Sverige. Tue, 15 Mar 2016 10:19:29 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-15-Akademisk-Hogtid-2016---Installationsforelasningar-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-03-15-Akademisk-Hogtid-2016---Installationsforelasningar-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Föredrag av hedersdoktor Stephen Stansfeld " Noise and health research: Consistency and contradictions " Tue, 12 Apr 2016 23:47:48 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-12-Foredrag-av-hedersdoktor-Stephen-Stansfeld.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-12-Foredrag-av-hedersdoktor-Stephen-Stansfeld.html Akademisk Högtid 2016- högtidsceremoni i Gävle Konserthus Nu har du möjlighet att vara med vid Högskolans högtidsceremoni då vi  uppmärksammar våra nya professorer, doktorer, hedersdoktorer samt delar ut priser och utmärkelser. Wed, 10 Feb 2016 16:08:35 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-10-Akademisk-Hogtid-2016--hogtidsceremoni-i-Gavle-Konserthus.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-10-Akademisk-Hogtid-2016--hogtidsceremoni-i-Gavle-Konserthus.html Högskolan medverkar på Kartdagarna i Gävle Den 26-28 april arrangeras Kartdagarna 2016 i Gavlerinken i Gävle. Högskolan medverkar på plats med monter där vi bland annat presenterar våra utbildningar inom Lantmäteri, IT/GIS, Samhällsplanering och Geografi. Mon, 25 Apr 2016 14:03:20 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-25-Hogskolan-medverkar-pa-Kartdagarna-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-25-Hogskolan-medverkar-pa-Kartdagarna-i-Gavle.html Seminarium; Hur skapar vi säkra arbetsplatser i byggbranschen? Högskolan i Gävle bjuder tillsammans med Sveriges Byggindustrier in till ett kostnadsfritt seminarium med fokus på de möjligheter som finns för att skapa säkra byggarbetsplatser utan olyckor. Wed, 24 Feb 2016 12:36:59 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-24-Seminarium-Hur-skapar-vi-sakra-arbetsplatser-i-byggbranschen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-02-24-Seminarium-Hur-skapar-vi-sakra-arbetsplatser-i-byggbranschen.html Nationell Ladokträff Ladokträff med temat: Förbereda mottagandet av Ladok3!  Wed, 06 Apr 2016 09:22:03 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-06-Nationell-Ladoktraff.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-06-Nationell-Ladoktraff.html SM i Ekonomi arrangeras på Högskolan i Gävle Den 12-15 maj arrangeras SM i ekonomi på Högskolan i Gävle. SM i Ekonomi är en mästerskapstävling och en konferens, instiftad av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) och arrangeras årligen vid olika lärosäten i Sverige. Fri, 29 Apr 2016 13:59:56 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-29-SM-i-Ekonomi-arrangeras-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-04-29-SM-i-Ekonomi-arrangeras-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Framtidsdagen Gört! på Högskolan i Gävle Den 13 maj arrangerar Region Gävleborg framtidsdagen Gört! där regionens framtid och utveckling står i fokus. Mon, 09 May 2016 15:46:40 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-05-09-Framtidsdagen-Gort-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-05-09-Framtidsdagen-Gort-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Inspirationsdag för hållbar utveckling - Tema mat Hur påverkar det jag äter klimatet? Vilken forskning bedrivs på Högskolan i Gävle om det vi stoppar i oss och hur mycket mat slänger vi på campus varje år? Wed, 18 May 2016 10:43:03 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-05-18-Inspirationsdag-for-hallbar-utveckling---Tema-mat.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-05-18-Inspirationsdag-for-hallbar-utveckling---Tema-mat.html Frukost med idrottssnack Den 8 juni arrangeras "Idrottssnack" med en inspirerande föreläsning av före detta domaren Thomas "Kuben" Andersson och presentation av  idrottsvetarstudenternas uppsatser. Thu, 19 May 2016 13:56:43 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-05-19-Frukost-med-idrottssnack.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-05-19-Frukost-med-idrottssnack.html Mattias Gustafsson licentiatseminarium 9 juni Mattias Gustafsson presenterar sitt licentiatarbete ”Evaluation of energy conserving measures in buildings connected to a district heating system – case studies in Gävle, Sweden” Wed, 18 May 2016 14:38:48 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-05-18-Mattias-Gustafsson-licentiatseminarium-9-juni.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-05-18-Mattias-Gustafsson-licentiatseminarium-9-juni.html Högskolan i Gävle och Gefle Studentkår i Pride-paraden I Stockholm och Gävle Vi åker till Stockholm lördagen den 30/7 och går i pride-paraden samt går i paraden som anordnas i Gävle lördagen den 13/8. Thu, 11 Aug 2016 12:24:51 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-08-11-Hogskolan-i-Gavle-och-Gefle-Studentkar-i-Pride-paraden.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-08-11-Hogskolan-i-Gavle-och-Gefle-Studentkar-i-Pride-paraden.html Högskolan i Gävle och Gefle Studentkår i Pride-paraden I Stockholm och Gävle Vi åker till Stockholm lördagen den 30/7 och går i pride-paraden samt går i paraden som anordnas i Gävle lördagen den 13/8. Thu, 11 Aug 2016 12:23:46 +0200 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/hogskolanigavleochgeflestudentkariprideparaden.5.5996d38a1557390e247ed0bc.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/hogskolanigavleochgeflestudentkariprideparaden.5.5996d38a1557390e247ed0bc.html Inspark för nya studenter Insparken är studentkåren och studentföreningarnas introduktionsvecka för nya studenter. En hel vecka med roliga och glada upptåg där studenterna får en chans att lära känna staden och människorna. Thu, 18 Aug 2016 08:50:35 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-08-18-Inspark-for-nya-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-08-18-Inspark-for-nya-studenter.html Introduktionsdag för nya studenter Den 31 augusti anordar Högskolan i Gävle en introduktionsdag för nya studenter. Dagen inleds i högskolans hörsal Valhall där alla nya studenter hälsas välkommen till Högskolan av rektor, Gävle kommun och Gefle studentkår. Wed, 01 Jun 2016 13:27:20 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Introduktionsdag-for-nya-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Introduktionsdag-for-nya-studenter.html Introduktionsdagar för internationella studenter I anslutning till varje terminsstart arrangerar Högskolan i Gävle introduktionsdagar för internationella studenter. Under introduktionsdagarna, i år 1 och 2 september, hälsas studenterna välkomna till Högskolan och Gävle. Wed, 01 Jun 2016 13:55:05 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Introduktionsdagar-for-internationella-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Introduktionsdagar-for-internationella-studenter.html Terminsstart Höstterminen 2016 startar idag. Wed, 01 Jun 2016 14:00:47 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Terminsstart.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Terminsstart.html Infopass för nya studenter: Värdefulla verktyg under studietiden Som student hos oss har du tillgång till flera IT-tjänster via ditt personliga datorkonto, bland annat lärplattformen Blackboard som används i undervisningen. Wed, 01 Jun 2016 13:40:42 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Infopass-for-nya-studenter-Vardefulla-verktyg-under-studietiden.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Infopass-for-nya-studenter-Vardefulla-verktyg-under-studietiden.html Infopass för nya studenter: Lär känna biblioteket En introduktion till biblioteket. Lånekort, regler, tjänster, skrivarverkstad, bokning av grupprum m.m. Information om hur du som student kan använda dig av biblioteket och dess tjänster och vad bibliotekets personal kan hjälpa till med. Fri, 19 Aug 2016 07:58:39 +0200 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/infopassfornyastudenterlarkannabiblioteket.5.41f3c0f115680c4aaf31d92a.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/infopassfornyastudenterlarkannabiblioteket.5.41f3c0f115680c4aaf31d92a.html Öppen föreläsning med professor Cheryl Craig Den 7 september håller professor Cheryl Craig från University of Houston, USA en öppen föreläsning på Högskolan i Gävle med rubriken Teacher Education: An International Perspective. Tue, 16 Aug 2016 13:33:39 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-08-16-Oppen-forelasning-med-professor-Cheryl-Craig.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-08-16-Oppen-forelasning-med-professor-Cheryl-Craig.html Infopass för nya studenter: Tentamen och andra examinationsformer Vilka regler finns kring tentamen? Vad händer om jag missar att anmäla mig till tentamen? Hur fungerar en hemtentamen? Vad är ett seminarium? Dessa frågor och många fler besvaras under detta informationspass. Wed, 01 Jun 2016 13:46:34 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Infopass-for-nya-studenter-Tentamen-och-andra-examinationsformer.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Infopass-for-nya-studenter-Tentamen-och-andra-examinationsformer.html Gratis fotboll för studenter vid Högskolan i Gävle Den 12 september har du som är student på Högskolan i Gävle chans att gå på gratis fotbollsmatch när Gefle IF möter BK Häcken på Gavlevallen. Thu, 01 Sep 2016 10:39:52 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-09-01-Gratis-fotboll-for-studenter-vid-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-09-01-Gratis-fotboll-for-studenter-vid-Hogskolan-i-Gavle.html Infopass för nya studenter: Lär känna biblioteket En introduktion till biblioteket. Lånekort, regler, tjänster, skrivarverkstad, bokning av grupprum m.m. Information om hur du som student kan använda dig av biblioteket och dess tjänster och vad bibliotekets personal kan hjälpa till med. Fri, 19 Aug 2016 07:59:06 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-08-19-Infopass-for-nya-studenter-Lar-kanna-biblioteket.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-08-19-Infopass-for-nya-studenter-Lar-kanna-biblioteket.html Föreläsning i studieteknik Om du har en bra studieteknik blir studierna blir roligare, du lär dig snabbare, kunskaperna blir djupare och dessutom hinner du gå på festen. På föreläsningarna i studieteknik får du lära dig de bästa sätten för att komma igång med dina studier samt tips om hur du kan motivera dig och planera dina studier. Fri, 19 Aug 2016 08:12:35 +0200 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/forelasningistudieteknik.5.41f3c0f115680c4aaf31db48.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/forelasningistudieteknik.5.41f3c0f115680c4aaf31db48.html Infopass för nya studenter: Hur ska jag hinna allt? Att börja studera är ofta förknippat med mycket glädje. Livet som student kan dock vara stressigt i perioder. Wed, 01 Jun 2016 13:48:19 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Infopass-for-nya-studenter-Hur-ska-jag-hinna-allt.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Infopass-for-nya-studenter-Hur-ska-jag-hinna-allt.html Välkomstmässa Mässan för högskolans alla studenter. Vi har laddat med föreningar, fackförbund, företag och organisationer som vill visa upp sig för våra studenter. Wed, 01 Jun 2016 13:34:20 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Valkomstmassa.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-06-01-Valkomstmassa.html Föreläsning i studieteknik Om du har en bra studieteknik blir studierna blir roligare, du lär dig snabbare, kunskaperna blir djupare och dessutom hinner du gå på festen. På föreläsningarna i studieteknik får du lära dig de bästa sätten för att komma igång med dina studier samt tips om hur du kan motivera dig och planera dina studier. Fri, 19 Aug 2016 08:13:10 +0200 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/forelasningistudieteknik.5.41f3c0f115680c4aaf31db5b.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/forelasningistudieteknik.5.41f3c0f115680c4aaf31db5b.html Högskolan på årets bokmässa - Vi vill visa upp Högskolan med fokus på vår vision om en hållbar livsmiljö för människan. Det passar särskilt bra i år när temat är yttrandefrihet, säger Maivor Hallén, chef för bibliotek, kommunikation och strategiska relationer. Tue, 13 Sep 2016 17:38:16 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-09-13-Hogskolan-pa-arets-bokmassa.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-09-13-Hogskolan-pa-arets-bokmassa.html Föreläsning i studieteknik Om du har en bra studieteknik blir studierna blir roligare, du lär dig snabbare, kunskaperna blir djupare och dessutom hinner du gå på festen. På föreläsningarna i studieteknik får du lära dig de bästa sätten för att komma igång med dina studier samt tips om hur du kan motivera dig och planera dina studier. Fri, 19 Aug 2016 08:13:35 +0200 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/forelasningistudieteknik.5.41f3c0f115680c4aaf31db68.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/forelasningistudieteknik.5.41f3c0f115680c4aaf31db68.html Föreläsning i studieteknik Om du har en bra studieteknik blir studierna blir roligare, du lär dig snabbare, kunskaperna blir djupare och dessutom hinner du gå på festen. På föreläsningarna i studieteknik får du lära dig de bästa sätten för att komma igång med dina studier samt tips om hur du kan motivera dig och planera dina studier. Fri, 19 Aug 2016 08:14:19 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-08-19-Forelasning-i-studieteknik.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-08-19-Forelasning-i-studieteknik.html Öpppen föreläsning - Migration and changing conditions of social work in Sweden Migration and changing conditions of social work in Sweden Tue, 27 Sep 2016 18:38:02 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-09-27-Opppen-forelasning---Migration-and-changing-conditions-of-social-work-in-Sweden.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-09-27-Opppen-forelasning---Migration-and-changing-conditions-of-social-work-in-Sweden.html   ForskarFredag med temat Äldre på Högskolan i Gävle Vid Högskolan i Gävle pågår mycket forskning som rör äldre, anhöriga, beslutsfattare och verksamma inom äldreomsorgen. Kom och hör våra forskare berätta om sin forskning, gå på visningar och ställ frågor! Fri, 01 Jul 2016 11:48:01 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-07-01----ForskarFredag-med-temat-Aldre-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-07-01----ForskarFredag-med-temat-Aldre-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Lärande för hållbar utveckling - nationell konferens på temat barn och elevers delaktighet och inflytande. Konferensen hålls den 5-6 oktober på Högskolan i Gävle. Deltagare från hela Sverige ges möjlighet att diskutera frågor om hur delaktighet och inflytande kan bidra till hållbar utveckling. Tue, 04 Oct 2016 09:30:00 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-04-Larande-for-hallbar-utveckling---nationell-konferens-pa-temat-barn-och-elevers-delaktighet-och-inflytande..html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-04-Larande-for-hallbar-utveckling---nationell-konferens-pa-temat-barn-och-elevers-delaktighet-och-inflytande..html Öpppen föreläsning - Läroplansteorin igår, idag, i morgon Den 10 oktober besöker Tomas Englund Högskolan i Gävle som gästforskare där han ger en öppen föreläsning som avslutas med ett seminarium och enklare förtäring. Wed, 14 Sep 2016 10:34:31 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-09-14-Opppen-forelasning---Laroplansteorin-igar-idag-i-morgon.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-09-14-Opppen-forelasning---Laroplansteorin-igar-idag-i-morgon.html Konferensen "Jag Brinner" arrangeras på Högskolan i Gävle Den 12 oktober arrangeras den årliga konferensen "Jag Brinner", en ungdomskonferens för årskurs 9 och gymnasiet som belyser ANDT- frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Thu, 06 Oct 2016 14:59:56 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-06-Konferensen-Jag-Brinner-arrangeras-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-06-Konferensen-Jag-Brinner-arrangeras-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Spikning av ny avhandling om miljöbedömningsmetoder för stadsdelar och byggnader av Marita Wallhagen Spikning sker i biblioteket onsdag den 12 oktober kl. 12:15. Tue, 11 Oct 2016 11:32:32 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-11-Spikning-av-ny-avhandling-om-miljobedomningsmetoder-for-stadsdelar-och-byggnader-av-Marita-Wallhagen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-11-Spikning-av-ny-avhandling-om-miljobedomningsmetoder-for-stadsdelar-och-byggnader-av-Marita-Wallhagen.html Högskolan i Gävle arrangerar Suniweb konferens Den 26-27 oktober arrangeras Suniweb konferensen på Högskolan i Gävle. Det är en årligt återkommande konferens med fokus på webb och årets tema är Tillgänglighet på webb. Fri, 07 Oct 2016 11:39:57 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-07-Hogskolan-i-Gavle-arrangerar-Suniweb-konferens.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-07-Hogskolan-i-Gavle-arrangerar-Suniweb-konferens.html Regional teknikkonferens för lärare Lärare, förskollärare, NT-utvecklare, forskare och representanter från Skolverket håller i föreläsningar, workshops och seminarier. Wed, 26 Oct 2016 12:48:49 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-26-Regional-teknikkonferens-for-larare.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-26-Regional-teknikkonferens-for-larare.html Kickoff för Teknikcollegen Den 2 november arrangeras en kickoff på Högskolan i Gävle för Teknikcollegen i Gästrikland och Hälsingland. Wed, 12 Oct 2016 11:38:44 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-12-Kickoff-for-Teknikcollegen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-10-12-Kickoff-for-Teknikcollegen.html Spikning av ny avhandling om utmattningssyndrom utifrån en existentiell ansats av Ann-Kristin Mimmi Eriksson Spikning sker i biblioteket tisdag den 8 november kl. 12:15 Thu, 03 Nov 2016 20:42:29 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-03-Spikning-av-ny-avhandling-om-utmattningssyndrom-utifran-en-existentiell-ansats-av-Ann-Kristin-Mimmi-Eriksson.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-03-Spikning-av-ny-avhandling-om-utmattningssyndrom-utifran-en-existentiell-ansats-av-Ann-Kristin-Mimmi-Eriksson.html Forskardag om Open Access 16 november Vill du veta mer om öppen tillgång till forskningspublikationer och forskningsdata? Biblioteket anordnar en forskardag om Open Access Tue, 01 Nov 2016 10:13:31 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-01-Forskardag-om-Open-Access-16-november.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-01-Forskardag-om-Open-Access-16-november.html Öpppen föreläsning - Tensions and contradictions: Networked Learning in Higher Education amongst students and teachers Den 23 november besöker Thomas Ryberg Högskolan i Gävle som gästforskare där han ger en öppen föreläsning som avslutas med ett seminarium och enklare förtäring. Wed, 14 Sep 2016 10:36:33 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-09-14-Opppen-forelasning---Tensions-and-contradictions-Networked-Learning--in-Higher-Education-amongst-students-and-teachers.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-09-14-Opppen-forelasning---Tensions-and-contradictions-Networked-Learning--in-Higher-Education-amongst-students-and-teachers.html Idrottsfrukost med tema aktuell idrottsforskning Den 1 december bjuder Högskolan i Gävle i samarbete med Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna in till en frukost där temat är aktuell idrottsforskning. Tue, 22 Nov 2016 09:18:13 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-22-Idrottsfrukost-med-tema-aktuell-idrottsforskning.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-22-Idrottsfrukost-med-tema-aktuell-idrottsforskning.html Högskolan i Gävle uppmärksammar World Aids Day i Studentcentrum Högskolan i Gävle uppmärksammar World Aids Day. Studenthälsan delar ut gratis ”red ribbon” pins och du kan även passa på knyta ett rött band för att uppmärksamma dagen. Fri, 25 Nov 2016 11:15:48 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-25-Hogskolan-i-Gavle-uppmarksammar-World-Aids-Day-i-Studentcentrum.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-25-Hogskolan-i-Gavle-uppmarksammar-World-Aids-Day-i-Studentcentrum.html Anna Williams om Agnes von Krusenstjernas liv och skrivande Välkommen att lyssna på litteraturprofessor Anna Williams som berättar om författarinnan Agnes von Krusenstjerna i ett samtal med universitetslektor Sarah Ljungquist. Wed, 30 Nov 2016 00:29:37 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-30-Anna-Williams-om-Agnes-von-Krusenstjernas-liv-och-skrivande.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-30-Anna-Williams-om-Agnes-von-Krusenstjernas-liv-och-skrivande.html Öppna föreläsningar – Gästföreläsare från Marocko om hur arganträdet kan förhindra ökenutbredningen och hur mikroorganismer kan skapa en hållbar odling. Den 7 december håller två gästföreläsare från Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Agadir, Marocko varsin gästföreläsning. Sun, 20 Nov 2016 18:13:33 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-20-Oppna-forelasningar---Gastforelasare-fran-Marocko-om-hur-argantradet-kan-forhindra-okenutbredningen-och-hur-mikroorganismer-kan-skapa-en-hallbar-odling..html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-20-Oppna-forelasningar---Gastforelasare-fran-Marocko-om-hur-argantradet-kan-forhindra-okenutbredningen-och-hur-mikroorganismer-kan-skapa-en-hallbar-odling..html Spikning av ny avhandling om religionslärarkunskap av David Carlsson Spikning sker i biblioteket onsdag den 21 december kl. 12:15 Mon, 19 Dec 2016 23:22:33 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-12-19-Spikning-av-ny-avhandling-om-religionslararkunskap-av-David-Carlsson.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-12-19-Spikning-av-ny-avhandling-om-religionslararkunskap-av-David-Carlsson.html Förskollärarprogrammets avslutningsceremoni 2016 Onsdag den 21 december kl 15.00-16.30 har förskollärarstudenter från kull 13 sin avslutningsceremoni i Valhall med tillhörande mingel i foajén efteråt. Tue, 20 Dec 2016 10:21:46 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-12-20-Forskollararprogrammets-avslutningsceremoni-2016.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-12-20-Forskollararprogrammets-avslutningsceremoni-2016.html Spikning av ny avhandling om företags samhällsansvar av Brita Backlund Rambaree Spikning sker i biblioteket onsdagen den 11 januari kl. 12:15 Wed, 04 Jan 2017 01:38:21 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-04-Spikning-av-ny-avhandling-om-foretags-samhallsansvar-av-Brita-Backlund-Rambaree.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-04-Spikning-av-ny-avhandling-om-foretags-samhallsansvar-av-Brita-Backlund-Rambaree.html Spikning av ny avhandling om balansen mellan distraktion och koncentrationskrav vid kontorsrelaterade arbetsuppgifter av Niklas Halin Spikning sker i biblioteket torsdag den 12 januari kl. 12:15 Mon, 09 Jan 2017 09:54:37 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-09-Spikning-av-ny-avhandling-om-balansen-mellan-distraktion-och-koncentrationskrav-vid-kontorsrelaterade-arbetsuppgifter-av-Niklas-Halin.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-09-Spikning-av-ny-avhandling-om-balansen-mellan-distraktion-och-koncentrationskrav-vid-kontorsrelaterade-arbetsuppgifter-av-Niklas-Halin.html Teachmeet på Högskolan i Gävle Den 18 januari träffas pedagoger från grundskolan i Gävle och Sandviken på Högskolan i Gävle för att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel inom programmering och kodning. Fri, 13 Jan 2017 13:05:06 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-13-Teachmeet-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-13-Teachmeet-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Introduktionsdag för nya internationella studenter I anslutning till varje terminsstart arrangerar Högskolan i Gävle introduktionsdagar för internationella studenter. Under introduktionsdagen den 23 januari hälsas studenterna välkomna till Högskolan och Gävle. Mon, 28 Nov 2016 14:25:22 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-28-Introduktionsdag-for-nya-internationella-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-28-Introduktionsdag-for-nya-internationella-studenter.html Introduktionsdag för nya studenter Den 23 januari anordar Högskolan i Gävle en introduktionsdag för nya studenter. Dagen inleds i högskolans hörsal Valhall där alla nya studenter hälsas välkommen till Högskolan av rektor, Gävle kommun och Gefle studentkår. Mon, 28 Nov 2016 12:49:39 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-28-Introduktionsdag-for-nya-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-28-Introduktionsdag-for-nya-studenter.html Disputation Niklas Halin Niklas Halin, forskare vid avdelningen för miljöpsykologi, försvarar sin avhandling, " A Shield against Distraction from Environmental Noise ", i Krusenstjernasalen. Fri, 20 Jan 2017 13:42:33 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-20-Disputation-Niklas-Halin.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-20-Disputation-Niklas-Halin.html Infopass för nya studenter: Hur ska jag hinna allt? Att börja studera är ofta förknippat med mycket glädje. Livet som student kan dock vara stressigt i perioder. Mon, 28 Nov 2016 14:26:52 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-28-Infopass-for-nya-studenter-Hur-ska-jag-hinna-allt.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-11-28-Infopass-for-nya-studenter-Hur-ska-jag-hinna-allt.html Mäklardagen på Högskolan i Gävle Den 1 februari arrangeras Mäklardagen, som är mäklarstudenternas årliga arbetsmarknadsdag. Det är studentföreningen Högskolemäklarna i Gävle som arrangerar dagen. Thu, 26 Jan 2017 08:59:16 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-26-Maklardagen-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-26-Maklardagen-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Ny avhandling om betygsättning i idrott och hälsa av Lena Svennberg Spikning sker i biblioteket onsdag den 1 februari kl. 12.15 Fri, 27 Jan 2017 11:27:10 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-27-Ny-avhandling-om-betygsattning-i-idrott-och-halsa-av-Lena-Svennberg.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-27-Ny-avhandling-om-betygsattning-i-idrott-och-halsa-av-Lena-Svennberg.html Studentrelaxen 2017 Söndag den 5 februari kan du som är student på Högskolan i Gävle bada & relaxa gratis på Fjärran Höjder badet. Thu, 12 Jan 2017 13:31:14 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-12-Studentrelaxen-2017.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-01-12-Studentrelaxen-2017.html Boksläpp av antologin Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik Varför upplevs matematik som svårt av många elever? Hur kan en lärare väcka gymnasieelevers intresse för fysik? Och vad är det för likhet mellan ett tvåårigt barn och en struts? Tue, 07 Feb 2017 13:09:35 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-07-Bokslapp-av-antologin-Amnesdidaktiska-utmaningar-inom-matematik-naturvetenskap-och-teknik.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-07-Bokslapp-av-antologin-Amnesdidaktiska-utmaningar-inom-matematik-naturvetenskap-och-teknik.html Öppet Hus på Högskolan Vi bjuder in gymnasieskolor, vuxenutbildning och allmänhet till Högskolan för att visa vår verksamhet och vårt utbildningsutbud. Tue, 06 Dec 2016 13:59:50 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-12-06-Oppet-Hus-pa-Hogskolan.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2016-12-06-Oppet-Hus-pa-Hogskolan.html Ny avhandling om effektförstärkare för radiofrekvenser av Shoaib Amin vid akademin för teknik och miljö Spikning sker i biblioteket torsdag den 23 februari kl. 12:15 Fri, 17 Feb 2017 13:20:29 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-17-Ny-avhandling-om-effektforstarkare-for-radiofrekvenser-av-Shoaib-Amin-vid-akademin-for-teknik-och-miljo.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-17-Ny-avhandling-om-effektforstarkare-for-radiofrekvenser-av-Shoaib-Amin-vid-akademin-for-teknik-och-miljo.html Disputation Shoaib Amin Den 24 februari disputerar Shoaib Amin i ämnet elektroteknik med avhandlingen ”Characterization and Linearization of Multi-channel RF Power Amplifiers” Wed, 22 Feb 2017 20:01:10 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-22-Disputation-Shoaib-Amin.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-22-Disputation-Shoaib-Amin.html En Svensk hjälte kommer till Högskolan Folkhälsostrategerna presenterar Lasse Wennman, Svensk Hjälte 2016. Hans Matakuten ser till att butikernas matsvinn går till att behövande. Wed, 01 Mar 2017 12:23:14 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-01-En-Svensk-hjalte-kommer-till-Hogskolan.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-01-En-Svensk-hjalte-kommer-till-Hogskolan.html Effect+dagen 2017 Det regionala affärsnätverket Effect+ arrangerar sin årliga Effect+dag på Högskolan i Gävle den 8 mars. Temat är "Kunskap och kompetens, att attrahera kompetens till vår dynamiska region”. Högskolan i Gävle är tillsammans med Gävle kommun och Bilmetro samarbetspartners för dagen. Tue, 21 Feb 2017 14:32:40 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-21-Effect-dagen-2017.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-21-Effect-dagen-2017.html Litteraturdag med Karin Tidbeck Den 9 mars kommer författaren Karin Tidbeck och presenterar sitt författarskap. Wed, 01 Mar 2017 08:58:50 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-01-Litteraturdag-med-Karin-Tidbeck.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-01-Litteraturdag-med-Karin-Tidbeck.html Ingenjörskväll 9 mars Akademin för teknik och miljö bjuder in presumtiva studenter till en kväll fullspäckad med mingel och information om de 14 tekniska grundnivå-programmen vi har på Högskolan. Mon, 06 Mar 2017 13:30:55 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-06-Ingenjorskvall-9-mars.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-06-Ingenjorskvall-9-mars.html Earth Hour - världens största miljömanifestation 25 mars kl 20.30-21.30 Lördagen den 25 mars är det för elfte gången dags för världen, Sverige och Gävle att släcka belysningen under Earth Hour för att stödja arbetet för en bättre miljö. Även högskolan deltar i världens största miljömanifestation. Thu, 09 Mar 2017 14:23:58 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-09-Earth-Hour---varldens-storsta-miljomanifestation-25-mars-kl-20.30-21.30.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-09-Earth-Hour---varldens-storsta-miljomanifestation-25-mars-kl-20.30-21.30.html World Social Work Day- En dag om socialt arbete och hållbarhet Tisdag 21 mars uppmärksammas runt om i världen som World Social Work Day. I år är temat "community &environmental sustainability". Detta uppmärksammar Högskolan i Gävle och ASK- Arenan för Social kunskapsutveckling med en temadag kl. 12.30- 15.30 i Krusenstiernasalen. Fri, 17 Feb 2017 10:50:39 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-17-World-Social-Work-Day--En-dag-om-socialt-arbete-och-hallbarhet.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-17-World-Social-Work-Day--En-dag-om-socialt-arbete-och-hallbarhet.html Religionsdagen 29 mars Kompetensutveckling för dig som arbetar med inkluderingsfrågor som rör kultur och religion samt en mötesplats för utökad samverkan mellan högskolans utbildningar och de delar av yrkeslivet som arbetar inom detta fält. Mon, 13 Feb 2017 16:00:46 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-13-Religionsdagen-29-mars.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-02-13-Religionsdagen-29-mars.html Öppen föreläsning: Nina Rung – Om sexualbrott, dess konsekvenser och rättsprocessen Den 29 mars besöker kriminologen Nina Rung Högskolan i Gävle med en föreläsning på det aktuella temat sexualbrott, dess konsekvenser och rättsprocessen. Kvinnojouren Blåklockan och Tjejjouren Vulcana bjuder, tillsammans med Socialtjänst Gävle och Högskolan i Gävle, in till en öppen föreläsning med Nina Rung. Wed, 22 Mar 2017 09:36:07 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-22-Oppen-forelasning-Nina-Rung---Om-sexualbrott-dess-konsekvenser-och-rattsprocessen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-22-Oppen-forelasning-Nina-Rung---Om-sexualbrott-dess-konsekvenser-och-rattsprocessen.html Automationsdagen Högskolan i Gävle arrangerar Automationsdag för att berätta om samverkansmöjligheter, dagen innehåller även inspirationsföreläsningar och besök i robotlabbet. Thu, 30 Mar 2017 08:59:39 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-30-Automationsdagen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-30-Automationsdagen.html Öppen föreläsning: Hållbar ekonomi, vad är det och vad ska det vara bra för? Det här är det första seminariet i seminarieserien med temat Ekonomisk hållbarhet- från tvärvetenskapligt perspektiv som arrangeras under 2017 på Högskolan i Gävle. Seminarieserien innehåller totalt sju olika seminarier.  Mon, 27 Mar 2017 15:16:43 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-27-Oppen-forelasning-Hallbar-ekonomi-vad-ar-det-och-vad-ska-det-vara-bra-for.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-27-Oppen-forelasning-Hallbar-ekonomi-vad-ar-det-och-vad-ska-det-vara-bra-for.html Tyst minut i biblioteket kl. 12.00 för att hedra offren från fredagens terrorattentat (samling kl. 11.50) Vi samlas i biblioteket kl. 11.50 måndag den 10 arpril för en inledning av rektor vartefter vi hedrar offren för fredagens terrorattentat i Stockholm med en tyst minut. Mon, 10 Apr 2017 09:24:00 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-10-Tyst-minut-i-biblioteket-kl.-12.00-for-att-hedra-offren-fran-fredagens-terrorattentat-samling-kl.-11.50.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-10-Tyst-minut-i-biblioteket-kl.-12.00-for-att-hedra-offren-fran-fredagens-terrorattentat-samling-kl.-11.50.html Inspirationsdagen 2017 - en dag om hållbar utveckling 19 april Välkommen till årets inspirationsdag för hållbar utveckling Thu, 30 Mar 2017 08:32:48 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-30-Inspirationsdagen-2017---en-dag-om-hallbar-utveckling-19-april.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-30-Inspirationsdagen-2017---en-dag-om-hallbar-utveckling-19-april.html Föreläsning 20 april - JORD grunden för vårt liv Att jorden vi trampar på är en av de viktigaste förutsättningarna för livet på vår planet vet nog de flesta. Ändå bär den på hemligheter som inte ens den mest inbitne trädgårdsfantast kunde ana. Tue, 04 Apr 2017 09:35:16 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-04-Forelasning-20-april---JORD-grunden-for-vart-liv.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-04-Forelasning-20-april---JORD-grunden-for-vart-liv.html Ny avhandling om ventilation och termisk komfort i lokaler där många människor vistas av Alan Kabanshi Spikning sker i biblioteket onsdag den 26 april kl. 12:15 Mon, 24 Apr 2017 18:00:25 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-24-Ny-avhandling-om-ventilation-och-termisk-komfort-i-lokaler-dar-manga-manniskor-vistas-av-Alan-Kabanshi.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-24-Ny-avhandling-om-ventilation-och-termisk-komfort-i-lokaler-dar-manga-manniskor-vistas-av-Alan-Kabanshi.html Levanten – Mellanöstern utan gränser Författaren Stefan Foconi har rest i och skrivit om Mellanöstern i över 15 år. Nyss hemkommen från sin senaste resa besöker han Högskolan i Gävle för att berätta om regionen och om boken Levanten. Mellanöstern utan gränser  (2016) Tue, 25 Apr 2017 12:17:47 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-25-Levanten---Mellanostern-utan-granser.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-25-Levanten---Mellanostern-utan-granser.html Boksläpp av antologin Förskolans kommunikationsmiljö: betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter Välkommen till bokrelease där författarna presenterar boken som har kommit till genom ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun inom projektet ”Social kommunikation ur pedagogisk synvinkel”. Wed, 26 Apr 2017 08:15:39 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-26-Bokslapp-av-antologin--Forskolans-kommunikationsmiljo-betraktelser-och-reflektioner-kring-Gavle-forskolors-kommunikativa-mojligheter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-26-Bokslapp-av-antologin--Forskolans-kommunikationsmiljo-betraktelser-och-reflektioner-kring-Gavle-forskolors-kommunikativa-mojligheter.html Öppen föreläsning: Etik och ekonomi. Handlingsstrategier för en hållbar värld Det här är det andra seminariet i seminarieserien med temat Ekonomisk hållbarhet- från tvärvetenskapligt perspektiv som arrangeras under 2017 på Högskolan. Seminarieserien innehåller totalt sju olika seminarier.  Wed, 29 Mar 2017 16:32:48 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-29-Oppen-forelasning-Etik-och-ekonomi.-Handlingsstrategier-for-en-hallbar-varld.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-29-Oppen-forelasning-Etik-och-ekonomi.-Handlingsstrategier-for-en-hallbar-varld.html Valborg i Regementsparken Välkomna att fira Valborg med oss i Regementsparken söndag den 30 april. Tue, 25 Apr 2017 15:33:36 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-25-Valborg-i-Regementsparken.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-25-Valborg-i-Regementsparken.html Informationsträff för dig som vill vara studentmentor Informationsträff för dig som är intresserad av att vara studentmentor den 2 maj kl. 16.00 i sal 31:322. Välkommen! Wed, 19 Apr 2017 15:57:29 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-19-Informationstraff-for-dig-som-vill-vara-studentmentor.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-19-Informationstraff-for-dig-som-vill-vara-studentmentor.html Välkomna till Kulturfrukost på Silvanum den 3 maj Om varför vi behöver konsten - just nu! Stina Oscarson är regissör, dramatiker och fri skribent. Hon Har tidigare varit chef för Orionteatern i Stockholm och radioteatern vid Sveriges radio. Just nu och är hon bl.a engagerad i Högskolan i Gävle för att bygga upp en kurs i hållbar demokrati. Sat, 29 Apr 2017 22:51:18 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-29-Valkomna-till-Kulturfrukost-pa-Silvanum-den-3-maj.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-29-Valkomna-till-Kulturfrukost-pa-Silvanum-den-3-maj.html Lunchföreläsning på temat Erasmus+ Välkommen på ett lunchseminarium på temat Erasmus+: 'A European We? Erasmusicians Stories', den 9 maj kl. 12-13 i Krusenstjernasalen. Anmälan krävs! Tue, 25 Apr 2017 10:12:16 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-25-Lunchforelasning-pa-temat-Erasmus-.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-25-Lunchforelasning-pa-temat-Erasmus-.html Lunchföreläsning: Hur ska jag hinna med allt? Välkommen på en lunchföreläsning om stress ur ett studentperspektiv! Fri, 21 Apr 2017 11:51:49 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-21-Lunchforelasning-Hur-ska-jag-hinna-med-allt.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-21-Lunchforelasning-Hur-ska-jag-hinna-med-allt.html Ny avhandling om systematiska fel och precision vid biomekanisk exponeringsbedömning av Jennie Jackson Spikning sker i biblioteket torsdag den 11 maj kl. 12:15 Wed, 10 May 2017 17:40:07 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-10-Ny-avhandling-om-systematiska-fel-och-precision-vid-biomekanisk-exponeringsbedomning-av-Jennie-Jackson.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-10-Ny-avhandling-om-systematiska-fel-och-precision-vid-biomekanisk-exponeringsbedomning-av-Jennie-Jackson.html Internationella HBTQ-dagen Träffa SFQ-studenter och RFSL som står och delar ut material i Rävhallen kl. 10.00-14.00 den 17 maj. Tue, 09 May 2017 15:49:12 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-09-Internationella-HBTQ-dagen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-09-Internationella-HBTQ-dagen.html Alkoholdagen. Om studentliv och alkoholkultur. Välkomna! Studenthälsan i samarbete med Gefle Studentkår uppmärksammar skadliga alkoholvanor. Tue, 25 Apr 2017 10:32:27 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-25-Alkoholdagen.-Om-studentliv-och-alkoholkultur.-Valkomna.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-25-Alkoholdagen.-Om-studentliv-och-alkoholkultur.-Valkomna.html Disputation 18 maj - Alan Kabanashi är Högskolans första doktorand som disputerar inom energisystem Alan Kabanshi, doktorand vid avdelningen för energisystem, försvarar sin avhandling, "Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces", i sal12:108 (Lilla Jadwigasalen). Tue, 16 May 2017 11:12:31 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-16-Disputation-18-maj----Alan-Kabanashi-ar-Hogskolans-forsta-doktorand-som-disputerar-inom-energisystem.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-16-Disputation-18-maj----Alan-Kabanashi-ar-Hogskolans-forsta-doktorand-som-disputerar-inom-energisystem.html Lunchseminarium: Gävle, den smarta staden Hur ska Gävle planeras, byggas och växa på ett smart, hållbart och inkluderande sätt? FPX, Gävle kommun, Esri och forskare från Nya Zeeland berättar mer om smarta, hållbara städer. Välkommen den 18 maj, kl. 11.30-13.00 i Krusenstjernasalen. Seminariet är öppet för alla men föranmälan krävs.  Mon, 15 May 2017 11:18:52 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-15-Lunchseminarium-Gavle-den-smarta-staden.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-15-Lunchseminarium-Gavle-den-smarta-staden.html Jubileumsdag med öppet hus när Högskolan i Gävle firar 40 år! Högskolan firar 40 år som lärosäte under 2017 och  den 19 maj bjuder vi in till en jubileumsdag - alla är välkomna!  Thu, 02 Mar 2017 15:45:23 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-02-Jubileumsdag-med-oppet-hus-nar-Hogskolan-i-Gavle-firar-40-ar.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-03-02-Jubileumsdag-med-oppet-hus-nar-Hogskolan-i-Gavle-firar-40-ar.html Öppen föreläsning: Friskolor och konkurrens: ett svenskt skolpolitiskt misslyckande? Det här är det tredje seminariet i seminarieserien med temat Ekonomisk hållbarhet- från tvärvetenskapligt perspektiv som arrangeras under 2017 på Högskolan. Seminarieserien innehåller totalt sju olika seminarier.  Thu, 20 Apr 2017 09:11:19 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-20-Oppen-forelasning-Friskolor-och-konkurrens-ett-svenskt-skolpolitiskt-misslyckande.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-04-20-Oppen-forelasning-Friskolor-och-konkurrens-ett-svenskt-skolpolitiskt-misslyckande.html Föreläsning och paneldebatt om Högskolans betydelse för ett hållbart samhälle Välkommen att lyssna på föreläsning och paneldebatt om Högskolan i Gävles betydelse för ett hållbart samhälle. Wed, 24 May 2017 15:51:27 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-24-Forelasning-och-paneldebatt-om-Hogskolans-betydelse-for-ett-hallbart-samhalle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-24-Forelasning-och-paneldebatt-om-Hogskolans-betydelse-for-ett-hallbart-samhalle.html Seminarium Digitalisering & Lean Välkommen till Högskolan i Gävle och CLIPs halvdags-seminarium. Fokus kommer ligga på utmaningarna och möjligheterna vi står inför med Digitalisering, Lean och Industri 4.0. Wed, 24 May 2017 15:37:45 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-24-Seminarium-Digitalisering--Lean.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-05-24-Seminarium-Digitalisering--Lean.html Högskolan deltar i Stockholm Pride 5 augusti Gefle studentkår åker till Stockholm och går i prideparaden lördag den 5 augusti. Alla är välkomna att representera Högskolan i Gävle och Gefle Studentkår oavsett om du är student, medlem i någon förening eller är personal vid Högskolan. Mon, 03 Jul 2017 14:09:15 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-03-Hogskolan-deltar-i-Stockholm-Pride-5-augusti.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-03-Hogskolan-deltar-i-Stockholm-Pride-5-augusti.html Phadderutbildning Heldagsutbildning för de som ska vara phaddrar under insparksveckan. Mon, 10 Jul 2017 14:10:44 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-10-Phadderutbildning.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-10-Phadderutbildning.html Inspark För att du ska få de bästa förutsättningarna för att komma in i studentlivet så ordnar studentföreningarna och Gefle Studentkår tillsammans en inspark med start den 16 augusti. Mon, 10 Jul 2017 15:02:29 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-10-Inspark.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-10-Inspark.html Högskolan deltar i Gävle Prideparad den 19 augusti! Alla är välkomna att representera Högskolan i Gävle och Gefle Studentkår oavsett om du är student, medlem i någon förening eller är personal vid Högskolan. Mon, 03 Jul 2017 13:47:44 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-03-Hogskolan-deltar-i-Gavle-Prideparad-den-19-augusti.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-03-Hogskolan-deltar-i-Gavle-Prideparad-den-19-augusti.html Stadsvandring - Promenadkonsert längs Kungsbäcksvägen söndag 20 augusti Följ Fredrika Nordahl Westin på promenad längs den vackra Kungsbäcksvägen tillsammans med Gävle kammarkör Concordia. En möjlighet för dig att lära dig mer om Högskolan, dess omgivningar och Gävles historia. Thu, 17 Aug 2017 11:19:07 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-17-Stadsvandring---Promenadkonsert-langs-Kungsbacksvagen-sondag-20-augusti.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-17-Stadsvandring---Promenadkonsert-langs-Kungsbacksvagen-sondag-20-augusti.html Informationsträff - pedagogiskt stöd En informationsträff som riktar sig till studenter med funktionshinder. Wed, 12 Jul 2017 12:42:17 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Informationstraff---pedagogiskt-stod.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Informationstraff---pedagogiskt-stod.html Introduktionsdag för nya studenter Den 23 augusti anordar Högskolan i Gävle en introduktionsdag för nya studenter. Dagen inleds i högskolans hörsal Valhall där alla nya studenter hälsas välkommen till Högskolan. Thu, 15 Jun 2017 16:57:04 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-06-15-Introduktionsdag-for-nya-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-06-15-Introduktionsdag-for-nya-studenter.html Terminsstart - höstterminen 2017 Wed, 12 Jul 2017 12:45:09 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Terminsstart---hostterminen-2017.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Terminsstart---hostterminen-2017.html Ny avhandling om naturlig ventilation i stora byggnader av Abolfazl Hayati vid Akademin för teknik och miljö Spikning sker i biblioteket Måndag 28 augusti kl. 12:15 Mon, 21 Aug 2017 18:12:40 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-21-Ny-avhandling-om-naturlig-ventilation-i-stora-byggnader-av-Abolfazl-Hayati-vid-Akademin-for-teknik-och-miljo.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-21-Ny-avhandling-om-naturlig-ventilation-i-stora-byggnader-av-Abolfazl-Hayati-vid-Akademin-for-teknik-och-miljo.html Infopass för nya studenter: Värdefulla verktyg under studietiden Lär dig mer om Högskolans system och webbtjänster. Wed, 12 Jul 2017 12:47:33 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Infopass-for-nya-studenter-Vardefulla-verktyg-under-studietiden.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Infopass-for-nya-studenter-Vardefulla-verktyg-under-studietiden.html Infopass för nya studenter: Lär känna biblioteket En introduktion till biblioteket. Wed, 12 Jul 2017 13:05:51 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Infopass-for-nya-studenter-Lar-kanna-biblioteket.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Infopass-for-nya-studenter-Lar-kanna-biblioteket.html Kultur och motstånd Hur skapar vi en hållbar demokrati? I en öppen seminarieserie vid Högskolan i Gävle hösten 2017, med start 31 augusti, diskuteras vad som krävs för att upprätthålla och stärka demokratin. Välkomna till en högaktuell seminarieserie vid Högskolan i Gävle. Thu, 24 Aug 2017 08:56:22 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-24-Kultur-och-motstand.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-24-Kultur-och-motstand.html Infopass för nya studenter: Tentamen och andra examinationsformer Wed, 12 Jul 2017 13:07:39 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Infopass-for-nya-studenter-Tentamen-och-andra-examinationsformer.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Infopass-for-nya-studenter-Tentamen-och-andra-examinationsformer.html Samhällsbyggnadsdagen Den 1 september bjuder vi in till en temadag inom samhällsbyggnad. Tue, 22 Aug 2017 10:18:49 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-22-Samhallsbyggnadsdagen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-22-Samhallsbyggnadsdagen.html Studentbacken Gävle är årets Studentstad 2017/2018 och denna aktivitet vill synliggöra utmärkelsen och samarbetet mellan Högskolan i Gävle, Gefle studentkår och Gävle kommun som gör att Gävle utvecklas som studentstad. Wed, 30 Aug 2017 09:26:26 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-30-Studentbacken.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-30-Studentbacken.html Information session for new international students: Get to know the library An introduction to the library (in English). Wed, 12 Jul 2017 13:21:23 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Information-session-for-new-international-students-Get-to-know-the-library.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Information-session-for-new-international-students-Get-to-know-the-library.html Infopass för nya studenter: Stöd under studietiden Wed, 12 Jul 2017 13:08:36 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Infopass-for-nya-studenter-Stod-under-studietiden.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Infopass-for-nya-studenter-Stod-under-studietiden.html Infopass för nya studenter: Hur ska jag hinna med allt? Wed, 12 Jul 2017 13:09:23 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Infopass-for-nya-studenter-Hur-ska-jag-hinna-med-allt.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Infopass-for-nya-studenter-Hur-ska-jag-hinna-med-allt.html Välkomstmässa Mässan för dig som är student! Wed, 12 Jul 2017 13:11:30 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Valkomstmassa.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Valkomstmassa.html Studentrelaxen Gratis bad och relax för studenter! Wed, 12 Jul 2017 13:13:44 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Studentrelaxen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Studentrelaxen.html Föreläsning i studieteknik På föreläsningarna i studieteknik får du lära dig de bästa sätten för att komma igång med dina studier samt tips om hur du kan motivera dig själv och planera dina studier. Föreläsningen ges vid tre olika tillfällen. Wed, 12 Jul 2017 13:16:30 +0200 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/forelasningistudieteknik.5.7948d36615cb737ffd87e075.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/forelasningistudieteknik.5.7948d36615cb737ffd87e075.html Seminarium: Miljöbedömning av ekonomiskt hållbara lösningar Som en del i en seminarieserie med tema ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv föreläser Ola Norrman Eriksson och Karl Hillman om Miljöbedömning av ekonomiskt hållbara lösningar. Fri, 16 Jun 2017 10:19:15 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-06-16-Seminarium-Miljobedomning-av-ekonomiskt-hallbara-losningar.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-06-16-Seminarium-Miljobedomning-av-ekonomiskt-hallbara-losningar.html Gratis fotboll för studenter! Wed, 12 Jul 2017 13:18:50 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Gratis-fotboll-for-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Gratis-fotboll-for-studenter.html Föreläsning i studieteknik På föreläsningarna i studieteknik får du lära dig de bästa sätten för att komma igång med dina studier samt tips om hur du kan motivera dig själv och planera dina studier. Föreläsningen ges vid tre olika tillfällen. Wed, 12 Jul 2017 13:16:58 +0200 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/forelasningistudieteknik.5.7948d36615cb737ffd87e082.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/forelasningistudieteknik.5.7948d36615cb737ffd87e082.html Öppen föreläsning: Smarta städer Jason Pomeroy, den internationellt erkände arkitekturprofessorn kommer till Högskolan och håller en föreläsning om smarta städer. Tue, 12 Sep 2017 13:20:31 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-12-Oppen-forelasning-Smarta-stader.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-12-Oppen-forelasning-Smarta-stader.html Människans ansvar Hur skapar vi en hållbar demokrati? I en öppen seminarieserie vid Högskolan i Gävle hösten 2017, med start 31 augusti, diskuteras vad som krävs för att upprätthålla och stärka demokratin. Välkomna till en högaktuell seminarieserie vid Högskolan i Gävle. Tue, 22 Aug 2017 11:38:28 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-22-Manniskans-ansvar.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-22-Manniskans-ansvar.html Föreläsning i studieteknik På föreläsningarna i studieteknik får du lära dig de bästa sätten för att komma igång med dina studier samt tips om hur du kan motivera dig själv och planera dina studier. Föreläsningen ges vid tre olika tillfällen. Wed, 12 Jul 2017 13:17:44 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Forelasning-i-studieteknik.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-07-12-Forelasning-i-studieteknik.html Välkomna till föreläsningen "Fröer som kulturarv och för matsuveränitet" Föreläsningen hålls av Rainer Hertel, aktiv i fröföreningen Sesam. Tue, 19 Sep 2017 11:22:22 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-19-Valkomna-till-forelasningen-Froer-som-kulturarv-och-for-matsuveranitet.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-19-Valkomna-till-forelasningen-Froer-som-kulturarv-och-for-matsuveranitet.html Disputation 29 september - Abofazl Hayati Natural Ventilation and Air Infiltration in Large Single Zone Buildings: Measurements and Modelling with Reference to Historical Churches. Fri, 08 Sep 2017 09:26:25 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-08-Disputation-29-september---Abofazl-Hayati.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-08-Disputation-29-september---Abofazl-Hayati.html Halvtidsseminarium - Monica Kaltenbrunner Nykvist Välkommen på halvtidsseminarium med Monica Kaltenbrunner Nykvist, doktorand i arbetshälsovetenskap. Thu, 14 Sep 2017 10:22:42 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Halvtidsseminarium---Monica-Kaltenbrunner-Nykvist.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Halvtidsseminarium---Monica-Kaltenbrunner-Nykvist.html Regionens egen industri – vår starkaste magnet för tillväxt och attraktionskraft 4 oktober I samarbete med MellanSveriges LogistikNav bjuder CLIP in till en heldag med viktiga föreläsningar och diskussioner. Vi vill att du är med! Mon, 18 Sep 2017 14:29:33 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-18-Regionens-egen-industri---var-starkaste-magnet-for-tillvaxt-och-attraktionskraft-4-oktober.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-18-Regionens-egen-industri---var-starkaste-magnet-for-tillvaxt-och-attraktionskraft-4-oktober.html Disputation Lena O Magnusson försvarar sin avhandling Fredag den 6 oktober försvarar Lena O Magnusson sin avhandling "Treåringar, kameror och förskola - en serie diffraktiva rörelser" på HDK i Göteborg Mon, 18 Sep 2017 11:11:26 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-18-Disputation-Lena-O-Magnusson-forsvarar-sin-avhandling.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-18-Disputation-Lena-O-Magnusson-forsvarar-sin-avhandling.html Våga tala En kurs för studenter med svår talängslan. Fri, 06 Oct 2017 11:50:25 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-06-Vaga-tala.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-06-Vaga-tala.html Kurs i uppskjutandeproblematik (prokrastinering) En kurs för studenter med svår uppskjutandeproblematik som vill ha hjälp att hantera detta. Fri, 06 Oct 2017 11:57:53 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-06-Kurs-i-uppskjutandeproblematik-prokrastinering.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-06-Kurs-i-uppskjutandeproblematik-prokrastinering.html Mod och handlingskraft! Välkommen till en inspirationsdag kring lärande för hållbar utveckling tisdagen den 10 oktober på Högskolan i Gävle. Mon, 04 Sep 2017 09:54:46 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-04-Mod-och-handlingskraft.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-04-Mod-och-handlingskraft.html Ekonomi, arbete och människovärde Hur skapar vi en hållbar demokrati? I en öppen seminarieserie vid Högskolan i Gävle hösten 2017, med start 31 augusti, diskuteras vad som krävs för att upprätthålla och stärka demokratin. Välkomna till en högaktuell seminarieserie vid Högskolan i Gävle. Tue, 22 Aug 2017 11:42:59 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-22-Ekonomi-arbete-och-manniskovarde.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-22-Ekonomi-arbete-och-manniskovarde.html Sov gott - en lunchföreläsning om sömn Har du svårt att somna på kvällarna? Vaknar du ofta på nätterna? Studenthälsan bjuder in till en föreläsning där du får fakta om sömn och tips på hur du kan förbättra dina sömnvanor. Wed, 27 Sep 2017 15:58:56 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-27-Sov-gott---en-lunchforelasning-om-somn.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-27-Sov-gott---en-lunchforelasning-om-somn.html Vad är härskartekniker? Lär dig identifiera härskarteknik och hur du kan hantera situationer där det uppstår  Mon, 02 Oct 2017 10:16:52 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-02-Vad-ar-harskartekniker.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-02-Vad-ar-harskartekniker.html Föreläsning med Anders Broberg 12 oktober Den 12 oktober kl. 08.30 är du välkommen att lyssna till en av Sveriges främsta experter inom anknytning. Thu, 14 Sep 2017 13:08:34 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Forelasning-med-Anders-Broberg-12-oktober.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Forelasning-med-Anders-Broberg-12-oktober.html Includekonferens: Tillträde – Tillgång – Tillgänglighet till högre utbildning I år är Högskolan i Gävle värd för Includekonferensen.  Tue, 29 Aug 2017 15:54:29 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-29-Includekonferens-Tilltrade---Tillgang---Tillganglighet-till-hogre-utbildning.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-29-Includekonferens-Tilltrade---Tillgang---Tillganglighet-till-hogre-utbildning.html Föreläsning: Framtidsspaning smarta städer och hälsa Framtidens smarta städer. En seminarieserie av Högskolan i Gävle och Future Position X. Tue, 03 Oct 2017 09:19:40 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-03-Forelasning-Framtidsspaning-smarta-stader-och-halsa.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-03-Forelasning-Framtidsspaning-smarta-stader-och-halsa.html Seminarium: Economic sustainability from a social perspective Som en del i en seminarieserie med tema ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv föreläser Gloria Macassa om Economic sustainability from a social perspective. Fri, 16 Jun 2017 10:22:46 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-06-16-Seminarium-Economic-sustainability-from-a-social-perspective.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-06-16-Seminarium-Economic-sustainability-from-a-social-perspective.html "Jag Brinner" arrangeras på Högskolan Den 24-25 oktober arrangeras den årliga konferensen "Jag Brinner", en ungdomskonferens för årskurs 9 och gymnasiet som belyser ANDT- frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Då konferensen i år firar 10-årsjubileum pågår den i två dagar istället för en och kan därmed nå fler av regionens ungdomar. Thu, 19 Oct 2017 12:53:53 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-19-Jag-Brinner-arrangeras-pa-Hogskolan.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-19-Jag-Brinner-arrangeras-pa-Hogskolan.html Demokratiseminarium: Samtal eller vapen? Hur skapar vi en hållbar demokrati? I en öppen seminarieserie vid Högskolan i Gävle hösten 2017, med start 31 augusti, diskuteras vad som krävs för att upprätthålla och stärka demokratin. Välkomna till en högaktuell seminarieserie vid Högskolan i Gävle. Tue, 22 Aug 2017 11:47:33 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-22-Demokratiseminarium-Samtal-eller-vapen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-22-Demokratiseminarium-Samtal-eller-vapen.html Högskolan i Gävle uppmärksammar #metoo-kampanjen med en öppen lunchdebatt på torsdag 26 oktober klockan 12. 00 Vi välkomnar studenter, anställda och andra intresserade till en öppen debatt, säger Sarah Ljungquist, ämnesansvarig i genusvetenskap vid Högskolan i Gävle. Wed, 25 Oct 2017 13:04:33 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-25-Hogskolan-i-Gavle-uppmarksammar-metoo-kampanjen-med-en-oppen-lunchdebatt-pa-torsdag-26-oktober-klockan-12.-00.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-25-Hogskolan-i-Gavle-uppmarksammar-metoo-kampanjen-med-en-oppen-lunchdebatt-pa-torsdag-26-oktober-klockan-12.-00.html Välkomna till Boksläpp av Hans-Gunnar Johanssons bok "Högskolan i Gävle 40 år" Torsdag den 26 oktober hålls boksläppet av jubileumsboken "Högskolan i Gävle 40 år, åren 2002-2016" av Hans-Gunnar Johansson tidigare rektorsråd vid Högskolan. Syftet med boken har varit att dokumentera Högskolans verksamhet och utveckling under åren 2002-2016, som en fortsättning på Birgitta Stymnes bok "Högskolan i Gävle, jubileumsskrift 1977-2002". Fri, 20 Oct 2017 14:35:37 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-20-Valkomna-till-Bokslapp-av-Hans-Gunnar-Johanssons-bok-Hogskolan-i-Gavle-40-ar.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-20-Valkomna-till-Bokslapp-av-Hans-Gunnar-Johanssons-bok-Hogskolan-i-Gavle-40-ar.html Rektorsinstallation Ylva Fältholm är ny rektor på Högskolan i Gävle sen 1 juli 2017. I samband med detta bjuder vi in till installationsakt på Högskolan den 26 oktober. Fri, 08 Sep 2017 11:02:50 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-08-Rektorsinstallation.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-08-Rektorsinstallation.html Föreläsning av David Jonstad: "Jordad – Enklare liv i kollapsens skugga" Hela världen stormar när en världsordning byggd på billig olja och evig tillväxt börjar falla isär. Vad innebär det och hur ska vi försörja oss i framtiden? Tue, 24 Oct 2017 17:31:04 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-24-Forelasning-av-David-Jonstad-Jordad---Enklare-liv-i-kollapsens-skugga.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-24-Forelasning-av-David-Jonstad-Jordad---Enklare-liv-i-kollapsens-skugga.html UniLink Arenaträff- Hållbar samverkan för ett hållbart samhälle Högskolan i Gävle står som värd för Unilnks Arenaträff ht 2017. Thu, 14 Sep 2017 13:01:49 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-UniLink-Arenatraff--Hallbar-samverkan-for-ett-hallbart-samhalle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-UniLink-Arenatraff--Hallbar-samverkan-for-ett-hallbart-samhalle.html En stilla fredag Studenthälsan, Högskolekyrkan och Gefle Studentkår bjuder in alla studenter till en dag för avslappning, meditation och yoga. Tue, 31 Oct 2017 17:38:12 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-31-En-stilla-fredag.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-31-En-stilla-fredag.html Workshop: Värdeskapande inom Digitalisering, Internationalisering, Hållbarhetsredovisning och Hållbar Samverkan Workshopen 13 november är del av projektet Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling, ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, klusterorganisationer och företag i regionen. Mon, 09 Oct 2017 12:26:53 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-09-Workshop-Vardeskapande-inom-Digitalisering-Internationalisering-Hallbarhetsredovisning-och-Hallbar-Samverkan.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-09-Workshop-Vardeskapande-inom-Digitalisering-Internationalisering-Hallbarhetsredovisning-och-Hallbar-Samverkan.html Lär dig mer om härskarteknik Lär dig identifiera härskarteknik och hur du kan hantera situationer där det uppstår  Mon, 02 Oct 2017 10:17:36 +0200 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/lardigmeromharskarteknik.5.6f6e4efc15e55de770a4e3fb.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/lardigmeromharskarteknik.5.6f6e4efc15e55de770a4e3fb.html Föreläsning med Jim Wilson 16 november Den 16 november kl. 08.30 är du välkommen till föreläsning med Jim Wilson. Thu, 14 Sep 2017 13:10:20 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Forelasning-med-Jim-Wilson-16-november.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Forelasning-med-Jim-Wilson-16-november.html ENERGIGS konferens            Den 16 november bjuder vi in till en konferens om Energieffektivisering i Gävleborg Wed, 08 Nov 2017 08:50:04 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-08-ENERGIGS-konferens-----------.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-08-ENERGIGS-konferens-----------.html Nätbaserad temavecka 21-24 november Välkommen till Nätbaserad temavecka under vecka 47. Programmet innehåller presentationer, workshops och rundvandringar i nybyggda lokaler för nätbaserad undervisning. Deltagandet är kostnadsfr Tue, 07 Nov 2017 12:11:35 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-07-Natbaserad-temavecka-21-24-november.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-07-Natbaserad-temavecka-21-24-november.html Ny avhandling om kön, depression och läkemedelsanvändning av Lena Thunander Sundbom Spikning sker i biblioteket onsdag den 22 november kl. 12:15 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-21-Ny-avhandling-om-kon-depression-och-lakemedelsanvandning-av-Lena-Thunander-Sundbom.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-21-Ny-avhandling-om-kon-depression-och-lakemedelsanvandning-av-Lena-Thunander-Sundbom.html Parallellspikning av ny doktorsavhandling Ny avhandling om kön, depression och läkemedelsanvändning av Lena Thunander Sundbom vid Akademin för hälsa och arbete Thu, 16 Nov 2017 15:40:05 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-16-Parallellspikning-av-ny-doktorsavhandling.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-16-Parallellspikning-av-ny-doktorsavhandling.html Öppen föreställning: "Skandal" Föreställningen "Skandal" med Besatta Teatern spelas på Högskolan Datum: 22 november Tid: 15:00 - 17:00 Plats: Sal 31:520 Föreställningen är kostnadsfri, alla är välkomna! Tue, 21 Nov 2017 14:04:04 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-21-Oppen-forestallning-Skandal.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-21-Oppen-forestallning-Skandal.html Stresshanteringskurs Studenthälsan anordnar kurs i stresshantering. Wed, 08 Nov 2017 15:41:48 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-08-Stresshanteringskurs.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-08-Stresshanteringskurs.html Co-op-dagen 2017 Den 23 november hälsar vi studenter, företagare, organisationer, personal och ett begränsat antal gymnasie-/vuxenutbildningselever välkomna till Högskolan. Under dagen får du veta mer om Co-op-utbildningens upplägg, lyssna till studenter som redovisar sina arbetsperioder och höra några företagare presentera sitt företag/Co-op-platsannonser. Mon, 13 Nov 2017 11:35:23 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-13-Co-op-dagen-2017.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-13-Co-op-dagen-2017.html Disputation Fredag den 24 november försvarar Lena Thunander Sundbom sin avhandling "The influence of gender and depression on drug utilization: Pharmacoepidemiological research in Sweden" i Uppsala. Thu, 16 Nov 2017 15:36:14 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-16-Disputation.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-16-Disputation.html Seminarium: Ansvarsfullt och hållbart Som en del i en seminarieserie med tema ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv föreläser Lars Hassel om Ansvarsfullt och hållbart. Fri, 16 Jun 2017 10:53:26 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-06-16-Seminarium-Ansvarsfullt-och-hallbart.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-06-16-Seminarium-Ansvarsfullt-och-hallbart.html Öppen föreläsning: Ismer och den fria tanken Hur skapar vi en hållbar demokrati? I en öppen seminarieserie vid Högskolan i Gävle hösten 2017, med start 31 augusti, diskuteras vad som krävs för att upprätthålla och stärka demokratin. Välkomna till en högaktuell seminarieserie vid Högskolan i Gävle. Tue, 22 Aug 2017 11:53:55 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-22-Oppen-forelasning-Ismer-och-den-fria-tanken.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-08-22-Oppen-forelasning-Ismer-och-den-fria-tanken.html Consuming the Environment Internationell miljökonferens med fokus på urbanisering och utsatthet Mon, 20 Nov 2017 14:46:15 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-20-Consuming-the-Environment.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-20-Consuming-the-Environment.html Ekologisk urbanism – Hållbar stadsutveckling? Tekniska Föreningen inbjuder till den traditionsenliga Polhemsföreläsningen. Tue, 28 Nov 2017 18:18:03 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-28-Ekologisk-urbanism---Hallbar-stadsutveckling.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-28-Ekologisk-urbanism---Hallbar-stadsutveckling.html Konsten i miljökampen På måndag kl 17-18.30 presenterar den engelska, internationellt uppmärksammade, konstnärsduon Ackroyd & Harvey sin konst på Konstcentrum. Därpå följer diskussioner om konstens möjligheter att öka kunskaperna om miljön och klimatförändringarna. Mon, 04 Dec 2017 01:01:21 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-04-Konsten-i-miljokampen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-04-Konsten-i-miljokampen.html Välkomna till Kulturfrukost på Silvanum den 6 december I Sverige ser vi yttrandefriheten som en självklarhet, men den är hotad i många länder. Där riskerar människor sina liv och hälsan för att utöva sitt yrke. En särskilt utsatt grupp är författare. Mon, 04 Dec 2017 00:46:36 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-04-Valkomna-till-Kulturfrukost-pa-Silvanum-den-6-december.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-04-Valkomna-till-Kulturfrukost-pa-Silvanum-den-6-december.html Workshop: En hållbar värld, ett ekonomiskt dilemma? Ekonomisk hushållning med resurser får inte leda till minskade sociala och ekologiska värden i samhället. Det måste vara ett nollsummespel och där ligger den stora utmaningen, säger Agneta Sundström, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle. Mon, 04 Dec 2017 01:01:44 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-04-Workshop-En-hallbar-varld-ett-ekonomiskt-dilemma.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-04-Workshop-En-hallbar-varld-ett-ekonomiskt-dilemma.html Lär dig mer om härskarteknik Lär dig identifiera härskarteknik och hur du kan hantera situationer där det uppstår  Mon, 02 Oct 2017 10:18:29 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-02-Lar-dig-mer-om-harskarteknik.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-02-Lar-dig-mer-om-harskarteknik.html Luciafirande på Högskolan i Gävle På onsdag den 13 december sjunger Gävle Lucia julsånger i Högskolebiblioteket. Thu, 07 Dec 2017 11:04:51 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-07-Luciafirande-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-07-Luciafirande-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Humanioras bästa tid är nu - boksläpp Bokrelease av humanioraavdelningens nya bok "Kunskap Motstånd Möjlighet - Humanistisk forskning i dag" Tue, 14 Nov 2017 11:09:59 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-14-Humanioras-basta-tid-ar-nu---bokslapp.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-11-14-Humanioras-basta-tid-ar-nu---bokslapp.html Introduktionsdag för Högskolans nya studenter Introduktionsdag med välkomsthälsning i Valhall, mässa, guidade campusturer och programupprop. Tue, 12 Dec 2017 16:05:03 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-12-Introduktionsdag-for-Hogskolans-nya-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-12-Introduktionsdag-for-Hogskolans-nya-studenter.html Offentliggörande av ny hedersdoktor vid Högskolan i Gävle På måndag 22 januari kl 12.00 presenteras Högskolans nya hedersdoktor vid en ceremoni vid Forskarhörnan i Högskolans bibliotek. Fri, 19 Jan 2018 13:41:54 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-19-Offentliggorande-av-ny-hedersdoktor-vid-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-19-Offentliggorande-av-ny-hedersdoktor-vid-Hogskolan-i-Gavle.html Dialogmöte: Bedömningsstödet Bygga svenska åk 1-6 Skolverket tillsammans med Högskolan i Gävle bjuder in till dialog om bedömningsstödet Bygga svenska. Dialogmötet riktar sig till grundskolan och gymnasiet. Vi välkomnar rektorer tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och förstelärare. Tue, 09 Jan 2018 11:54:21 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-09-Dialogmote-Bedomningsstodet-Bygga-svenska-ak-1-6.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-09-Dialogmote-Bedomningsstodet-Bygga-svenska-ak-1-6.html Dialogmöte: Bedömningsstödet Bygga svenska åk 7-9/gy Skolverket tillsammans med Högskolan i Gävle bjuder in till dialog om bedömningsstödet Bygga svenska. Dialogmötet riktar sig till grundskolan och gymnasiet. Vi välkomnar rektorer tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och förstelärare. Tue, 09 Jan 2018 12:00:22 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-09-Dialogmote-Bedomningsstodet-Bygga-svenska-ak-7-9-gy.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-09-Dialogmote-Bedomningsstodet-Bygga-svenska-ak-7-9-gy.html Gratis hockey för studenter Högskolan bjuder dig som student på gratis inträde när Brynäs IF möter Växjö Lakers på Gavlerinken Arena. Fri, 29 Dec 2017 11:18:31 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-29-Gratis-hockey-for-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-29-Gratis-hockey-for-studenter.html Teknik- och ingenjörsdag i Ljusdal I samarbete med TBiS, ExTe Fabriks AB och Ljusdals kommun arrangeras en teknik- och ingenjörsdag i Ljusdal för att visa upp Högskolans tekniska program och kommunens företagare. Tue, 09 Jan 2018 13:45:14 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-09-Teknik--och-ingenjorsdag-i-Ljusdal.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-09-Teknik--och-ingenjorsdag-i-Ljusdal.html Öppen föreläsning: Hållbara städer - räcker maten? Öppen föreläsning och frågestund om hur städer kan ställa om till en hållbar matförsörjning. Wed, 24 Jan 2018 14:46:10 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-24-Oppen-forelasning-Hallbara-stader---racker-maten.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-24-Oppen-forelasning-Hallbara-stader---racker-maten.html Seminarium: Spridningsseminarium för ESF-projektet ”Framtid – studiehandledare" Välkommen till spridningsseminarium där projektets lärdomar och resultat presenteras och diskuteras, fredagen den 9 februari i Valhall. Tue, 16 Jan 2018 14:50:04 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-16-Seminarium-Spridningsseminarium-for-ESF-projektet-Framtid---studiehandledare.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-16-Seminarium-Spridningsseminarium-for-ESF-projektet-Framtid---studiehandledare.html Studentrelaxen Den 11 februari erbjuder Gävle kommun alla studenter på Högskolan i Gävle att bada och relaxa kostnadsfritt på Fjärran Höjder-badet. Fri, 29 Dec 2017 11:20:38 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-29-Studentrelaxen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-29-Studentrelaxen.html Ny avhandling om psykologiska konsekvenser av miljömärkning av Andreas Haga Spikning sker i biblioteket tisdag den 13 februari kl. 12:15 Mon, 12 Feb 2018 13:59:26 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-12-Ny-avhandling-om-psykologiska-konsekvenser-av-miljomarkning-av-Andreas-Haga.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-12-Ny-avhandling-om-psykologiska-konsekvenser-av-miljomarkning-av-Andreas-Haga.html Öppet Hus Välkommen att ta en titt på vårt vackra campus! Wed, 20 Dec 2017 11:23:26 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-20-Oppet-Hus.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-20-Oppet-Hus.html Det goda livet i Gävle 2030 - inom ramen för ett jordklot Det goda livet i Gävle 2030 är ett projekt då 190 elever från årskurs 8 till och med gymnasiet, utifrån läroplaner och kursplaner, får planera för hur det hållbara goda livet i Gävle år 2030 ska se ut. Mon, 22 Jan 2018 11:54:43 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-22-Det-goda-livet-i-Gavle-2030---inom-ramen-for-ett-jordklot.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-22-Det-goda-livet-i-Gavle-2030---inom-ramen-for-ett-jordklot.html Föreläsning med Justine van Lawick 16 februari Den 16 februari kl. 08.30 är du välkommen till föreläsning med Justine van Lawick. Thu, 14 Sep 2017 13:11:28 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Forelasning-med-Justine-van-Lawick-16-februari.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Forelasning-med-Justine-van-Lawick-16-februari.html Pressinbjudan bokrelease - Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? Tisdagen den 20 februari på Skottes Musikteater blir det release av Stina Oscarsons och Sara Granérs bok "Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?" Mon, 19 Feb 2018 23:11:56 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-19-Pressinbjudan-bokrelease---Tror-du-att-du-kan-forandra-varlden-utan-att-anstranga-dig.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-19-Pressinbjudan-bokrelease---Tror-du-att-du-kan-forandra-varlden-utan-att-anstranga-dig.html Seminarium inom "Hur skapar vi en hållbar demokrati"  Tror vi på människan? 20 februari kl 18.00 på Skottes Musikteater.  Thu, 15 Feb 2018 09:37:44 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-15-Seminarium-inom-Hur-skapar-vi-en-hallbar-demokrati-.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-15-Seminarium-inom-Hur-skapar-vi-en-hallbar-demokrati-.html Teknik- och ingenjörsdag i Edsbyn Har du funderingar på vad en ingenjör arbetar med eller om en teknisk utbildning kan vara något för dig? Kom då och träffa lärare, studenter och företagare i Edsbyn Fri, 16 Feb 2018 07:57:55 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-16-Teknik--och-ingenjorsdag-i-Edsbyn.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-16-Teknik--och-ingenjorsdag-i-Edsbyn.html Teknik- och ingenjörsdag i Söderhamn Har du funderingar på vad en ingenjör arbetar med eller om en teknisk utbildning kan vara något för dig? Kom då och träffa lärare, studenter och företagare i Edsbyn Fri, 16 Feb 2018 08:01:06 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-16-Teknik--och-ingenjorsdag-i-Soderhamn.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-16-Teknik--och-ingenjorsdag-i-Soderhamn.html Öppen föreläsning: Lettland satsar på tillväxt Margers Krams, Lettlands ambassadör i Sverige föreläser om Lettland och högre utbildning i Lettland. Mon, 19 Feb 2018 08:11:52 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-19-Oppen-forelasning-Lettland-satsar-pa-tillvaxt.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-19-Oppen-forelasning-Lettland-satsar-pa-tillvaxt.html Ny avhandling om hur bakgrundsprat påverkar skrivandet av en text av Marijke Keus van de Poll Spikning sker i biblioteket tisdag den 6 mars kl. 12.15 Tue, 06 Mar 2018 11:58:18 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-06-Ny-avhandling-om-hur-bakgrundsprat-paverkar-skrivandet-av-en-text-av-Marijke-Keus-van-de-Poll.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-06-Ny-avhandling-om-hur-bakgrundsprat-paverkar-skrivandet-av-en-text-av-Marijke-Keus-van-de-Poll.html Disputation Andreas Haga Psychological consequences of moral labelling in the built environment Thu, 08 Feb 2018 11:08:52 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-08-Disputation-Andreas-Haga.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-08-Disputation-Andreas-Haga.html Välkomna till Kulturfrukost på Silvanum den 7 mars Tänk om det är så att hela det offentliga samtalet oväntat är på väg att avslutas? Här och nu? Tänk om den digitala medielogiken faktiskt river förutsättningarna för den demokratiska offentlighet vi kommit att ta för given.Skriv ingress här.. Tue, 06 Mar 2018 12:02:12 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-06-Valkomna-till-Kulturfrukost-pa-Silvanum-den-7-mars.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-06-Valkomna-till-Kulturfrukost-pa-Silvanum-den-7-mars.html Effect+dagen arrangeras på Högskolan i Gävle Den 7 mars arrangeras nätverksdagen effect+dagen av företagsnätverket effect+ i samarbete med Högskolan i Gävle. Årets tema är innovationer, kompetensförsörjning arbetsgivare/arbetstagare. Thu, 22 Feb 2018 11:16:53 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-22-Effect-dagen-arrangeras-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-22-Effect-dagen-arrangeras-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Teknik- och ingenjörskvällen på Högskolan Är du nyfiken på våra teknik- och ingenjörsprogram? Vill du träffa studenter som läser på programmen och företagare som jobbar inom aktuell bransch för utbildningen? Kom då på vår årligen återkommande teknik- och ingenjörskväll på Högskolan i Gävle. Fri, 16 Feb 2018 07:53:20 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-16-Teknik--och-ingenjorskvallen-pa-Hogskolan.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-16-Teknik--och-ingenjorskvallen-pa-Hogskolan.html Öppen föreläsning: Drömmen om en demokratisk livsmedelsproduktion Föreläsning och frågestund med Gunnar Rundgren, författare, ekologisk bonde, internationell jordbruksexpert och en av grundarna till KRAV-certifieringen. Thu, 15 Feb 2018 08:34:05 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-15-Oppen-forelasning-Drommen-om-en-demokratisk-livsmedelsproduktion.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-02-15-Oppen-forelasning-Drommen-om-en-demokratisk-livsmedelsproduktion.html Öppen föreläsning: Sandra Dahlén kring #metoo Sandra Dahlén har arbetat med frågor som rör genus, sexualitet och jämställdhet i tjugo år och skrivit flera böcker i ämnet. Nu kommer hon till Högskolan för att föreläsa kring den uppmärksammade #metoo-kampanjen. Fri, 22 Dec 2017 11:57:42 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-22-Oppen-forelasning-Sandra-Dahlen-kring-metoo.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-22-Oppen-forelasning-Sandra-Dahlen-kring-metoo.html Dialogmöte: Bedömningsstödet Bygga svenska åk 1-6 Skolverket tillsammans med Högskolan i Gävle bjuder in till dialog om bedömningsstödet Bygga svenska. Dialogmötet riktar sig till grundskolan och gymnasiet. Vi välkomnar rektorer tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och förstelärare. Tue, 09 Jan 2018 11:45:19 +0100 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/dialogmotebedomningsstodetbyggasvenskaak16.5.251f6d641609b74d6f671f6a.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/dialogmotebedomningsstodetbyggasvenskaak16.5.251f6d641609b74d6f671f6a.html Premiärvisning av årets studentrekryteringskampanj Studenter på Högskolan i Gävle har varit med och gjort årets rekryteringskampanj. Nu är de fyra filmerna klippta och klara att visas för omvärlden. Wed, 21 Mar 2018 08:55:50 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-21-Premiarvisning-av-arets-studentrekryteringskampanj.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-21-Premiarvisning-av-arets-studentrekryteringskampanj.html Dialogmöte: Bedömningsstödet Bygga svenska åk 7-9/gy Skolverket tillsammans med Högskolan i Gävle bjuder in till dialog om bedömningsstödet Bygga svenska. Dialogmötet riktar sig till grundskolan och gymnasiet. Vi välkomnar rektorer tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och förstelärare. Tue, 09 Jan 2018 11:49:07 +0100 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/dialogmotebedomningsstodetbyggasvenskaak79gy.5.251f6d641609b74d6f671f4e.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/dialogmotebedomningsstodetbyggasvenskaak79gy.5.251f6d641609b74d6f671f4e.html Forskarna på slottet Den 27 mars är det dags för årets första Forskarna på slottet seminarium med tema Smarta och hållbara städer. Mon, 05 Mar 2018 11:38:38 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-05-Forskarna-pa-slottet.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-05-Forskarna-pa-slottet.html Kulturfrukost på Silvanum 4 april Europaåret för kulturarv 2018 - lokalt kulturarv i en europeisk kontext. Sat, 31 Mar 2018 00:48:52 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-31-Kulturfrukost-pa-Silvanum-4-april.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-31-Kulturfrukost-pa-Silvanum-4-april.html Seminarium: Har vi tid med demokrati? Ett antal spännande personer i panelen diskuterar demokratifrågor. Onsdag 11 april kl 12.00 hålls seminariet i Högskolans aula Valhall, kaffe och smörgås serveras från kl 11.30. Fri entré. Thu, 05 Apr 2018 03:20:16 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-05-Seminarium-Har-vi-tid-med-demokrati.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-05-Seminarium-Har-vi-tid-med-demokrati.html Konferens: Fritidshemsbiennalen 2018 Fritidshemsbiennalen 2018 "För fritidshem i tiden – Likvärdighet på gemensam grund" äger rum den 12-13 april på Högskolan. Fri, 19 Jan 2018 14:24:20 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-19-Konferens-Fritidshemsbiennalen-2018.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-01-19-Konferens-Fritidshemsbiennalen-2018.html Automationsdagen 12 april 2018 Den 12 april är det dags för årets Automationsdag. Dagen syftar till att inleda samtal och hitta gemensamma frågeställningar och kanske framtida samarbeten inom främst forskning men även våra utbildningar. Tue, 27 Mar 2018 11:54:09 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-27-Automationsdagen-12-april-2018.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-03-27-Automationsdagen-12-april-2018.html SUNET-dagarna Högskolan i Gävle är värd för SUNET-dagarna 16–19 april.               Fri, 22 Dec 2017 08:23:49 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-22-SUNET-dagarna.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-22-SUNET-dagarna.html Öppen föreläsning: Akademisk högtid - Installationsföreläsningar Den 19-20 april arrangerar Högskolan i Gävle sin Akademiska högtid. Torsdagen den 19 april håller våra nya professorer populärvetenskapliga presentationer om sin forskning. Thu, 21 Dec 2017 16:33:15 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-21-Oppen-forelasning-Akademisk-hogtid---Installationsforelasningar.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-21-Oppen-forelasning-Akademisk-hogtid---Installationsforelasningar.html Akademisk högtid 2018 - Högtidsceremoni Den 19-20 april arrangerar Högskolan i Gävle sin Akademiska högtid. Välkommen till Högtidsceremonin den 20 april 2018 i Valhall. Thu, 21 Dec 2017 16:30:42 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-21-Akademisk-hogtid-2018---Hogtidsceremoni.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-12-21-Akademisk-hogtid-2018---Hogtidsceremoni.html Ny avhandling av Ding Ma vid Akademin för teknik och miljö Spikning av doktorsavhandlingen "Topological and Scaling Analysis of Geospatial Big Data" av Ding Ma sker i biblioteket tisdagen den 24 april kl. 12:15.   Thu, 19 Apr 2018 07:28:33 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-19-Ny-avhandling-av-Ding-Ma-vid-Akademin-for-teknik-och-miljo.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-19-Ny-avhandling-av-Ding-Ma-vid-Akademin-for-teknik-och-miljo.html Teknikkväll för tjejer 26 april 2018 kl 17:00-19:00 Stora Jadwigasalen (13:111) Högskolan i Gävle Wed, 18 Apr 2018 14:43:09 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-18-Teknikkvall-for-tjejer.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-18-Teknikkvall-for-tjejer.html Valborg i Regementsparken Välkomna att fira Valborg med oss i Regementsparken måndag den 30 april. Tue, 17 Apr 2018 23:07:44 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-17-Valborg-i-Regementsparken.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-17-Valborg-i-Regementsparken.html Loppis i rävhallen Välkomna till Storloppis i Rävhallen! Tisdagen 15 maj kl 10.00-15.00. Tue, 15 May 2018 10:28:02 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-15-Loppis-i-ravhallen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-15-Loppis-i-ravhallen.html Disputation: Ding Ma Ding Ma, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling Topological and Scaling Analysis of Geospatial Big Data den 16 maj 2018 på Högskolan i Gävle. Thu, 19 Apr 2018 14:34:45 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-19-Disputation-Ding-Ma.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-19-Disputation-Ding-Ma.html Sensing city - Den nya smarta staden Välkommen till ett öppet seminarium om h ur ny teknik kan användas för att förbättra människors hälsa i städer. Wed, 16 May 2018 21:32:01 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-16-Sensing-city-----Den-nya-smarta-staden.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-16-Sensing-city-----Den-nya-smarta-staden.html Avslutningsceremoni: Ämneslärarprogrammet Avslutningsceremoni 24 maj kl. 15.20-16.30 i 33:203 för de studenter som avslutar Ämneslärarprogrammet våren 2018. Fri, 27 Apr 2018 13:14:46 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-27-Avslutningsceremoni-Amneslararprogrammet.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-27-Avslutningsceremoni-Amneslararprogrammet.html Avslutningsceremoni: Grundlärarprogrammet Avslutningsceremoni 24 maj kl. 15.00-16.30 i Valhall för de studenter som avslutar Grundlärarprogrammet. Fri, 27 Apr 2018 13:08:36 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-27-Avslutningsceremoni-Grundlararprogrammet.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-27-Avslutningsceremoni-Grundlararprogrammet.html Avslutningsceremoni: Ekonomprogrammen Avslutningsceremoni 31 maj kl. 17.00-18.00 i Valhall för de studenter som avslutar något av våra ekonomprogram. Fri, 27 Apr 2018 13:12:37 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-27-Avslutningsceremoni-Ekonomprogrammen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-27-Avslutningsceremoni-Ekonomprogrammen.html Avslutningsceremoni: Kommunikationsprogrammet Avslutningsceremoni 1 juni kl. 17.00-18.00 i 13:111 för de studenter som avslutar Kommunikationsprogrammet våren 2018. Fri, 27 Apr 2018 13:13:19 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-27-Avslutningsceremoni-Kommunikationsprogrammet.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-27-Avslutningsceremoni-Kommunikationsprogrammet.html Avslutningsceremoni: Människa-kultur-religionsprogrammet och Masterprogram i religionsvetenskap Avslutningsceremoni 1 juni kl. 17.00-18.00 i 31:322 för de studenter som avslutar Människa-kultur religionsprogrammet och Masterprogram i religionsvetenskap våren 2018. Fri, 27 Apr 2018 13:14:02 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-27-Avslutningsceremoni-Manniska-kultur-religionsprogrammet-och-Masterprogram-i-religionsvetenskap.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-27-Avslutningsceremoni-Manniska-kultur-religionsprogrammet-och-Masterprogram-i-religionsvetenskap.html Konferens: Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö Konferensen är förlagd till Högskolan i Gävle den 10-12 juni. Invigningstalare är bl.a. landshövding Per Bill, Statssekreterare Irene Wennemo samt GD för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Mon, 16 Apr 2018 09:50:40 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-16-Konferens-Arbetet---problem-eller-potential-for-en-hallbar-livsmiljo.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-04-16-Konferens-Arbetet---problem-eller-potential-for-en-hallbar-livsmiljo.html Öppet seminarium om: Matens egna gifter - vilka är de farliga? Våra livsmedel kan innehålla naturliga gifter som kan vara nog så farliga. Vi utsätts för dem varje dag, men vet ganska lite om hur de kan påverka vår hälsa, säger Francesca Maffei, professor i farmakologi. Fri, 08 Jun 2018 10:03:18 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-08-Oppet-seminarium-om-Matens-egna-gifter---vilka-ar-de-farliga.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-08-Oppet-seminarium-om-Matens-egna-gifter---vilka-ar-de-farliga.html Studiebesök från Serbien En grupp på 18 personer från Cajetina besöker Gästrike återvinnare och Högskolan för att bekanta sig med vårt avfallshanteringssystem och hållbarhetsarbete. Mon, 11 Jun 2018 16:42:10 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-11-Studiebesok-fran-Serbien.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-11-Studiebesok-fran-Serbien.html Högskolans rektor åker till Almedalen Rektor Ylva Fältholm kommer att medverka vid ett rundabordssamtal i Almedalen om ”Makten i framtidens arbetsliv”. Tue, 19 Jun 2018 15:29:06 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-19-Hogskolans-rektor-aker-till-Almedalen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-19-Hogskolans-rektor-aker-till-Almedalen.html Antagningsbesked med svarskrav Under dagen den 12 juli kommer ditt antagningsbesked för hösten 2018. Tue, 26 Jun 2018 12:57:27 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-26-Antagningsbesked-med-svarskrav.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-26-Antagningsbesked-med-svarskrav.html Sista svarsdag Den 27 juli kl. 24.00 är det sista chansen att svara på ditt antagningsbesked. Tue, 26 Jun 2018 13:05:28 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-26-Sista-svarsdag.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-26-Sista-svarsdag.html Antagningsbesked Det andra antagningsbeskedet inför hösten 2018 kommer under dagen. Tue, 26 Jun 2018 13:07:10 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-26-Antagningsbesked.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-26-Antagningsbesked.html ATEE Årskonferens 2018 En framtid för alla - undervisning för ett hållbart samhälle Tue, 12 Jun 2018 16:40:59 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-12-ATEE-Arskonferens-2018.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-12-ATEE-Arskonferens-2018.html Insparken startar Insparken är Gefle studentkår och studentföreningarna introduktionsvecka. Insparken startar den 22 augusti och är en hel vecka med roliga upptåg för Högskolans nya studenter. Tue, 14 Aug 2018 11:26:03 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-08-14-Insparken-startar.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-08-14-Insparken-startar.html Konferens: Det hållbara samhället - forskning möter politik Inom projektet Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling arrangeras den 27 augusti en konferens med temat: Akademiska och politiska utmaningar för hållbar företags- och samhällsutveckling. Mon, 25 Jun 2018 15:17:48 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-25-Konferens-Det-hallbara-samhallet---forskning-moter-politik.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-25-Konferens-Det-hallbara-samhallet---forskning-moter-politik.html Introduktionsdag för nya studenter Högskolan i Gävle tillsammans med Gävle kommun och Gefle studentkår hälsar alla nya studenter välkomna den 29 augusti. Thu, 24 May 2018 08:06:18 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-24-Introduktionsdag-for-nya-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-24-Introduktionsdag-for-nya-studenter.html Introduktionsdag för internationella studenter Den 31 augusti arrangerar Högskolan en introduktionsdag för nya internationella studenter, utbytesstudenter och studenter som kommer hit på egen hand för att studera. Thu, 24 May 2018 13:34:40 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-24-Introduktionsdag-for-internationella-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-24-Introduktionsdag-for-internationella-studenter.html Terminsstart 3 september Den här veckan börjar allvaret för de allra flesta. Terminen kickar igång med föreläsningar, seminarier, tentor och allt annat som hör terminsstarten till. Thu, 24 May 2018 08:16:26 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-24-Terminsstart-3-september.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-24-Terminsstart-3-september.html Kulturfrukost på Silvanum Tema: Hur kan ett HBTQ-perspektiv skapa en arkitektur och en stadsplanering som bidrar till ökad mångfald och social hållbarhet? Mon, 03 Sep 2018 15:45:22 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-03-Kulturfrukost-pa-Silvanum.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-03-Kulturfrukost-pa-Silvanum.html Välkomstmässa Vi laddar upp med föreningar, fackförbund, företag och organisationer som vill visa upp sig för våra studenter Thu, 24 May 2018 08:21:18 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-24-Valkomstmassa.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-05-24-Valkomstmassa.html Nordiskt symposium om samhällsarbete – bokrelease och nätverksmöte om forskning Välkommen på Nordiskt symposium 13-14 september 2018 Mon, 04 Jun 2018 14:02:23 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-04-Nordiskt-symposium-om-samhallsarbete---bokrelease-och-natverksmote-om-forskning.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-04-Nordiskt-symposium-om-samhallsarbete---bokrelease-och-natverksmote-om-forskning.html Överlever demokratin den digitala revolutionen? Knappt två veckor efter valdagen tas den frågan upp för diskussion i seminarieserien Vad innebär digitalisering? Fri, 07 Sep 2018 15:28:51 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-07-Overlever-demokratin-den-digitala-revolutionen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-07-Overlever-demokratin-den-digitala-revolutionen.html Forskningens olika bilder av våld i nära relationer Thu, 23 Aug 2018 13:46:18 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-08-23-Forskningens-olika-bilder-av-vald-i-nara-relationer.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-08-23-Forskningens-olika-bilder-av-vald-i-nara-relationer.html Studentrelaxen Gratis bad och relax för Högskolans studenter på Fjärran Höjder. Ett samarbete mellan Gävle kommun, Gefle Studentkår, Fjärran Höjder och Högskolan. Wed, 19 Sep 2018 15:22:49 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-19-Studentrelaxen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-19-Studentrelaxen.html Inbjudan till boksläpp "Wedding Worries" Äntligen finns Stig Dagermans sista roman ”Bröllopsbesvär” på engelska. Det vill vi fira tisdag 25 september i Krusenstjernasalen. Fri, 21 Sep 2018 13:01:30 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-21-Inbjudan-till-bokslapp-Wedding-Worries.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-21-Inbjudan-till-bokslapp-Wedding-Worries.html Spikning: Ny doktorsavhandling av Zahra Ahmadi vid Akademin för utbildning och ekonomi Parallellspikning av doktorsavhandlingen "The role of market orientation in public housing companies" av Zahra Ahmadi sker i biblioteket fredagen den 5 oktober kl. 12:15. Wed, 26 Sep 2018 14:08:19 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-26-Spikning-Ny-doktorsavhandling-av-Zahra-Ahmadi-vid-Akademin-for-utbildning-och-ekonomi.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-26-Spikning-Ny-doktorsavhandling-av-Zahra-Ahmadi-vid-Akademin-for-utbildning-och-ekonomi.html Teknikmässan Den 10 och 11 oktober arrangeras Teknikmässan på Högskolan i Gävle. Närmare 1000 elever från åk 8 i Sandviken, Hofors, Älvkarleby och Gävle kommer till Högskolan i Gävle och får träffa företag inom teknikbranschen. Mon, 08 Oct 2018 15:33:29 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-08-Teknikmassan.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-08-Teknikmassan.html Konferens: Religionsdagen 2018 Välkommen till religionsdagen 2018, populärkultur och samtida livssyner den 10 oktober. Tue, 09 Oct 2018 16:07:30 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-09-Konferens-Religionsdagen-2018.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-09-Konferens-Religionsdagen-2018.html Logistikdagen i Gävle 10 oktober Välkommen till Logistikdagen 2018! Stora förändringar är på gång i Gävle-regionen Fri, 07 Sep 2018 14:59:54 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-07-Logistikdagen-i-Gavle-10-oktober.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-07-Logistikdagen-i-Gavle-10-oktober.html Seminarium Business Model Canvas Affärsmodellering - 11 oktober 2018 Inom delprojektet DigIT (Digitaliserings förutsättningar och kritiska faktorer) organiseras ett seminarium i Business Model Canvas (BMC) Affärsmodellering i samarbete med Movexum. Mon, 17 Sep 2018 14:23:27 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-17-Seminarium-Business-Model-Canvas-Affarsmodellering---11-oktober-2018.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-09-17-Seminarium-Business-Model-Canvas-Affarsmodellering---11-oktober-2018.html Spikning: Ny avhandling av Åsa Hadin vid ATM Spikning av doktorsavhandlingen "From waste problem to renewable energy resource exploring: horse manure as feedstock for anaerobic digestions" av Åsa Hadin sker i biblioteket tisdagen 16 oktober kl. 12.15. Wed, 10 Oct 2018 14:18:47 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-10-Spikning-Ny-avhandling-av-Asa-Hadin-vid-ATM.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-10-Spikning-Ny-avhandling-av-Asa-Hadin-vid-ATM.html Föreläsning med Fredrik Svenaeus 18 oktober Den 18 oktober kl. 08.30 är du välkommen till föreläsning med Fredrik Svenaeus. Thu, 14 Sep 2017 13:12:35 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Forelasning-med-Fredrik-Svenaeus-18-oktober.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Forelasning-med-Fredrik-Svenaeus-18-oktober.html Disputation: Zain Ahmed Kahn Zain Ahmed Kahn, Akademin för Teknik och miljö, försvarar sin avhandling Characterization and Compensation of Hardware Impairments in Transmitters for Wireless Communications den18 oktober 2018 på Högskolan i Gävle Thu, 28 Jun 2018 14:15:30 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-28-Disputation-Zain-Ahmed-Kahn.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-06-28-Disputation-Zain-Ahmed-Kahn.html Öppen föreläsning: Cultural History and Sustainable Future Jason Pomeroy, den internationellt erkände arkitekturprofessorn kommer tillbaka till Högskolan och håller en föreläsning. Fri, 05 Oct 2018 10:12:50 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-05-Oppen-forelasning-Cultural-History-and-Sustainable-Future.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-05-Oppen-forelasning-Cultural-History-and-Sustainable-Future.html Ungdomskonferensen "Jag brinner" Den 24 oktober arrangeras den årliga konferensen "Jag Brinner" på Högskolan i Gävle, en ungdomskonferens för årskurs 9 och gymnasiet som belyser ANDT- frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Tue, 23 Oct 2018 15:37:42 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-23-Ungdomskonferensen-Jag-brinner.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-23-Ungdomskonferensen-Jag-brinner.html Seminarium: Media, tid och digitalisering Ett seminarium i seminarieserien: Hur skapar vi en hållbar demokrati? Medverkande Erik Fichtelius och Tove Lifvendahl. Thu, 18 Oct 2018 14:44:03 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-18-Seminarium-Media-tid-och-digitalisering.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-18-Seminarium-Media-tid-och-digitalisering.html Seminarium: Makten över maten Ett samtal om mat, mark och fröer och om en hållbar matproduktion i kamp mot storföretag. Wed, 17 Oct 2018 13:57:48 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-17-Seminarium-Makten-over-maten.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-17-Seminarium-Makten-over-maten.html Seminarium - Smart Cities in the Anthropocene Möt Stephan Barthel och Johan Colding samt flera framträdande namn kring hållbar stadsutveckling för detta två dagars seminarium där du har möjlighet att ställa frågor och diskutera kring ämnet. Mon, 08 Oct 2018 15:11:54 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-08-Seminarium---Smart-Cities-in-the-Anthropocene.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-08-Seminarium---Smart-Cities-in-the-Anthropocene.html Spikning: Ny avhandling om osäkerheter och översvämningskartläggning vid Akademin för teknik och miljö Spikning sker i biblioteket tisdag den 13 november kl. 12:15 Wed, 07 Nov 2018 09:46:54 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-07-Spikning-Ny-avhandling-om-osakerheter-och-oversvamningskartlaggning-vid-Akademin-for-teknik-och-miljo.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-07-Spikning-Ny-avhandling-om-osakerheter-och-oversvamningskartlaggning-vid-Akademin-for-teknik-och-miljo.html Spikning: Ny avhandling om paradoxen om avslöjande av idéer i samband med öppen innovation vid Akademin för teknik och miljö Spikning sker i biblioteket måndag 19 november kl 12.15 Fri, 16 Nov 2018 11:42:01 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-16-Spikning-Ny-avhandling-om-paradoxen-om-avslojande-av-ideer-i-samband-med-oppen-innovation-vid-Akademin-for-teknik-och-miljo.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-16-Spikning-Ny-avhandling-om-paradoxen-om-avslojande-av-ideer-i-samband-med-oppen-innovation-vid-Akademin-for-teknik-och-miljo.html Spikning: Ny avhandling om energieffektivitet i den byggda miljön vid Akademin för teknik och miljö Spikning sker i biblioteket tisdag den 20 november kl. 12:15. Wed, 07 Nov 2018 09:56:56 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-07-Spikning-Ny-avhandling-om-energieffektivitet-i-den-byggda-miljon-vid-Akademin-for-teknik-och-miljo.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-07-Spikning-Ny-avhandling-om-energieffektivitet-i-den-byggda-miljon-vid-Akademin-for-teknik-och-miljo.html Författarbesök med den svensk-amerikanske författaren Johannes Lichtman, aktuell med sin debutroman ”Något måste beslutas” Ett samtal mellan Bengt Söderhäll och Johannes Lichtman Tisdag 20 november 16.00 - 17.30 i Krusenstjernasalen.. Thu, 15 Nov 2018 08:36:38 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-15-Forfattarbesok-med-den-svensk-amerikanske-forfattaren-Johannes-Lichtman-aktuell-med-sin-debutroman-Nagot-maste-beslutas.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-15-Forfattarbesok-med-den-svensk-amerikanske-forfattaren-Johannes-Lichtman-aktuell-med-sin-debutroman-Nagot-maste-beslutas.html Co-op-dagen 21 november! Nu är det dags för vår tredje fokusdag på våra fantastiska Co-op-utbildningar! Den äger rum här på Högskolan och ger en bra bild av utbildningsformen. Wed, 31 Oct 2018 11:11:21 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-31-Co-op-dagen-21-november.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-31-Co-op-dagen-21-november.html Föreläsning med Sören Hertz 22 november Den 22 november kl. 08.30 är du välkommen till föreläsning med Sören Hertz. Thu, 14 Sep 2017 13:15:30 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Forelasning-med-Soren-Hertz-22-november.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-09-14-Forelasning-med-Soren-Hertz-22-november.html Konferens - Hållbara affärsrelationer - Hur bygger man ett hållbart varumärke?  Hållbar matproduktion, klimatet och ändliga resurser - vår tids utmaningar kräver nya lösningar och affärsmodeller. Men hur gör vi? Under denna konferens får du möta några av landets mest framsynta inom området hållbarhet Wed, 31 Oct 2018 16:05:52 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-31-Konferens---Hallbara-affarsrelationer---Hur-bygger-man-ett-hallbart-varumarke-.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-31-Konferens---Hallbara-affarsrelationer---Hur-bygger-man-ett-hallbart-varumarke-.html Arbetsmarknadsdagen HR-dagen Den 23 november arrangeras HR-dagen på Högskolan i Gävle av studentföreningen PA Gefle, föreningen för Personal- och Arbetslivsprogrammet.                                     Tue, 06 Nov 2018 12:04:02 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-06-Arbetsmarknadsdagen-HR-dagen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-06-Arbetsmarknadsdagen-HR-dagen.html Temadag: Smartare studentliv Smartare studentliv är titeln på en temadag för studenter på Högskolan i Gävle med fokus på hållbarhet, kroppspositivism, hälsa och alkoholkultur. Du kan bland annat prova på yoga eller gå på en föreläsning om att motverka stress. Thu, 22 Nov 2018 11:34:05 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-22-Temadag-Smartare-studentliv.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-22-Temadag-Smartare-studentliv.html Arbetsmarknadsdagen Kontaktia Onsdag den 28 november arrangeras arbetsmarknadsdagen Kontaktia på Högskolan i Gävle. Kontaktia är ett utskott från Gavlecon, Ekonom- och Fastighetsmäklarföreningen vid Högskolan i Gävle. Tue, 06 Nov 2018 14:13:57 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-06-Arbetsmarknadsdagen-Kontaktia.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-06-Arbetsmarknadsdagen-Kontaktia.html Arbetsmarknadsdagen Futurum Den 29 november arrangeras arbetsmarknadsdagen Futurum på Högskolan i Gävle. Futurum är studentföreningen Gefleteknologernas årliga arbetsmarknadsdag som riktar sig till studenter som läser utbildningar under Akademin för Teknik och Miljö.  Tue, 06 Nov 2018 15:05:34 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-06-Arbetsmarknadsdagen-Futurum.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-06-Arbetsmarknadsdagen-Futurum.html Seminarium:Globalisering, frihandel och makt                 Ett seminarium i seminarieserien "Hur skapar vi en hållbar demokrati?" Fredag 30 november 2018 12.30-14.30 i Krusenstjernasalen                 Tue, 13 Nov 2018 12:28:42 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-13-SeminariumGlobalisering-frihandel-och-makt----------------.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-13-SeminariumGlobalisering-frihandel-och-makt----------------.html Seminarium: Korruption, tillit och New Public Management Ett seminarium i seminarieserien "Hur skapar vi en hållbar demokrati?" Måndag 10 december 2018 12.30-14.30 i Krusenstjernasalen    Tue, 13 Nov 2018 14:30:00 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-13-Seminarium-Korruption-tillit-och-New-Public-Management.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-13-Seminarium-Korruption-tillit-och-New-Public-Management.html Disputation: Nancy Joy Lim Nancy Joy Lim vid Akademin för teknik och miljö försvarar den 10 december sin doktorsavhandling om osäkerheter och översvämningskartläggning "Modelling, mapping and visualisation of flood inundation uncertainties" vid Högskolan i Gävle. Thu, 08 Nov 2018 14:21:08 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-08-Disputation-Nancy-Joy-Lim.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-08-Disputation-Nancy-Joy-Lim.html Workshop - Framtidens mobilitet och effektiva och fossilfria transporter i Gävleborg Välkomna till en workshop om Gävleborgs möjligheter att uppnå det nationella målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Fri, 19 Oct 2018 10:24:57 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-19-Workshop---Framtidens-mobilitet-och-effektiva-och-fossilfria-transporter-i-Gavleborg.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-10-19-Workshop---Framtidens-mobilitet-och-effektiva-och-fossilfria-transporter-i-Gavleborg.html Luciafirande på Högskolan i Gävle Den 13 december kommer Gävle Lucia till Högskolan och håller sitt framträdande i biblioteket från cirka klockan 08.15. Tue, 04 Dec 2018 10:44:01 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-04-Luciafirande-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-04-Luciafirande-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Avslutningsceremoni: Förskollärarprogrammet Akademin för utbildning och ekonomi bjuder in dig som avslutar Förskollärarprogrammet höstterminen 2018 till en avslutningsceremoni. Fri, 30 Nov 2018 13:47:18 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-30-Avslutningsceremoni-Forskollararprogrammet.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-30-Avslutningsceremoni-Forskollararprogrammet.html Spikning: Ny avhandling om lärares användning av IKT vid Akademin för utbildning och ekonomi Parallellspikning sker i biblioteket torsdag den 17 januari kl. 12:15 Mon, 14 Jan 2019 17:01:46 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-14-Spikning-Ny-avhandling-om-larares-anvandning-av-IKT-vid-Akademin-for-utbildning-och-ekonomi.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-14-Spikning-Ny-avhandling-om-larares-anvandning-av-IKT-vid-Akademin-for-utbildning-och-ekonomi.html Avslutningsceremoni: Kompletterande pedagogisk utbildning Akademin för utbildning och ekonomi bjuder in dig som avslutar Kompletterande pedagogisk utbildning höstterminen 2018 till en avslutningsceremoni. Fri, 30 Nov 2018 13:48:14 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-30-Avslutningsceremoni-Kompletterande-pedagogisk-utbildning.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-30-Avslutningsceremoni-Kompletterande-pedagogisk-utbildning.html Avslutningsceremoni: Ekonomprogrammet Akademin för utbildning och ekonomi bjuder in dig som avslutar Ekonomprogrammet till en avslutningsceremoni i Valhall. Fri, 21 Dec 2018 11:07:07 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-21-Avslutningsceremoni-Ekonomprogrammet.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-21-Avslutningsceremoni-Ekonomprogrammet.html Graduation Ceremony for Master Program in Business Administration (MBA) The Faculty of Education and Business Studies organize a Graduation Ceremony for Master Program in Business Administration (MBA). Fri, 21 Dec 2018 11:06:08 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-21-Graduation-Ceremony-for-Master--Program-in-Business-Administration-MBA.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-21-Graduation-Ceremony-for-Master--Program-in-Business-Administration-MBA.html Halvtidsseminarium Jonas Rönnander Jonas Rönnander, doktorand i Energisystem vid Akademien för teknik och miljö kommer att hålla sitt halvtidsseminarium den 21 januari 2019 kl 10:00 i sal 91:208 Tue, 11 Dec 2018 11:39:06 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-11-Halvtidsseminarium-Jonas-Ronnander.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-11-Halvtidsseminarium-Jonas-Ronnander.html Terminsstart 21 januari Den här veckan börjar allvaret för de allra flesta. Terminen kickar igång med föreläsningar, seminarier, tentor och allt annat som hör terminsstarten till. Mon, 17 Dec 2018 09:20:06 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-17-Terminsstart-21-januari.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-17-Terminsstart-21-januari.html Introduktionsdag för internationella studenter I anslutning till varje terminsstart arrangerar Högskolan i Gävle en introduktionsdag för internationella studenter. Under introduktionsdagen den 21januari hälsas studenterna välkomna till Högskolan och Gävle stad. Mon, 17 Dec 2018 09:24:33 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-17-Introduktionsdag-for-internationella-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-17-Introduktionsdag-for-internationella-studenter.html Introduktionsdag för nya studenter Den 21 januari arrangerar Högskolan i Gävle en introduktionsdag för nya studenter. Dagen riktar sig främst till programstudenter som ska läsa på campus men även distansstudenter och studenter som ska läsa fristående kurser är välkomna. Mon, 17 Dec 2018 09:15:28 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-17-Introduktionsdag-for-nya-studenter.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-17-Introduktionsdag-for-nya-studenter.html Spikning: Ny avhandling om elitidrottares perspektiv på anti-doping vid Akademin för hälsa och arbetsliv Parallellspikning sker i biblioteket onsdag den 23 januari kl. 12:15. Wed, 23 Jan 2019 08:45:08 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-23-Spikning-Ny-avhandling-om-elitidrottares-perspektiv-pa-anti-doping-vid-Akademin-for-halsa-och-arbetsliv.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-23-Spikning-Ny-avhandling-om-elitidrottares-perspektiv-pa-anti-doping-vid-Akademin-for-halsa-och-arbetsliv.html Seminarieserien – Hur skapar vi en hållbar demokrati? Det offentliga samtalets möjligheter och begränsningar, måndag 28/1 2019 12.30 -14.30 Tue, 22 Jan 2019 08:31:05 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-22-Seminarieserien---Hur-skapar-vi-en-hallbar-demokrati.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-22-Seminarieserien---Hur-skapar-vi-en-hallbar-demokrati.html Arbetsmarknadsdagen Charisma Den 30 januari arrangeras arbetsmarknadsdagen Charisma på Högskolan i Gävle av studentföreningen VOX (Vård- och Omsorg i X- län). Wed, 07 Nov 2018 11:03:12 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-07-Arbetsmarknadsdagen-Charisma.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-07-Arbetsmarknadsdagen-Charisma.html Bokrelease - Akademisk essä Essä är en efterlängtad möjlighet av såväl lärare som studenter. Nu kommer " Akademisk essä av Lars Wallsten och Åsa Morberg", den första boken i sitt slag om essäskrivning i högre utbildning. Thu, 24 Jan 2019 11:34:14 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-24-Bokrelease---Akademisk-essa.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-24-Bokrelease---Akademisk-essa.html Licentiatseminarium: Karl Samuelsson Karl Samuelsson, doktorand i Geospatial informationsvetenskap på Akademin för teknik och miljö presenterar sin licentiatavhandling med titeln Spatial analyses of people’s experiences in urban landscapes den 31 januari 2019 på Högskolan i Gävle. Tue, 18 Dec 2018 14:06:22 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-18-Licentiatseminarium-Karl-Samuelsson.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-12-18-Licentiatseminarium-Karl-Samuelsson.html Workshop: Biogas- och växtnäringsdag Torsdagen den 7 februari har vi Biogas- och växtnäringsdagen, Högskolan i Gävle. Den syftar till att skapa en arena för diskussioner om biogasutvecklingen i region Gävleborg. Alla som är intresserade av biogasens möjligheter, starta produktion på egen gård, i kommunen eller i små och stora företag är välkomna att delta! Tue, 15 Jan 2019 15:53:48 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-15-Workshop-Biogas--och-vaxtnaringsdag.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-15-Workshop-Biogas--och-vaxtnaringsdag.html Disputation Anna Qvarfordt Fredagen den 8 februari 2018 disputerar klockan 13:00 disputerar Anna Qvarfordt i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är "Anti-doping – a legitimate effort? Elite athletes' perspectives on policy and practice". Thu, 07 Feb 2019 12:10:49 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-07-Disputation-Anna-Qvarfordt.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-07-Disputation-Anna-Qvarfordt.html Öppet hus 13 februari Välkommen att ta en titt på vårt vackra campus! Om du funderar på att söka till Högskolan i Gävle så är den här dagen rätt tillfälle att kika på vad vi har att erbjuda. Fri, 11 Jan 2019 14:50:56 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-11-Oppet-hus-13-februari.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-11-Oppet-hus-13-februari.html Föredrag: Att leva på lokalt producerad mat under ett år Är det i vårt samhälle möjligt att leva enbart på mat producerad inom fem mils radie? Kerstin Naidu Sjöswärd från Rimforsa i Östergötland testade just detta under ett år. Välkommen att lyssna på hennes erfarenheter! Thu, 07 Feb 2019 09:49:12 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-07-Foredrag-Att-leva-pa-lokalt-producerad-mat-under-ett-ar.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-07-Foredrag-Att-leva-pa-lokalt-producerad-mat-under-ett-ar.html Disputation Mahmoud Alizadeh Måndag den 18 februari disputerar Mahmoud Alizadeh vid Högskolan i Gävle. Avhandligens titel är: "Characterisation, Modelling and Digital Pre-Distortion Techniques for RF Transmitters in Wireless Systems". Sun, 17 Feb 2019 12:04:38 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-17-Disputation-Mahmoud-Alizadeh.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-17-Disputation-Mahmoud-Alizadeh.html Arbetsmarknads- och rekryteringsmässan Mäklardagen Den 20 februari arrangeras Mäklardagen på Högskolan i Gävle av studentföreningen Högskolemäklarna Gävle. Tue, 06 Nov 2018 15:19:19 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-06-Arbetsmarknads--och-rekryteringsmassan-Maklardagen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2018-11-06-Arbetsmarknads--och-rekryteringsmassan-Maklardagen.html Seminarium: Jakten på plasten Välkommen på en inspirerande halvdag om "Jakten på plasten". Wed, 23 Jan 2019 13:55:54 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-23-Seminarium-Jakten-pa-plasten.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-23-Seminarium-Jakten-pa-plasten.html Informationskompetens, falskt innehåll och spelbaserat lärande (Gamification) Högskolan i Gävle och Erasmus+projektet Navigate arrangerar en dag om informationskompetens, falskt innehåll och spelbaserat lärande. Fri, 18 Jan 2019 09:38:09 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-18-Informationskompetens-falskt-innehall-och-spelbaserat-larande-Gamification.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-18-Informationskompetens-falskt-innehall-och-spelbaserat-larande-Gamification.html Populärvetenskaplig föreläsning: Det periodiska systemet - En historia om sagolik tur Mikael Björling välkomnar oss till en populärvetenskaplig föreläsning om den historiska utvecklingen av det periodiska systemet. Wed, 20 Feb 2019 09:39:50 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-20-Popularvetenskaplig-forelasning-Det-periodiska-systemet---En-historia-om-sagolik-tur.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-20-Popularvetenskaplig-forelasning-Det-periodiska-systemet---En-historia-om-sagolik-tur.html Halvtidsseminarium Douglas MacCutcheon Titel: Relationships between speech perception and acoustic, spatial and cognitive factors in children and adults Tue, 22 Jan 2019 08:25:17 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-22-Halvtidsseminarium-Douglas-MacCutcheon.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-01-22-Halvtidsseminarium-Douglas-MacCutcheon.html Karriärtips med Higher Ambition Program Higher Ambition Program är traineeprogrammet är för dig som vill kickstarta din karriär hos någon av Gävleborgs och Dalarnas mest spännande arbetsgivare. I samarbete med studentföreningen Cult & co bjuder Higher Ambition Program in till en inspirerande lunchträff fylld av karriärtips. Fri, 22 Feb 2019 10:38:39 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-22-Karriartips-med-Higher-Ambition-Program.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-22-Karriartips-med-Higher-Ambition-Program.html Seminarium: Vad händer med texten i det digitala samhällstillståndet? Om texter, litteratur, skrivande, läsning och lyssning Välkomna till seminariet i serien Vad innebär digitalisering? torsdagen den 7 mars. Fri, 08 Feb 2019 10:38:15 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-08-Seminarium-Vad-hander-med-texten-i-det-digitala-samhallstillstandet-Om-texter-litteratur-skrivande-lasning-och-lyssning.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-08-Seminarium-Vad-hander-med-texten-i-det-digitala-samhallstillstandet-Om-texter-litteratur-skrivande-lasning-och-lyssning.html Teknik- och ingenjörskväll på Högskolan Torsdag den 7 mars är det dags för årets Teknik- och ingenjörskväll! Eventet vänder sig till dig som funderar på att börja läsa och är intresserad av ett teknik- eller ingenjörsyrke i framtiden. Thu, 28 Feb 2019 14:18:51 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-28-Teknik--och-ingenjorskvall-pa-Hogskolan.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-28-Teknik--och-ingenjorskvall-pa-Hogskolan.html Informationsdag för länets studie- och yrkesvägledare Fredagen den 15 mars bjuder Högskolans studievägledare in till den årliga informationsdagen för länets studie- och yrkesvägledare på grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen. Wed, 13 Feb 2019 12:39:15 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-13-Informationsdag-for-lanets-studie--och-yrkesvagledare.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-13-Informationsdag-for-lanets-studie--och-yrkesvagledare.html Forskarna på slottet på turné Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg samarbetar för att näringsliv, samhälle och forskning ska mötas och utvecklas tillsammans. Denna gång tar vi Forskarna på slottet på turné. Kvällen arrangeras tillsammans med Mellansvenska Handelskammaren hos Rottneros vid Vallviks bruk. Mon, 04 Feb 2019 15:03:42 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-04-Forskarna-pa-slottet-pa-turne.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-04-Forskarna-pa-slottet-pa-turne.html Det goda livet i Gävle 2030-inom ramen för ett jordklot Gävle kommun arrangerar rådslaget där elever från högstadiet och gymnasiet presenterar sina förslag på ett hållbart Gävle. Mon, 18 Mar 2019 10:50:51 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-18-Det-goda-livet-i-Gavle-2030-inom-ramen-for-ett-jordklot.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-18-Det-goda-livet-i-Gavle-2030-inom-ramen-for-ett-jordklot.html Industrisamtal 27 mars: Människans villkor i produktionen Trots att robotisering och digitalisering har gjort industrin mer automatiserad än någonsin tidigare framstår ändå människans insats i produktionen som mycket viktig. Thu, 07 Mar 2019 11:29:55 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-07-Industrisamtal-27-mars-Manniskans-villkor-i-produktionen.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-07-Industrisamtal-27-mars-Manniskans-villkor-i-produktionen.html Halvtidsseminarium Mattias Holmgren Mattias Holmgren är doktorand inom ämnet Miljöpsykologi vid Akademinen för teknik och miljö. Tue, 19 Feb 2019 13:41:42 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-19-Halvtidsseminarium-Mattias-Holmgren.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-19-Halvtidsseminarium-Mattias-Holmgren.html Automationsdagen 2019! Fredag den 29 mars välkomnar vi näringsliv och samarbetspartners till årets automationsdag. Thu, 28 Feb 2019 08:48:10 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-28-Automationsdagen-2019.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-28-Automationsdagen-2019.html Unik testrigg för kvalitetsstål invigs på Högskolan i Gävle Den 5 april invigs en världsunik testbädd som kan användas av stål- och metalltillverkande företag för utveckling av stål och andra metaller med förbättrade egenskaper. Mon, 01 Apr 2019 15:11:41 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-04-01-Unik-testrigg-for-kvalitetsstal-invigs-pa-Hogskolan-i-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-04-01-Unik-testrigg-for-kvalitetsstal-invigs-pa-Hogskolan-i-Gavle.html Sustainable Taxation - Global challenges and legal solutions Konferens på Högskolan i Gävle den 8 och 9 april Wed, 03 Apr 2019 10:48:06 +0200 http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/sustainabletaxationglobalchallengesandlegalsolutions.5.7145158f168c704f74275eb0.html http://www.hig.se/ext/sv/arkiv/externaaktiviteter/sustainabletaxationglobalchallengesandlegalsolutions.5.7145158f168c704f74275eb0.html Sustainable Taxation - Global challenges and legal solutions Konferens på Högskolan i Gävle den 8 och 9 april Wed, 03 Apr 2019 10:51:02 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-04-03-Sustainable-Taxation---Global-challenges-and-legal-solutions.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-04-03-Sustainable-Taxation---Global-challenges-and-legal-solutions.html Dialogmöte tyck till om framtidens hållbara Gävle Den 9 april bjuder Gävle kommun in till dialogmöte. Välkommen att delta! Thu, 21 Mar 2019 14:38:41 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-21-Dialogmote-tyck-till-om-framtidens-hallbara-Gavle.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-21-Dialogmote-tyck-till-om-framtidens-hallbara-Gavle.html Prisutdelning för årets Kungliga Skytteanska pris Den 10 april tilldelas David Hallman, forskare på Högskolan i Gävle, årets pris från Kungliga Skytteanska samfundet. David håller även en presentation av sin forskning. Thu, 28 Mar 2019 10:20:23 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-28-Prisutdelning-for-arets-Kungliga-Skytteanska-pris.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-28-Prisutdelning-for-arets-Kungliga-Skytteanska-pris.html What Do We Owe Future Generations? Open seminar with Prof. J.D. Ph.D. Neil H Buchanan, George Washington University, USA Wed, 27 Mar 2019 15:58:19 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-27-What-Do-We-Owe-Future-Generations.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-27-What-Do-We-Owe-Future-Generations.html AIMday ULF Fredag den 12 april bjuder vi in till en AIMday ULF som vänder sig till alla som leder eller arbetar inom förskola, skola och fritidshem. Tue, 26 Feb 2019 11:30:18 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-26-AIMday-ULF.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-26-AIMday-ULF.html Seminarium: Litteracitet, kultur, modersmål & språkutvecklande arbete Projektet Spåket som nyckel inom ramen för RucX bjuder in till ett seminarium med bl a presentationer av projektets doktorander. Fri, 05 Apr 2019 14:04:10 +0200 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-04-05-Seminarium-Litteracitet-kultur-modersmal--sprakutvecklande-arbete.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-04-05-Seminarium-Litteracitet-kultur-modersmal--sprakutvecklande-arbete.html Licentiatseminarium 9 maj 2019 Harald Andersson, doktorand inom ämnet Energisystem vid Akademien för teknik och miljö. Titel: Numerical and experimental study of confluent jets supply device with variable airflow Opponent: Fredrik Karlsson Examinator: Jens Fransson Thu, 14 Mar 2019 11:02:19 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-14-Licentiatseminarium-9-maj-2019.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-03-14-Licentiatseminarium-9-maj-2019.html FEKIS 2019 Högskolan i Gävle bjuder in 2019 års FEKIS-konferens med temat: Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö. Tue, 26 Feb 2019 11:21:09 +0100 http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-26-FEKIS-2019.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2019-02-26-FEKIS-2019.html