Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Låt naturens ljud minska stressen i städerna

Grönområde

En forskargrupp, med deltagande av bland andra psykologiprofessor Igor Knez vid Högskolan i Gävle, har fått tre miljoner för att under tre år undersöka hur naturens ljud kan minska mänsklig stress i städer.

Bullerstressen

En av de större hälsofrågorna idag i den urbana miljön är den stress och det illamående som bullerupplevelsen i städerna genererar för de människor som vistas där.

Samtidigt gör urbaniseringen att efterfrågan på bl a bostäder och plats för bilar ökar och risken är att man bygger bort mer av grönskan i städerna.

Målet med projektet är att minska stressen i städer och skapa positivt upplevda urbana ljudlandskap genom utformning av gröna väggar och grönområden.

- Tidigare studier har mer fokuserat på den visuella betydelsen med grönskan och det är viktigt, men vi tänker också titta på vilken betydelse det akustiska, alltså ljudet har, säger professor Igor Knez.

Grönskan låter faktiskt bra

Grönskan är inte bara en estetisk upplevelse, att den är vacker. Den innebär också ljud, som fågelsång och vindsus, ljud som skapar en avslappnande effekt.

- Vår utgångspunkt är att det inte bara är vackert med grönska, utan att det faktiskt låter bra och är lugnande och avslappande.

- Om vi kan påvisa denna positiva effekt, då skulle det bli ytterligare ett argument för att minska den här exploateringen av grönskan i våra miljöer.

Hur stressad blir man

Till att börja med tänker forskarna i experimentella studier påverka människor så att de upplever stress av stadsljud.

Detta genom att utsätta försökspersoner för inspelat stadsbuller. Och då mäta hur man reagerar fysiologiskt, men också psykologiskt, upplevelsemässigt.

Fågelljud på smärtkliniken

- Och när vi då vet vilka nivåer av stadsbuller som genererar stress, tänker vi i nästa steg undersöka om vi kan reducera detta genom att exponera samma människor för naturljud.

I Uppsala avser forskargruppen att tillämpa detta genom att ha fågelljud i väntrum på en smärtklinik.

- Vi har fått tillgång till flera olika miljöer där vi kan prova oss fram.

Modellera stadsgrönska

Inom projektet kommer man också modellera en stad med grönska. Och på så sätt visa hur det ser ut beroende på om man utökar grönområden eller inte. Både hur det dämpar bullret, men också vilka positiva naturljud som det kan medföra.

- Detta är det sista steget, att modellera och föreslå praktiska råd, för att dämpa stadsbuller. Hur grönytorna ökar naturljuden och därmed ett bättre välbefinnande.

Tvärvetenskaplig samarbete

Projektet är tvärvetenskapligt och inkluderar ekologi, psykologi, akustik och stadsplanering. Det är ett samarbete mellan forskare från Statens Lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Chalmers och Karolinska Institutet.

 


För mer information, v v kontakta:
Igor Knez, professor i psykologi, vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-648111
E-post: igor.knez@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-12-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)