Sök

CLIP
Forskning och utbildning för innovation, hållbarhet och ökad konkurrenskraft!

Logistik och innovativa produktionslösningar blir allt viktigare för att förbättra konkurrensförmågan och effektiviteten i företag och organisationer. Detta är basen för CLIP, ett FoU-Centrum för Logistik och Innovativ Produktion vid Högskolan i Gävle.

Resultatkonferens

Efter dryga 10 år avslutas nu forsknings- och utvecklingscentret Center för logistik och innovativ produktion den fjärde finansieringsperiod, CLIP 4.0, vid Högskolan i Gävle. I tre digitala konferenser presenterade forskningsgruppen resultaten. Nu kan du se samtliga konferenser i efterhand.

CLIPs ambitioner:

  • Vara en mötesplats för att utveckla människor och företag
  • Erbjuda regionen tillgång till excellent kompetens inom logistik och innovativa processer för att stärka konkurrenskraften
  • Möjliggöra en större rekryteringsbas inom området

Kompetensområden

Nedan visas den forskning som bedrivs inom CLIP, mer om forskarna kan läsas under forskare inom CLIP och mer om forskningen återfinns i informationsbroschyren ovan eller vid kontakt med forskarna.

Utbildning om Human Lean halverade sjukskrivningarna

Fagersta Stainless genomförde den upplevelsebaserade utbildningen i Human Lean Center på Högskolan och fick fantastiska resultat.

Läs artikeln ur tidningen Personal & ledarskap här i pdf-format - Ändrade arbetssätt och attityder räddade jobben. Pdf, 296 kB.

Finansiärer

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)