CLIP

CLIP

Forskning och utbildning för innovation, hållbarhet och ökad konkurrenskraft!

Logistik och innovativa produktionslösningar blir allt viktigare för att förbättra konkurrensförmågan och effektiviteten i företag och organisationer. Detta är basen för CLIP, ett FoU centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle.

CLIPs ambition:

  • Mötesplats för att utveckla människor och företag!
  • Erbjuda regionen tillgång till excellent kompetens inom logistik och innovativa processer för att stärka konkurrenskraften!
  • Möjliggöra en större rekryteringsbas inom området !

Kompetensområden

  • Supply Chain Management
  • Human Lean
  • Outsourcing/Insourcing
  • Innovationsprocesser
  • Hållbar logistik
  • Leverantörsutveckling

I samverkan med företag och näringsliv, Tillväxtverket, Region Gävleborg, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Söderhamns kommun och Triple Steelix.

 CLIP-seminarier

* Nyindustrialisering
* Human Lean Center 
* Re-industrialisering
* Intelligent produktion
* Det goda partnerskapet.
* Intelligent Outsourcing
Läs mer om seminarierna här


Jonas Gustavsson från Sandvik

Presentationerna från seminarietPDF (pdf, 24 MB)

CLIP finansieras bl a av

http://www.ingenjoren.se/media/2016/02/ingen1-16_e.compressed.pdf

CLIP