Contact

Centrala samt övergripande samverkansfrågor

Joakim Helmbrant, Coordinator
Phone: +46-(0)26-64 89 05
E-mail: joakim.helmbrant@hig.se

Samverkansansvariga på akademierna

Anna Jansson Åkerson, Faculty of Health and Occupational Studies
Phone:+46-(0)26-64 87 90
E-mail: anna.jansson@hig.se

Anna Näsman, Faculty of Engineering and Sustainable Development
Phone: +46-(0)26-64 89 88
E-mail: anna.nasman@hig.se

Catarina carlsson, Faculty of Education and Business
Phone: +46-(0)70-751 97 73
E-post: catarina.carlsson@hig.se

Andra kontakter på akademierna

 

Akademin för hälsa och arbetsliv

VFU Socionomprogrammet
Erika Ehn
Tel: 026- 64 82 47
E-post: erika.ehn@hig.se

VFU Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet
Anita Nyström
Tel: 026-648290
E-post: anita.nystrom@hig.se

Projektledare ASK -  Arena för social kunskapsutveckling
Bo Söderquist
Tel: 026-64 82 31
E-post: bo.soderquist@hig.se

Akademin för teknik och miljö

Samverkansansvarig och samordnare Co-op
Magnus Lemoine
Tel: 026-64 89 02, 073-070 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se

CLIP - Centrum för logistik och innovativ produktion
Gunnar Herdin
Tel: 076-020 76 00
E-post: gunnar.herdin@hig.se

Akademin för utbildning och ekonomi

Regionalt Utvecklingscentrum, RucX
ruc@hig.se

VFU Lärarprogrammet, verksamhetssamordnare
Lisa Sjöström Wallin
Tel: 026-64 89 94, 070-212 89 94
E-post: liselotte.s.wallin@hig.se

VFU Lärarprogrammet administratör
Ann-Charlotte Wikström
Tel: 026-64 84 90, 070-441 17 95  
E-post: ann-charlotte.wikstrom@hig.se

Published by: Zara Lindahl Page responsible: Anna Jansson Updated: 2017-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)