Search

One-year Master of Educational Science with specialization in Organizing Educational Practice

Fördjupa din yrkesroll som lärare

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är ett program för dig som har en pedagogisk utbildning och som vill fördjupa dig i hur man utvecklar pedagogiska verksamheter. Under programmets gång lär du dig att initiera, planera, leda och utvärdera utvecklingsprojekt. Programmet är särskilt inriktat på verksamhetsutveckling i förskolan och skolan.

Förutom att ge dig verktyg att utveckla verksamheter ger programmet dig också kunskap och insikter för att fördjupa och utveckla din egen yrkesroll.

Vem passar programmet för?

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap passar särskilt dig som har praktisk erfarenhet av pedagogiskt arbete. Det passar dig som i dag arbetar som exempelvis förskolelärare, fritidspedagog eller lärare, men också du som är arbetslagsledare, ämnesföreträdare, verksamhetsutvecklare eller strateg inom den pedagogiska världen.

Programmets upplägg

Programmet omfattar 120 högskolepoäng, alltså två års heltidsstudier. Programmets kurser löper dock på halvfart för att det ska vara möjligt för dig att arbeta under tiden. Under det första och andra året läser du kurser i verksamhetsutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och att leda kollegialt lärande, självklart med fokus på utbildningsvärlden. Det tredje året avslutas med en kurs i teori och metod, för att förbereda dig inför det fjärde och sista året då du skriver ditt examensarbete.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med verksamhetsnära utvecklingsfrågor inom utbildningssektorn. Utbildningen ger dig större säkerhet i ditt arbete som till exempel förstelärare, arbetslagsledare, verksamhetsutvecklare, processhandledare i kollegiala lärandeprocesser. Utbildningen innebär utökade karriärmöjligheter och ger dig förmågan att leda och bedriva verksamhetsutveckling. Programmet är dessutom en utbildning på avancerad nivå. Det betyder att du efter programmet blir behörig till vidare studier, till exempel forskarutbildning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden ser god ut för studenter som läst masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Frågor som kvalitet, utveckling och pedagogiskt ledarskap är centrala i utbildningsvärlden. För att kunna arbeta strategiskt med de frågorna behöver utbildningssektorn medarbetare som kan planera, leda och utvärdera verksamhetsutveckling. Vi bedömer därför att det finns ett stort behov av den kompetens som programmet ger, både på kort och på lång sikt.

Application information

Prerequisites
- Pre-school teacher's degree, teacher's degree or degree aimed at work in leisure centers, of at least 180 ECTS credits, with completed thesis of at least 15 ECTS credits within or outside the degree, or -Bachelor degree of at least 180 ECTS credits, of which at least 90 ECTS credits in the field of pedagogy, didactics or equivalent. In addition, knowledge of Swedish and English is required, corresponding to what is required for basic eligibility for Swedish higher education at the undergraduate level.

Selection
University credits

Application

Start
Conditions
Time
Application *
Spring 2022
Distance learning
2022 - 2024
Number of participants: 10
Location: Gävle
Application code: HIG-29204
Language: Swedish
Pace: Half-time
Application:

*) The online application at antagning.se opens approximately one month before application deadline.

Published by: Maria Åstrand Swenneke Page responsible: Veronica Liljeroth Updated: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)