Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Annika Strömberg

Annika Strömberg, Akademichef, Akademin för hälsa och arbetsliv. Foto taget 20190318.

Research presentation

Annika Strömberg

Senior lecturer

Research subject: Business Administration

Annika has an assignment as deputy vice-chancellor for internationalisation.

CURRENT RESEARCH

READ MORE ABOUT

Doctoral thesis

Strömberg, A. (2009). Organisering och identifikation i byggherrerollen : Dialektik, möten och meningsskapande. Diss. (sammanfattning), 2009. Stockholm: KTH. xi, 159 p. External link [More information]

Book chapters

Vidman, Å. & Strömberg, A. (2014). Både och och lite till : ledarskap som hälsofrämjande faktor. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. P. 77-95. [More information]

Licentiate thesis

Strömberg, A. (2005). Förmågor i samverkan : byggherrekompetens ur ett processperspektiv. Lic.-avh. , 2005. Stockholm: KTH. 111 s. (TRITA-IEO-R 2005:05) External link [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Annika Elm Updated: 2020-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)