Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Fredrik Hartwig

Research presentation

Fredrik Hartwig

Senior lecturer

Research subject: Business Administration

Dr Fredrik Hartwig is a senior lecturer in business administration, specialised in financial accounting, at the University of Gävle and Dalarna University.

CURRENT RESEARCH

His research is focused on effects and determinants of accounting- and auditing choices. He moreover conducts applied research which aims at developing the sustainability accounting system of tomorrow.

READ MORE ABOUT

Books

Hartwig, F. (2023). Koncernredovisningens grunder. Lund: Studentlitteratur AB. 196 p. [More information]
Lindberg, P., Hedman, A. & Hartwig, F. (2021). Räkenskapsanalys : Grunder för bedömning av företag och bostadsrättsföreningar. Stockholm: Liber. 244 p. [More information]
Hartwig, F. (2018). Redovisningsteorins grunder. Lund: Studentlitteratur AB. 247 p. [More information]

Doctoral thesis

Hartwig, F. (2012). Four Papers on Top Management's Capital Budgeting and Accounting Choices in Practice. Diss. (sammanfattning), 2012. Uppsala: Företagsekonomiska institutionen. 43 p. (Doctoral thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet 153) External link [More information]

Book chapters

Lindberg, P. & Hartwig, F. (2018). Redovisningsmanipulation och kopplingen mellan redovisning och beskattning. Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering. Uppsala: Iustus förlag. P. 174-195. [More information]
Hartwig, F. & Homayoun, S. (2017). Accounting for sustainability indicators : A systemised model. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. P. 163-187. [More information]
Daunfeldt, S., Grek, Å., Hartwig, F. & Rudholm, N. (2017). Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt. Perspektiv på kapitalförsörjning : en antologi om företagens finansiering och statens roll. Stockholm: Tillväxtanalys. P. 31-49. External link [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Annika Elm Updated: 2020-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)