Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Börje Leidhammar

Research presentation

Börje Leidhammar

Adjunct professor

Research subject: Law

Börje Leidhammar is an adjunct professor of Tax law, Law/Legal Science.

CURRENT RESEARCH

  • Tax procedure in Sweden on the administrative level and in the national courts, in regard to the European Court and the European Court of Justice.
  • Plans for a more comprehensive study of the tax administrative penalty system under in 2013.
  • Studies in the evaluation of evidence in matters of visibility in the tax law and the admissibility of evidence in cases of false invoices (together with other authors).

READ MORE ABOUT


Articles


Scholarly articles, non-refereed

Leidhammar, B. (2022). Skattetillägg och ansvar för skattebrott vid oriktig uppgift och komplettering. Blendow Lexnova Expertkommentar. [More information]
Leidhammar, B. (2022). Så bör talan i skattemål föras. Blendow Lexnova Expertkommentar (feb). External link [More information]
Leidhammar, B. (2020). A15 Processuella frågor. Skattenytt (6), 339-350. [More information]
Leidhammar, B. (2020). Beviskravet för oriktig uppgift i skatteförfarandet. Skattenytt (11), 783-787. [More information]
Leidhammar, B. (2020). EU-domstolens domar. Skattenytt (6), 407-408. [More information]
Leidhammar, B. (2020). EU-domstolens domar. Skattenytt (6), 488-490. [More information]
Leidhammar, B. (2020). Skatteprocessen. Skattenytt (1-2), 77-82. [More information]
Leidhammar, B. (2019). Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt – aktuella avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen. Skattenytt (12), 888-898. [More information]
Leidhammar, B. (2012). SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte 2011 års rättsfall : Processuella frågor m.m.. Skattenytt (6), 374-382. External link [More information]
Lindkvist, G. & Leidhammar, B. (2010). Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning. Skattenytt (10), 726ff-. [More information]
Nyquist, K. & Leidhammar, B. (2004). Lekmannainflytandet i Skatteverket. Svensk skattetidning, 535-549. [More information]
Leidhammar, B. (2001). Gränsdragningen mellan skatt och avgift inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Skattenytt (3), 104-121. [More information]
Leidhammar, B. (1998). Förslaget till ny inkomstskattelag - något om bevisprövningen. Skattenytt, 41-51. [More information]
Runvik, B. & Leidhammar, B. (1996). Bolagsplundring. Svensk skattetidning, 470-481. [More information]

Other articles (popular science, debate etc.)

Tegnander, H. & Leidhammar, B. (1999). Nedsättning av fastighetsskatten : Kritisk granskning av RSV:s promemoria. Skattenytt, 96-107. [More information]
Leidhammar, B. & de Verdier, L. (1987). Restaurang -83. Skattenytt, 510-514. [More information]

Books

Leidhammar, B. & Almgren, K. (2012). Skatteprocessen. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 256 p. [More information]
Leidhammar, B. & Lindkvist, G. (2011). Bevisprövning i mål om osanna fakturor : en skatte- och straffrättslig studie. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 144 p. [More information]
Leidhammar, B. & Lindkvist, G. (2010). Bevisprövning i mål om genomsyn. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 341 p. [More information]
Leidhammar, B. & Kamtsan, N. (2002). Skattetilläggen : hög tid att stärka rättssäkerheten. Stockholm: Stockholms handelskammare. [More information]
Leidhammar, B. & Blomqvist Jigvall, E. (2001). Skatterevision. Stockholm: Ernst & Young. 53 p. (Skriftserien 47) [More information]
Leidhammar, B. & Schömer, P. (2001). Sveriges rikes lag : Förvaltningsprocess. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 396 p. [More information]
Leidhammar, B. & Schömer, P. (1999). Sveriges rikes lag : Förvaltningsprocess. Stockholm: Norstedts Juridik AB. [More information]

Doctoral thesis

Leidhammar, B. (1995). Bevisprövning i taxeringsmål. Diss. , 1995Norstedts Juridik AB. 461 p. (Norstedts juridik) [More information]

Book chapters

Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2015). The practical protection of taxpayer’s fundamental rights : Sweden. The practical protection of taxpayer’s fundamental rights. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). P. 741-760. [More information]

Conference papers

Leidhammar, B. (2018). Informationsskyldighet och advokatsekretess. . External link [More information]
Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2016). New exchange of information versus tax solutions of equivalent effect from a Swedish point of view. New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect : Annual Congress Istanbul 2014. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). P. 515-530. [More information]
Grylin, H. & Leidhammar, B. (2016). Surcharges and Penalties in Tax Law : National Report Sweden. <em>Surcharges and Penalties in Tax Law</em> : EATPL Annual Congress Milan 28 - 30 May 2015. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). P. 611-640. [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Sara Perttunen Sundberg Updated: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)