Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Börje Leidhammar

Research presentation

Börje Leidhammar

Adjunct professor

Research subject: Law

Börje Leidhammar is an adjunct professor of Tax law, Law/Legal Science.

CURRENT RESEARCH

  • Tax procedure in Sweden on the administrative level and in the national courts, in regard to the European Court and the European Court of Justice.
  • Plans for a more comprehensive study of the tax administrative penalty system under in 2013.
  • Studies in the evaluation of evidence in matters of visibility in the tax law and the admissibility of evidence in cases of false invoices (together with other authors).

READ MORE ABOUT


Scholarly articles, non-refereed

Leidhammar, B. (2022). Skattetillägg och ansvar för skattebrott vid oriktig uppgift och komplettering. Blendow Lexnova Expertkommentar. [More information]
Leidhammar, B. (2022). Så bör talan i skattemål föras. Blendow Lexnova Expertkommentar (feb). External link [More information]
Leidhammar, B. (2020). A15 Processuella frågor. Skattenytt (6), 339-350. [More information]
Leidhammar, B. (2020). Beviskravet för oriktig uppgift i skatteförfarandet. Skattenytt (11), 783-787. [More information]
Leidhammar, B. (2020). EU-domstolens domar. Skattenytt (6), 407-408. [More information]
Leidhammar, B. (2020). EU-domstolens domar. Skattenytt (6), 488-490. [More information]
Leidhammar, B. (2020). Skatteprocessen. Skattenytt (1-2), 77-82. [More information]
Leidhammar, B. (2019). Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt – aktuella avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen. Skattenytt (12), 888-898. [More information]
Leidhammar, B. (2012). SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte 2011 års rättsfall : Processuella frågor m.m.. Skattenytt (6), 374-382. External link [More information]
Lindkvist, G. & Leidhammar, B. (2010). Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning. Skattenytt (10), 726ff-. [More information]
Nyquist, K. & Leidhammar, B. (2004). Lekmannainflytandet i Skatteverket. Svensk skattetidning, 535-549. [More information]
Leidhammar, B. (2001). Gränsdragningen mellan skatt och avgift inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Skattenytt (3), 104-121. [More information]
Leidhammar, B. (1998). Förslaget till ny inkomstskattelag - något om bevisprövningen. Skattenytt, 41-51. [More information]
Runvik, B. & Leidhammar, B. (1996). Bolagsplundring. Svensk skattetidning, 470-481. [More information]

Other articles (popular science, debate etc.)

Tegnander, H. & Leidhammar, B. (1999). Nedsättning av fastighetsskatten : Kritisk granskning av RSV:s promemoria. Skattenytt, 96-107. [More information]
Leidhammar, B. & de Verdier, L. (1987). Restaurang -83. Skattenytt, 510-514. [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Sara Perttunen Sundberg Updated: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)