Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Lena O Magnusson

Lena O Magnusson

Research presentation

Lena O Magnusson

Senior lecturer
Head of Art Education

Research subject: Art education
Research domain: Educational Sciences

Lena O Magnusson holds a PhD in Arts Education from the University of Gothenburg, Sweden. She is a senior lecturer in visual arts and arts education. Magnusson leads the research group ECE (Early Childhood Education); she is also engaged in the research group ROLE (Research On Learning Environments). Her main research area concerns young children and preschool education, focusing on digital technology, STEAM education, literacy, learning environment, visual art pedagogy and visual culture. Another area of interest is research on aesthetic [learning] processes, aesthetic forms of expression, and their capacity in teacher education.

CURRENT RESEARCH

Magnusson currently has two ongoing research projects. First, a newly started Swedish Research Council-funded project, STEAM teaching in preschool, run between 2023–2026 and is a collaboration between University of Gävle, Stockholm University and Umeå University. Read more about the STEAM project. In 2023, the four-year project FRAFFÖR ends. Magnusson is one of two researchers in the study focusing on implementing innovative and functional preschools. The project is part of the research program Learning Environments of Tomorrow.

READ MORE ABOUT


Articles


Scholarly articles, refereed

Magnusson, L. (2023). Digital technology and the subjects of literacy and mathematics in the preschool atelier. Contemporary Issues in Early Childhood, 24 (3), 333-345. 10.1177/1463949120983485 [More information]
Björklund, E., Magnusson, L. & Fernström, I. (2023). Lärares perspektiv på breddat deltagande i högre utbildning: mångfald, omsorg och merarbete. Högre Utbildning, 13 (2), 58-71. 10.23865/hu.v13.4013 [More information]
Magnusson, L. & Elm, A. (2023). The Entangled Intersection of Children’s and Educators’ Engagement in the Educational Environment of a Preschool. Early Childhood Education Journal. 10.1007/s10643-023-01533-4 [More information]
Magnusson, L., Forsling, K. & Walldén Hillström, K. (2023). ”Titta, jag ser dig!” – kameran som resurs för delaktighet i förskolan. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 17 (4), 53-67. 10.58714/ul.v17i4.18259 [More information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2023). What is the capacity of A in the contexts of STEM?. Early years, 43 (1), 123-136. 10.1080/09575146.2021.1914557 [More information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2022). Teaching and learning in age-homogeneous groups versus mixed-age groups in the preschool – the Swedish example. Cogent Education, 9 (1). 10.1080/2331186x.2022.2109802 [More information]
Magnusson, L. (2021). “Look, my name! I can write” – literacy events and digital technology in the preschool atelier. Journal of Early Childhood Literacy. 10.1177/14687984211058943 [More information]
Magnusson, L. (2021). Visual research material and diffractive readings – a relational research story. QSE. International journal of qualitative studies in education, 34 (3), 183-196. 10.1080/09518398.2020.1735564 [More information]
Magnusson, L. (2021). ‘Wow, this is like dreaming!’ Different ways of working with visual arts and the work of artists in the preschool atelier. International Art in Early Childhood Research Journal (1). External link [More information]
Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs : Three-year-olds and digital cameras. Australasian Journal of Early Childhood, 43 (3), 34-42. 10.23965/AJEC.43.3.04 [More information]

Scholarly articles, non-refereed

Jusslin, S., Bodén, L., Magnusson, L. & Østen, T. (2022). Editorial - Post-approaches to education and the arts: Putting theories to work in arts educational practices. JASED - Journal for Research in Arts and Sports Education, 6 (3), 1-10. 10.23865/jased.v6.4017 [More information]
Magnusson, L. & Maapalo, P. (2020). Språk og materie er uatskillelige. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 2, 32-37. [More information]

Books

Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (ed.) (2020). Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 196 p. [More information]
Magnusson, L., Bendroth Karlsson, M. & Karlsson Häikiö, T. (2018). Skapande verksamhet i förskolan – kreativt arbete med analoga och digitala redskap. Lund: Studentlitteratur AB. 192 p. [More information]

Doctoral thesis

Magnusson, L. (2017). Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. Diss. , 2017. Göteborg: Göteborgs universitet. 286 p. (ArtMonitor 64) External link [More information]

Book chapters

Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2022). Children Taking Their Place in the Institutional Practice Through Their Photographic Voice. Local Childhoods in Global Times. Bristol UK/Chicago, USA: Intellect Ltd.. P. 86-102. [More information]
Magnusson, L. (2020). Analoga och digitala lekar i ateljén. Digitalt meningsskapande i förskolan. Stockholm: Lärarförlaget. P. 149-163. [More information]
Magnusson, L. (2020). Bild och bildskapande som didaktiska verktyg i förskolan - potential och möjlighet. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. P. 53-70. [More information]
Magnusson, L. & Ivarsson, A. (2020). Den digitala tekniken i förskolans verksamhet: möjligheter och förhållningssätt med fokus på programmering. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. P. 107-122. [More information]
Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (2020). Didaktik i förskolan : - förskolans didaktik. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. P. 189-196. [More information]
Magnusson, L. (2018). Camera, Aesthetics, Democracy, and Pre-school: in a Photographic World with Three-year-olds. Art-Based Education: An Ethics and Politics of Relations. Gothenburg: HDK - Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg. P. 37-54. [More information]
Magnusson, L. (2016). Förskolebarn lär tillsammans med ting - treåringar och digitalkameror. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund. P. 215-234. [More information]
Magnusson, L. (2014). Benämning, plats och visuell röst - tre blickar på svensk förskola. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. P. 53-81. [More information]
Magnusson, L. (2014). Digitalkameran som agent i förskolans verksamhet. Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 119-132. [More information]

Conference papers

Magnusson, L., Ilje-Lien, J. & Kaihovirta, H. (2023). Re-visioning the artographer: undisciplined polyphonic voices as echoes for the future. . [More information]
Magnusson, L. (2022). 'The rug is my best place' – in the entangled intersection of children's and educators' views of the educational environment in preschool. . [More information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2021). Photography, time, place and space in early childhood education. . [More information]
Magnusson, L. (2021). STEAM, STEM and the atelier of preschool – a meta-approach. . External link [More information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2020). The visual construction of childhood in Swedish preschool institutions through the photographic gaze of children. Nordic childhoods in contemporary times. [More information]
Magnusson, L. (2019). I rörelse med en balaklava – att dela estetiska erfarenheter i högre utbildning. . [More information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2019). STEM and STEAM - in the intercept of teacher's perspective and children's perspective. . [More information]
Magnusson, L. (2019). Visual research data and diffractive readings. . [More information]
Magnusson, L. (2018). Digitalization - play and aesthetics in preschool. . [More information]
Magnusson, L. (2018). “– It was good because you had to think a lot” – making movies as an intervention among fifth graders. . [More information]
Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs – three-year-olds and cameras. . [More information]
Magnusson, L. (2017). Aesthetic expression and democratic voices - three year olds and digital cameras. . [More information]
Magnusson, L. (2017). Att utveckla seende och att göra synligt – treåringar och fotografi. . [More information]
Magnusson, L. (2017). Children's perspectives, ethics and theory. . [More information]
Magnusson, L. (2016). Aesthetic aspects and photographic consequences in young children's use of digital cameras in preschool. . [More information]
Magnusson, L. (2016). Aesthetic aspects and photographic opportunities in young children´s use of digital camera. . External link [More information]
Magnusson, L. (2015). Det teoretiska perspektivets potential - eller, teorierna och materialets möjlighet. . [More information]
Magnusson, L. (2015). Digitalkameran som möjlighet - estetiska aspekter av små barns användande av digitalkameror i förskolan. . [More information]
Magnusson, L. (2015). Estetiska tilltal och estetiskt fokus : fotografiska sam-handlingar mellan treåringar och digitalkameror. Bildlärarutbildningarnas nätverkskonferens. [More information]
Magnusson, L. (2013). Att höra, se och synliggöra – att vara tre år och få tillgång till en fotografisk visuell röst. . External link [More information]
Magnusson, L. (2013). Between the known and the unknown : What can be hidden in-between the child's and the adult's perspectives on everyday life in the Swedish preschool. . [More information]
Magnusson, L. (2013). Kameran kan titta: visuella händelser i förskolan. . [More information]

Reports

Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler : Delrapport 2021. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner. 46 p. External link [More information]
Engström, A., Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Förskolans lärmiljöer : möjligheter och begränsningar. Gävle: 28 p. (FOU-rapport 58) External link [More information]
Björklund, E. & Magnusson, L. (2021). Breddat deltagande i högre utbildning : Projektrapport från ett utvecklingsprojekt. Högskolan i Gävle. 21 p. External link [More information]
Magnusson, L. (2020). Barn, böcker, delaktighet och inflytande. Rapport från ett bokstartprojekt i Gävleborgsregionen. Gävle: Region Gävleborg. 48 p. External link [More information]
Bäckman, K. & Magnusson, L. (2020). Undervisning i åldershomogena och åldersblandade barngrupper i förskolan. Gävle: Gävle University Press. 21 p. (FOU-rapport 50) External link [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Annika Elm Updated: 2023-05-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)