Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Lena O Magnusson

Lena O Magnusson

Research presentation

Lena O Magnusson

Senior lecturer
Head of Art Education

Research subject: Art education
Research domain: Educational Sciences

Lena O Magnusson holds a PhD in Arts Education from the University of Gothenburg, Sweden. She is a senior lecturer in visual arts and arts education. Magnusson leads the research group ECE (Early Childhood Education); she is also engaged in the research group ROLE (Research On Learning Environments). Her main research area concerns young children and preschool education, focusing on digital technology, STEAM education, literacy, learning environment, visual art pedagogy and visual culture. Another area of interest is research on aesthetic [learning] processes, aesthetic forms of expression, and their capacity in teacher education.

CURRENT RESEARCH

Magnusson currently has two ongoing research projects. First, a newly started Swedish Research Council-funded project, STEAM teaching in preschool, run between 2023–2026 and is a collaboration between University of Gävle, Stockholm University and Umeå University. Read more about the STEAM project. In 2023, the four-year project FRAFFÖR ends. Magnusson is one of two researchers in the study focusing on implementing innovative and functional preschools. The project is part of the research program Learning Environments of Tomorrow.

READ MORE ABOUT

Brödtext

Books

Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (ed.) (2020). Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 196 p. [More information]
Magnusson, L., Bendroth Karlsson, M. & Karlsson Häikiö, T. (2018). Skapande verksamhet i förskolan – kreativt arbete med analoga och digitala redskap. Lund: Studentlitteratur AB. 192 p. [More information]

Doctoral thesis

Magnusson, L. (2017). Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. Diss. , 2017. Göteborg: Göteborgs universitet. 286 p. (ArtMonitor 64) External link [More information]

Book chapters

Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2022). Children Taking Their Place in the Institutional Practice Through Their Photographic Voice. Local Childhoods in Global Times. Bristol UK/Chicago, USA: Intellect Ltd.. P. 86-102. [More information]
Magnusson, L. (2020). Analoga och digitala lekar i ateljén. Digitalt meningsskapande i förskolan. Stockholm: Lärarförlaget. P. 149-163. [More information]
Magnusson, L. (2020). Bild och bildskapande som didaktiska verktyg i förskolan - potential och möjlighet. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. P. 53-70. [More information]
Magnusson, L. & Ivarsson, A. (2020). Den digitala tekniken i förskolans verksamhet: möjligheter och förhållningssätt med fokus på programmering. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. P. 107-122. [More information]
Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (2020). Didaktik i förskolan : - förskolans didaktik. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. P. 189-196. [More information]
Magnusson, L. (2018). Camera, Aesthetics, Democracy, and Pre-school: in a Photographic World with Three-year-olds. Art-Based Education: An Ethics and Politics of Relations. Gothenburg: HDK - Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg. P. 37-54. [More information]
Magnusson, L. (2016). Förskolebarn lär tillsammans med ting - treåringar och digitalkameror. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund. P. 215-234. [More information]
Magnusson, L. (2014). Benämning, plats och visuell röst - tre blickar på svensk förskola. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. P. 53-81. [More information]
Magnusson, L. (2014). Digitalkameran som agent i förskolans verksamhet. Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. P. 119-132. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Annika Elm Updated: 2023-05-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)