Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Anneli Frelin

Anneli Frelin, professor i didaktik.

Research presentation

Anneli Frelin

PhD Professor in Curriculum Studies

Research director, Strategic research area Innovative learning

Research subject: Curriculum studies
Research domain: Educational Science

Anneli Frelin is Professor of Curriculum Studies at the University of Gävle, Sweden. With a background in teaching, her main interest is what makes education work for all. She has conducted projects on topics such as innovative learning environments, whole-school approaches to creating sustainable educational environments, safe schools, teachers’ professionalism and teacher commitment. She has a special interest in spatial, relational, and curriculum theories and her articles have been published in international and national journals. She is deputy director of the strategic research area Innovative learning, With Jan Grannäs, she also co-directs the research group ROLE (Research on Learning Environments) and is deputy director of the research program LET (Learning Environments of Tomorrow. She is also involved in the European research network DRAPES (Design, Research and Practice in Educational Spaces) and in several research projects.

Research group: ROLE – Research On Learning Environments

CURRENT RESEARCH

  • A learning environment testbed to evaluate benefits for lighting beyond retrofits
  • Success factors for functional preschool environments
  • CoReD – Collaborative Redesign with Schools
  • Research study on learning environments in two schools  

READ MORE ABOUT


Reports

Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Rektorer och lämplighetsprövningen av nyutbildade lärare : En rapport från forskningsprojektet Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare: En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 56 p. (FOU-rapport 45) External link [More information]
de Laval, S., Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Ifous fokuserar: Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö. Stockholm: 67 p. (Ifous rapportserie 2019:2) External link [More information]
Grannäs, J. & Frelin, A. (2021). Pilotstudie Södra Hemlingby : Multifunktionshus – samlokalisering av förskola, grundskola och vård- och omsorgsboende. (Rapport från forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer) External link [More information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2022). Nya Lärmiljöer : Från vision till pedagogik i två innovativa skolor. Stockholm: (Sveriges Kommuner och Regioner) External link [More information]
Frelin, A., Grannäs, J., Sundholm, M. & Van de Meulebrouck, T. (2022). Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer : Gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stad. Gävle: Gävle University Press. 117 p. (FOU-rapport 57) External link [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Annika Elm Updated: 2020-03-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)