Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Christina Gustafsson

Research presentation

Christina Gustafsson

Professor emerita

Research subject: Curriculum studies

Christina Gustafsson is professor emerita of Curriculum studies and professor emerita of Education

CURRENT RESEARCH

The degree project in teacher training programmes. Evaluation of higher education. Evaluation of higher education teachers' and researchers' qualifications.

READ MORE ABOUT


Articles


Scholarly articles, refereed

Hofsten, A., Gustafsson, C. & Häggström, E. (2010). Case seminars open doors to deeper understanding : Nursing students’ experiences of learning. Nurse Education Today, 30 (6), 533-538. 10.1016/j.nedt.2009.11.001 [More information]
Andersson, K., Hussenius, A. & Gustafsson, C. (2009). Gender theory as a tool for analyzing science teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 25 (2), 336-343. 10.1016/j.tate.2008.09.011 [More information]
Löfmark, A., Gustafsson, C. & Wikblad, K. (2003). Student nurses’ ability to perform pain assessment.. Nurse Education in Practice, 3, 133-143. [More information]

Scholarly articles, non-refereed

Gustafsson, C. (2018). Från studerande i pedagogik till forskningsledare i utbildningsvetenskap - En resa genom det pedagogiska kunskapsområdets omvandling. Pedagogisk forskning i Sverige, 23 (5), 137-157. [More information]
Gustafsson, C. (2012). Fakultetsopponenten sammanfattar två avhandlingar med montessoritema. Pedagogisk forskning i Sverige, 17 (3-4), 264-270. [More information]
Gustafsson, C. (2008). Vikten av att beforska montessoripedagogiken. M:E:R: om Montessori. Tidskrift för utbildning och forskning inom montessoripedagogik, 1 (1), 9-25. [More information]
Gustafsson, C. & Morberg, Å. (2006). Ett försök att organisera genomförandet av examensarbeten i lärarutbildningen. Didaktikens forum, 3 (3), 7-34. [More information]
Gustafsson, C. & Monica, H. (2005). Examensarbetet inom lärarutbildningen – En analys i relation till Högskolelagens mål. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (2). [More information]
Gustafsson, C. (2005). Temaintroduktion : Högre utbildning i ljuset av högskolelagen – exemplet lärarutbildning. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (2). [More information]

Other articles (popular science, debate etc.)

Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2019). Ensidigheten i svensk skoldebatt står i vägen för framgång. Sydsvenskan (22-nov). [More information]
Gustafsson, C. (2010). Varför finns ingen debatt kring montessoripedagogiken?<em></em>. Vägval i skolans historia, 10 (2), 3-9. [More information]

Books

Björklund, E. & Gustafsson, C. (ed.) (2016). Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. 254 p. [More information]
Wikander, L., Gustafsson, C. & Riis, U. (ed.) (2012). Enlightenment, Creativity and Education : Polities, Politics, Performances. Rotterdam: Sense Publishers. 234 p. (Comparative Education Society in Europe Series 19) [More information]
Gustafsson, C. & Fransson, G. (ed.) (2012). Kvalificerad som lärare? : om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 294 p. (Lärarutbildningens skriftserie 5) External link [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2011). Teaching and Learning in Higher Education : challenges and Possibilities. Lund: Studentlitteratur. 280 p. [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2010). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 255 p. [More information]
Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larsson, L. (ed.) (2009). Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: Uppsala universitet. 247 p. (Pedagogisk forskning i Uppsala) [More information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (ed.) (2008). Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. (Lärarutbildningens skriftserie 4) External link [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2006). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 192 p. [More information]

Book chapters

Gustafsson, C. (2020). Maria Montessori. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [More information]
Gustafsson, C. (2020). Montessori Schools. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [More information]
Gustafsson, C. (2020). Prolog : "Varför ska vi tala om didaktik i förskolan?". Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. P. 13-33. [More information]
Gustafsson, C. (2018). Montessori Education. International Handbook of Early Childhood Education. Dordrecht: Springer. P. 1439-1456. 10.1007/978-94-024-0927-7_74 [More information]
Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2018). Montessoripedagogik : utbildning för en hållbar värld. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. P. 203-228. [More information]
Björklund, E. & Gustafsson, C. (2016). Barns lärare - villkor och perspektiv på professionsutveckling. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. P. 234-248. [More information]
Gustafsson, C. & Björklund, E. (2016). Forskning i högskolans tjänst - en resa för att utvecklas. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. P. 9-26. [More information]
Gustafsson, C. (2012). Introduktion till boken och dess teman. Kvalificerad som lärare? : Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. P. 7-20. External link [More information]
Gustafsson, C. (2012). Kan erfarenheter från högskolan bidra till diskussionen om legitimation för lärare och förskollärare?. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. P. 227-260. External link [More information]
Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2011). Montessoripedagogik i dåtid och samtid. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. [More information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Becoming a teacher : an introduction to the book. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. P. 11-26. External link [More information]
Gustafsson, C. (2008). Degree project in higher education. Examining praxis : Assessment and knowledge construction in teacher education. Rotterdam: Sense. P. 17-34. [More information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Summary, conclusions and future perspective. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. P. 167-192. [More information]
Gustafsson, C. (2006). Att ”lära ut” och ”lära in” i högskolan : en balansakt i otakt. Livslång nyfikenhet : en vänbok till Gunilla Härnsten. Stockholm: HLS Förlag. [More information]

Conference papers

Gustafsson, C. (2007). Vikten av att beforska montessoripedagogiken. . P. 22-. [More information]
Gustafsson, C. (2004). Vems ansvar är det att pedagogiska meriter dokumenteras och blir värderade på ”rätt” sätt?. Conference for development of higher education. Stockholm: Council for the Renewal of Higher Education. P. 177-190. [More information]

Reports

Gustafsson, C. & Andersson, K. (2018). Teori och praktik i synergi - produktarbete som självständigt arbete. Uppsala: Uppsala universitet. 72 p. [More information]
Gustafsson, G., Dahl, H., Gaardhøje, J., Gustafsson, C., Sanner, I. & Wogensen Bach, L. (2017). Mid-term Evaluation of Ten National Research Schools : Report submitted by the evaluation panel: Division of Science. Oslo: 58 p. External link [More information]
Gustafsson, C., Dahl, H., Gaardhøje, J., Gustafsson, G. & Nexö, E. (2013). Mid-term Evaluation of Five National Research Schools : Report submitted by the evaluation panel. Oslo: The Research Council of Norway. 46 p. [More information]
Gustafsson, C. (2013). Nasjonal forskerskole for laererutdanningene (NAFOL) : En utvärdering efter halva tiden. Oslo: Norges Forskningsråd. 47 p. [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å., Nordqvist, I., Hallström, M. & Lindgren, U. (2010). Professionell och/eller legitimerad? Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling.. Stockholm: Vetenskapsrådet. 6 p. (Vetenskapsrådets rapportserie 15) [More information]
Gustafsson, C. (2003). Forskningsgruppens funktion – vetenskaplig profilering, empiriska vinster eller något annat? Uppsala universitet : I Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala: Uppsala universitet. 14 p. (Research Reports 2003:2) [More information]

Other

Gustafsson, C. (2007). Degree project in higher education, especially teacher training programmes  : grown out and objectives. 19 p. [More information]
Gustafsson, C. (2007). Examensarbetet i högre utbildning, särskilt lärarutbildningen : framväxt och mål. [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Annika Elm Updated: 2020-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)