Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Christina Gustafsson

Research presentation

Christina Gustafsson

Professor emerita

Research subject: Curriculum studies

Christina Gustafsson is professor emerita of Curriculum studies and professor emerita of Education

CURRENT RESEARCH

The degree project in teacher training programmes. Evaluation of higher education. Evaluation of higher education teachers' and researchers' qualifications.

READ MORE ABOUT

Books

Björklund, E. & Gustafsson, C. (ed.) (2016). Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. 254 p. [More information]
Wikander, L., Gustafsson, C. & Riis, U. (ed.) (2012). Enlightenment, Creativity and Education : Polities, Politics, Performances. Rotterdam: Sense Publishers. 234 p. (Comparative Education Society in Europe Series 19) [More information]
Gustafsson, C. & Fransson, G. (ed.) (2012). Kvalificerad som lärare? : om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 294 p. (Lärarutbildningens skriftserie 5) External link [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2011). Teaching and Learning in Higher Education : challenges and Possibilities. Lund: Studentlitteratur. 280 p. [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2010). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 255 p. [More information]
Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larsson, L. (ed.) (2009). Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: Uppsala universitet. 247 p. (Pedagogisk forskning i Uppsala) [More information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (ed.) (2008). Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. (Lärarutbildningens skriftserie 4) External link [More information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2006). Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 192 p. [More information]

Book chapters

Gustafsson, C. (2020). Maria Montessori. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [More information]
Gustafsson, C. (2020). Montessori Schools. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [More information]
Gustafsson, C. (2020). Prolog : "Varför ska vi tala om didaktik i förskolan?". Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. P. 13-33. [More information]
Gustafsson, C. (2018). Montessori Education. International Handbook of Early Childhood Education. Dordrecht: Springer. P. 1439-1456. 10.1007/978-94-024-0927-7_74 [More information]
Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2018). Montessoripedagogik : utbildning för en hållbar värld. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. P. 203-228. [More information]
Björklund, E. & Gustafsson, C. (2016). Barns lärare - villkor och perspektiv på professionsutveckling. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. P. 234-248. [More information]
Gustafsson, C. & Björklund, E. (2016). Forskning i högskolans tjänst - en resa för att utvecklas. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. P. 9-26. [More information]
Gustafsson, C. (2012). Introduktion till boken och dess teman. Kvalificerad som lärare? : Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. P. 7-20. External link [More information]
Gustafsson, C. (2012). Kan erfarenheter från högskolan bidra till diskussionen om legitimation för lärare och förskollärare?. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. P. 227-260. External link [More information]
Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2011). Montessoripedagogik i dåtid och samtid. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. [More information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Becoming a teacher : an introduction to the book. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. P. 11-26. External link [More information]
Gustafsson, C. (2008). Degree project in higher education. Examining praxis : Assessment and knowledge construction in teacher education. Rotterdam: Sense. P. 17-34. [More information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Summary, conclusions and future perspective. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. P. 167-192. [More information]
Gustafsson, C. (2006). Att ”lära ut” och ”lära in” i högskolan : en balansakt i otakt. Livslång nyfikenhet : en vänbok till Gunilla Härnsten. Stockholm: HLS Förlag. [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Annika Elm Updated: 2020-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)