Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Erika Björklund

Research presentation

Erika Björklund

Senior lecturer

Research subject: Education
Research domain: Educational Science

Erika Björklund's research is focused on educational issues within the area of health promotion. In a current research project she is concerned with teachers' student health work. Erika Björklund is also interested in the use of pleasure as an educational tool in health work; how ideas about gender and evolutionary ideas are expressed in health promotion and with what consequences for how women and men are invited to understand themselves as healthy beings; and what questions about health researchers in education are interested in.

CURRENT RESEARCH

Health in education. The purpose of the project is to explore how health figures in Swedish educational research. The project contributes knowledge regarding the development of the discipline of education. The project was started in 2016 and is expected to be finnished in 2017.
Teachers' student health work. Another of Erika Björklund's projects starts in 2017 and is concerned with how teachers in their everyday work view and work with student health. The project contributes knowledge regarding how teachers view the demarcation between the health work performed by teachers in the classroom compared to the health work performed by student health teams in the school.

READ MORE ABOUT


Articles


Scholarly articles, refereed

Björklund, E. (2023). Hälsosamhället i pedagogisk forskning : En explorativ kartläggning av svenska doktorsavhandlingar i ämnet pedagogik mellan 2005-2019. Pedagogisk forskning i Sverige, 28 (1-2), 37-72. 10.15626/pfs28.0102.02 [More information]
Björklund, E., Magnusson, L. & Fernström, I. (2023). Lärares perspektiv på breddat deltagande i högre utbildning: mångfald, omsorg och merarbete. Högre Utbildning, 13 (2), 58-71. 10.23865/hu.v13.4013 [More information]
Wahlgren, C., Andersson, K., Björklund, E. & Wahlström Henriksson, H. (2022). Barns berättelser – kamratkulturer skapas kring förskolans fotodokumentation. Barn, 40 (1), 43-58. 10.5324/barn.v40i1.3862 [More information]
Björklund, E. (2022). Shaping Electricians : Discursive Formations of Electricians in Discussions about Musculoskeletal Disorders. Journal of Vocational Education and Training. 10.1080/13636820.2022.2152363 [More information]
Björklund, E. & Wright, J. (2017). Gender and evolutionary theory in workplace health promotion. Health Education Journal, 76 (8), 893-905. 10.1177/0017896917722372 [More information]

Doctoral thesis

Björklund, E. (2008). Constituting the Healthy Employee? : Governing gendered subjects in workplace health promotion. Diss. , 2008. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 223 p. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 90) External link [More information]

Book chapters

Björklund, E. (2016). Hälsa och anställningsbarhet : En kritisk analys. Anställningsbarhet : Perspektiv från utbildning och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. [More information]
Björklund, E. (2009). Hälsa och anställningsbarhet : en kritisk analys. Anställningsbarhet : Perspektiv från utbildning och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. P. 137-151. External link [More information]
Björklund, E. (2007). What "is" feminist poststructuralist writing?. Present challenges in gender research. Umeå: National School of Gender Research, Umeå University. P. 15-28. [More information]

Conference papers

Björklund, E. (2021). The Dissolution of Occupational Health and Safety Training in Swedish Vocational Education and Training?. . [More information]
Björklund, E. (2019). The fragmentation of work environment training in Swedish vocational education and training. . [More information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. . [More information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field. . [More information]
Djupsjöbacka, M., Björklund, E. & Nordlöf, H. (2018). Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. P. 92-. [More information]
Björklund, E. & Wright, J. (2016). Disciplined by pleasure : Pleasure as a mode of governing in health promotion. . [More information]
Björklund, E. & Gustavsson, M. (2016). Review of educational research on ‘health work’ in Swedish Ph.D.-theses during 2005-2014. Social Justice, Equality and Solidarity in Education?. External link [More information]
Björklund, E. & Gustavsson, M. (2016). Review of educational research within the territory of health in Swedish Ph.D.-theses during 2005-2014. . [More information]
Björklund, E. (2014). Risk and pleasure in health promotion. . External link [More information]
Björklund, E. (2013). Teaching employees to “do” health and wellness : Wellness inspirers as a technology of workplace health promotion. . [More information]
Björklund, E. & Wright, J. (2012). Troubling the Notion of the ‘Stone Age’ in Health Promotion : a gender analysis. AARE-APERA 2012. [More information]
Björklund, E. (2011). Using governmentality to understand subjectification in workplace health promotion. . [More information]
Björklund, E. (2007). Constructing healthy bodies in health education. . [More information]
Björklund, E. (2005). Writing Different(ly)?. . [More information]
Björklund, E. (2004). Theoretical Perspectives on the Body. . [More information]
Björklund, E. (2004). Traces of ’Healthy Body’ and Gender Discourses in A Nutrition Educational Health Intervention. . [More information]
Björklund, E. (2002). Att välja pedagogiska hälsointerventioner för genusanalys. . [More information]
Björklund, E. & Wijk, K. (2002). Gender and educational ”safer sex” interventions. . [More information]
Björklund, E. (2001). Evaluating the planned ”ripple effect” of an educational/social program. . [More information]

Reports

Björklund, E. & Magnusson, L. (2021). Breddat deltagande i högre utbildning : Projektrapport från ett utvecklingsprojekt. Högskolan i Gävle. 21 p. External link [More information]
Björklund, E. & Grysell, T. (2007). Förväntade lärandemål : ett arbete från en projektbaserad universitetspedagogisk kurs vid Umeå universitet. Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet. 23 p. (Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2007:1) External link [More information]
Björklund, E. (2007). Issue Histories Sweden : Series of Timelines of Policy Debates. Vienna: 63 p. External link [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Annika Elm Updated: 2021-03-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)