Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Johan Liljestrand

Research presentation

Johan Liljestrand

Associate Professor, Dr. and Senior Lecturer in Education

Research subject: Education
Research domain: Educational Science

CURRENT RESEARCH

  • The depiction of Christianity in Swedish upper secondary RE (as religious majority religion). Together with Dr. David Carlson, Dr. Linda Jonsson, Mälardalen University and Prof. Peder Thalén, University of Gävle.
  • The relationship between the governing of preschool and professional development. Together with Dr. Annika Elm, University of Gävle.

READ MORE ABOUT

Books

Liljestrand, J. (2011). Demokratiskt deltagande : Diskussionen som undervisning och demokrati. Stockholm: Liber. 172 p. [More information]

Doctoral thesis

Liljestrand, J. (2002). Klassrummet som diskussionsarena. Diss. , 2002. Örebro: Örebro universitetsbibliotek. 228 p. (Örebro Studies in Education 6) External link [More information]

Book chapters

Elm, A. & Liljestrand, J. (2023). Innovative preschool teachers as educational development leaders: A Swedish case. Characteristics and Conditions for Innovative Teachers. International Perspectives. Taylor & Francis. 10.4324/9781003216902-5 [More information]
Liljestrand, J. (2023). Kristna värden - lärarens plikt?. Mellan kunskap och fostran. [More information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2020). "Democracy for me is saying what I want”: The teaching profession on free speech, democratic mission and the notion of political correctness in a Swedish context. Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe. London, NY: Taylor & Francis Group. [More information]
Liljestrand, J. (2020). Förskollärares professionella undervisningskunskap. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Liber. [More information]
Liljestrand, J. (2019). Maintaining and Transforming Bridging Capital in a Swedish Interreligious Youth Project. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. 10.1007/978-3-030-16796-7_3 [More information]
Liljestrand, J. (2019). Religious Thinking Case Study 1: Dialogue Discussion Group. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [More information]
Liljestrand, J. (2019). Religious Thinking Case Study 5: Community Consultation. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [More information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimension : Concluding Chapter Imagined Meaning, Embodied Meaning, Contested Meaning. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [More information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimensions Case Study 4: The Church Area of Fisksätra, Stockholm. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [More information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimensions Case Study 5: Fryshuset Centre, Stockholm. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [More information]
Liljestrand, J. (2018). How Interreligious Buildings Influence Interreligious Neighbourhood Relations : The Case of the God's House Project in a Stockholm Suburb. Religion and Dialogue in the City : Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster/New York: Waxmann Verlag. P. 159-180. [More information]
Liljestrand, J. (2018). Religion and Swedishness : Swedish students' attitudes to religion and nationality. Religion and Dialogue in the City : Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster/New York: Waxmann Verlag. P. 263-274. [More information]
Liljestrand, J. (2015). Konstruktionen av ungdomars syn på religion och samhälle i International Civic and Citizenship Education Study. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Gävle University Press. P. 39-54. [More information]
Liljestrand, J. (2015). Om betydelsen av lärarens vägledning och omdöme. Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning AB. P. 135-148. [More information]
Liljestrand, J. & Runesson, U. (2006). Interaction, Organisation, Tasks and Possibilities for Learning about Mathematical Relationships : A Swedish Classroom Compared with a US Classroom. Making connections : comparing mathematics classrooms around the world. Rotterdam: Sense Publishers. [More information]
Liljestrand, J. (2004). Skolkarriärer som social interaktion : exempel från matematiklektioner. Sociala handlingar och deras innebörder : lärande och identitet. Uppsala: Pedagogiska institutionen. [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Annika Elm Updated: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)