Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Birgit Lindgren Ödén

Research presentation

Birgit Lindgren Ödén

Senior lecturer

Research subject: Religious Studies

CURRENT RESEARCH

READ MORE ABOUT


Articles


Scholarly articles, refereed

Trygged, S., Lindgren Ödén, B. & Björkman, A. (2022). Body. Grade. Relation. Understanding children’s needs through interprofessional learning. Nordic Social Work Research, 12 (1), 153-165. 10.1080/2156857X.2020.1797857 [More information]

Books

Lindgren Ödén, B. & Thalén, P. (ed.) (2006). Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. 126 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 2) External link [More information]

Doctoral thesis

Lindgren Ödén, B. (2015). Från ung till vuxen i omställningens tid : en longitudinell studie av värderingar med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 247 p. External link [More information]

Book chapters

Halvarsson, S. & Lindgren Ödén, B. (2021). Interkulturell samtid och framtid. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. P. 113-129. External link [More information]
Lindgren Ödén, B. (2017). Urholkar nyttighetsmasken den högre utbildningen?. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. P. 256-276. [More information]
Lindgren Ödén, B. (2011). A young person in the periphery travels the world through higher education. The New Student : as a Didactic Challenge. Uppsala: Swedish Science Press. P. 156-173. [More information]
Lindgren Ödén, B. (2006). Ämnesutveckling genom samverkan?. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. P. 117-124. [More information]
Lindgren Ödén, B. (2005). Unga människors syn på tro och livsåskådning. Religionsmöten och religiös mångfald : Religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. P. 34-41. [More information]

Conference papers

Lindgren Ödén, B. (2018). Några 80-talisters inställning till arbete. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. P. 119-. External link [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Sara Perttunen Sundberg Updated: 2020-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)