Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Olov Dahlin

Research presentation

Olov Dahlin

Senior lecturer

Research subject: Religious Studies

CURRENT RESEARCH

Interview study on the difference between digital and analogue teaching using existential perspective, phenomenology of perception and social psychological.

Qualitative evaluation research on preventive green rehabilitation for people on the verge of exhaustion in Hofors Municipality.

READ MORE ABOUT

Books

Dahlin, O., Duppils, S. & Ristiniemi, J. (ed.) (2021). Människan i en existentiell kultur : en antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. 228 p. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 11) External link [More information]
Dahlin, O. (2002). Zvinorwadza. Being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe. Frankfurt am Main: Peter Lang. 295 p. (European university studies Ser. 23, Theology 748) [More information]

Doctoral thesis

Dahlin, O. (2000). Zvinorwadza : being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe. Diss. , 2000. Uppsala: Teologiska institutionen, Univ. [distributör]. 276 p. [More information]

Book chapters

Dahlin, O. & Thalén, P. (2021). Du sköna nya digitala värld : Analoga möten och digitaliserad undervisning. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. P. 93-112. External link [More information]
Dahlin, O., Duppils, S. & Ristiniemi, J. (2021). Introduktion : Människan i en existentiell kultur. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. P. 9-26. External link [More information]
Dahlin, O. (2017). Pokémon Go och den mer-än-mänskliga världens betydelse i det senmoderna Sverige. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. P. 193-216. [More information]
Dahlin, O. (2015). Andar, Karma och Nangijala : tro och föreställningar bland ett urval gymnasieelever i Gävle. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 71-85. [More information]
Dahlin, O. (2014). Att "rensa" hemsökta hus : En gammaltroendes botandeverksamhet. Helig hälsa. Stockholm: Dialogos Förlag. External link [More information]
Dahlin, O. (2011). The New Student - individualized and subjectivized. The New Student as a Didactic Challenge. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 87-102. [More information]
Dahlin, O. (2008). Tradition och förändring i några indiska filmer. Bogart och Betel : Texter om film och religion. Uppsala: Swedish Science Press. P. 70-80. External link [More information]
Dahlin, O. (2006). Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?. Nya mål? : religionsdidaktik i en tid av förändring. Uppsala: Swedish Science Press. P. 38-54. [More information]
Dahlin, O. (2005). Traditionell religion och kristen tro i södra Zimbabwe. Religionsmöten och religiös mångfald : Religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle. Uppsala: Swedish Science Press. P. 73-80. [More information]
Dahlin, O. (2003). Gracious Shumba – drömmar och helbrägdagörelse : En shonainformants livshistoria. Svensk religionshistorisk årsskrift 2003. Göteborg: Svenska samfundet för religionshistorisk forskning. P. 203-. [More information]
Dahlin, O. (2002). Kuruma: En botanderitual hos Karangafolket i Zimbabwe. Riter och ritteorier : religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser. Nora: Nya Doxa. P. 278-. [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Sara Perttunen Sundberg Updated: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)